Lai nodrošinātu pilnvērtīgu mājas lapas rsu.lv pārlūkošanu tiek izmantotas sīkdatnes (Cookies).
Turpinot lietot mājas lapu rsu.lv, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanas noteikumiem.

Mēs izmantojam sīkdatnes (Cookies), lai:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c.;

Rīgas Stradiņa universitāte

Stratēģija

  • Google plus

Vīzija

  • Mūsdienīga, prestiža, Eiropā un pasaulē atpazīstama universitāte, kurā galvenā vērtība ir cilvēks
  • Pētniecībā balstīta kvalitatīva un eksportspējīga augstākā izglītība

Misija

  • Sagatavot augstas kvalitātes speciālistus veselības aprūpes un sociālo zinātņu jomā Eiropas un pasaules sabiedrībai, lai studiju laikā iegūtās zināšanas, prasmes, kompetence un attieksme būtu atbilstoša ES prasībām un humānajām tradīcijām un lai tās veidotu stabilu pamatu mūžizglītībai

Kvalitātes vadība

Rīgas Stradiņa universitāte ir pirmā augstskola Latvijā, kurai Eiropas sertifikācijas organizācija „Bureau Veritas Quality International” ir piešķīrusi starptautisko kvalitātes vadības sertifikātu ISO 9001 jau 2002. gadā. No tā brīža Universitātes attīstību kvalitātes vadības sistēmas standartam ISO regulāri novērtē ārējā sertificējošā organizācija, kā arī vairāki iekšējie auditori.

2009. gada rudenī notika sistēmas pārkvalifikācija atbilstoši standarta ISO 9001:2008 versijai. Šis ir vēl viens apliecinājums tam, ka RSU nepārtraukti turpina iekļaušanos Eiropas vienotajā augstākās izglītības telpā, vairojot izglītības kvalitāti un ceļot universitātes prestižu, lai mācībspēki un studenti vēlētos strādāt un studēt Rīgas Stradiņa universitātē.

Pēdējās izmaiņas: 15:42, 14. Jūnijs, 2017
Rīgas Stradiņa universitāte, Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007, Latvija, +371 67409105