Skip to main content
This page is available in Latvian only.

Ekonomiskā modelēšana veselības aprūpē

Aim

Projekta galvenais mērķis ir pilnveidot Baltijas jūras reģiona veselības aprūpes un veselības vadības speciālistu zināšanas un kompetences ekonomiskās modelēšanas jomā.