Pārlekt uz galveno saturu

Reģistrācijas maksa

  • 20 EUR (neatkarīgi no pieteikumā izvēlēto studiju programmu skaita vienā studiju līmenī)
  • 35 EUR, piesakoties studijām vēlākos posmos uz vienu studiju programmu
Bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni, uzrādot Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtu bāreņa apliecību, ir atbrīvoti no dokumentu iesniegšanas reģistrācijas maksas.

Maksāšanas kārtība

  1. Reģistrācijas maksu par dokumentu iesniegšanu var samaksāt  ar pārskaitījumu RSU kontā (bankā vai internetbankā) vai, reģistrējoties e-Uzņemšanā, caur banklinku.
  2. RSU Uzņemšanas komisijā kopā ar pārējiem dokumentiem jāiesniedz bankas maksājuma izdruka. (Ja maksājums ir veikts ar banklink starpniecību, sistēma to uzrādīs automātiski, nav nepieciešams augšupielādēt maksājuma uzdevuma failu.) 

RSU rekvizīti

Swedbank

Rīgas Stradiņa universitāte
Reģ. Nr. LV90000013771
Banka: Swedbank
SWIFT: HABALV22

Multivalūtas konta nr.: LV02HABA0551000376050

Maksājuma mērķī jānorāda šādi dati: Vārds, Uzvārds, Reģistrācijas maksa.

Reģistrācijas maksa par dokumentu iesniegšanu netiek atmaksāta.