Skip to main content

Reģistrēt dokumentus elektroniski ir izdevīgi, jo reģistrācijas maksa ir zemāka nekā tad, ja to dara klātienē, – 15 EUR, piesakoties ne vairāk kā uz trim studiju programmām.

Pēc dokumentu reģistrācijas e-Uzņemšanā jādodas uz Rīgas Stradiņa universitāti (Rīgā, Dzirciema ielā 16, vai Liepājā, Riņķu ielā 24/26), lai apstiprinātu ievadīto datu patiesumu un nokārtotu pārbaudījumus, ja tādi ir paredzēti.

Datu apstiprināšanai līdzi jāņem:

  • izglītības dokumentu oriģināli (diploms, sekmju izraksts) un kopijas;
  • piesakoties pamatstudijām, CE sertifikātu oriģināli un kopijas;
  • pase vai personas apliecība un tās kopija;
  • maksājuma izdruka, kas apliecina, ka reģistrācijas maksa ir samaksāta ar bankas pārskaitījumu.
Uzņemšana Rīgas Stradiņa universitātē notiek divas reizes gadā – ziemā un vasarā. Visu līmeņu studijām iespējams pieteikties internetā, RSU elektroniskās pieteikšanās sistēmā e-Uzņemšana.

Reģistrācijas maksa

  • 15 EUR, piesakoties elektroniski neierobežotam studiju programmu skaitam
  • 20 EUR, piesakoties klātienē neierobežotam studiju programmu skaitam
  • 35 EUR, piesakoties studijām vēlākos posmos uz vienu studiju programmu
Bāreņi, uzrādot bāreņa apliecību, ir atbrīvoti no dokumentu iesniegšanas reģistrācijas maksas.

Maksāšanas kārtība

  1. Reģistrācijas maksu par dokumentu iesniegšanu var samaksāt RSU kasē (Dzirciema ielā 16, Rīgā) vai ar pārskaitījumu RSU kontā (bankā vai internetbankā)
  2. RSU Uzņemšanas komisijā kopā ar pārējiem dokumentiem jāiesniedz bankas maksājuma izdruka vai RSU kasē izsniegts čeks

RSU rekvizīti

SEB banka

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. 90000013771
Banka: SEB banka
SWIFT: UNLALV2X

Konta nr. maksājumiem EUR: LV28UNLA0050013752619

Banka Citadele

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. 90000013771
Banka: Citadele
SWIFT: PARXLV22

Konta nr. maksājumiem EUR: LV04PARX0001452860004

DNB banka

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. 90000013771
Banka: DNB banka
SWIFT: RIKOLV2X

Konta nr. maksājumiem EUR: LV24RIKO0002013214400

Swedbank

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. LV90000013771
Banka: Swedbank
SWIFT: HABALV22

Multivalūtas konta nr.: LV02HABA0551000376050

Nordea

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. LV90000013771
Banka: Nordea
SWIFT: NDEALV2X

Konta nr. maksājumiem EUR: LV07NDEA0000083226717

Maksājuma mērķī jānorāda šādi dati: Vārds, Uzvārds, Reģistrācijas maksa.

Reģistrācijas maksa par dokumentu iesniegšanu netiek atmaksāta.