Skip to main content
Page is available only in Latvian

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstīgi ārsta androloga specialitātes prasībām, lai sagatavotu ārstu sertifikācijai androloga papildspecialitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem.

Programmas saturs

Progamma sastāv no septiņiem kursiem, kuri ietver teorētisko izglītību un praksi.

1. studiju gads

  • Uroloģija – 16 nedēļu
  • Androloģiskā reproduktoloģija – 20 nedēļu
  • Seksoloģija – 8 nedēļas

2. studiju gads

  • Endokrinoloģija – 12 nedēļu
  • Ginekoloģija – 10 nedēļu
  • Ģenētika – 10 nedēļu
  • Psihoterapija – 12 nedēļu

Prasības, sākot studijas

  • Sertifikāts pamatspecialitātē (internists, endokrinologs, ginekologs, dzemdību speciālists, urologs)

Studiju rezultāti

Zināšanas un prasmes

Programmu beidzot, rezidents ir apguvis zināšanas un prasmes par vīrieša reproduktīvās sistēmas uzbūvi, fizioloģiju un patoloģiju, kā arī spēju diagnosticēt un novērst šīs sistēmas orgānu un struktūru patoloģijas, kā arī reproduktīvās sistēmas darbības regulējošo orgānu un struktūru patoloģijas.

Kompetence

Programmu beidzot, rezidents ir ieguvis šādas kompetences: prot diagnosticēt androloģiskās saslimšanas – interpretēt laboratoro analīžu, fizikālo un instrumentālo izmeklēšanas metožu rezultātus, kas saistīti ar vīrieša reproduktīvās sistēmas funkciju; prot novērtēt indikācijas vīrieša reproduktīvās sistēmas slimību medikamentozai un ķirurģiskai ārstēšanai; prot pielietot vīrieša reproduktīvās sistēmas slimību medikamentozās, psihoterapeitiskās un ķirurģiskās ārstēšanas metodes androloga kompetences ietvaros.

Pārbaudījuma veids

Pētnieciskā darba prezentācija un teorētisko zināšanu pārbaude – valsts pārbaudījums, kas sastāv no testa ar 50 jautājumiem un klīnisko gadījumu analīzes.