Skip to main content
Page is available only in Latvian

Programmas saturs

 • Teorētiskā, praktiskā un pedagoģiskā izglītība
  • Pirmos divos gados vispārējās ķirurģijas apmācība notiek abdominālā, torakālā, sejas un žokļa, bērnu ķirurģijā, onkoloģijā, uroloģijā, traumatoloģijā un asinsvadu ķirurģijas nodaļās
  • Nākamo trīs gadu laikā specializēta asinsvadu ķirurģijas apmācība notiek divos posmos – intensīvās terapijas un anestezioloģijas, neinvazīvās un invazīvās radioloģijas, nieru transplantācijas nodaļās, kardioķirurģijā
  • Asinsvadu ķirurģijas un invazīvas radioloģijas nodaļās, ievērojot 60 % : 40 % proporcijās
 • Apgūt standarta ķirurģiskas un endovazālas revaskularizācijas ārstēšanas metodes
 • Pilnveidot personīgās prasmes un zināšanas angioloģijā, angioķirurģijā un invazīvā radioloģijā
 • Pētnieciskais darbs
  • Izstrādāt un realizēt ilggadēju attīstības programmu asinsvadu ķirurģijā, ieskaitot kritiskas kāju išemijas, aortas loka zaru patoloģijas, torakoabdominālas aortas disekcijas un aneirismas gadījumos
  • Kompetenti attīstīt valstī insulta profilaksi, izmantojot skrīninga programme un aktīvu revaskularizāciju
 • Papildus studiju kursiem rezidents veic pedagoģisko darbu

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Brīvi orientēties un zināt biežāk sastopamās asinsvadu patoloģijas profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu
 • Izmantot sava darba prasmi, sadarbojoties ar citiem speciālistiem, multifokāla aterosklerozes, iedzimto asinsvadu anomāliju gadījumos kā praktiskajā, tā zinātniskajā jomā

Kompetences

Sadarbībā ar citas nozares speciālistiem attīstīt un uzlabot rezultātus pie multifokālās aterosklerozes, iedzimto asinsvadu anomālijas, vēnu slimības, akūtām asinsvadu patoloģijām

Prasmes

 • Izstrādāt un realizēt ilggadēju attīstības programmu pie biežākām vai bīstamām asinsvadu patoloģijām, ieskaitot hronisku un kritisku kāju, roku išēmiju, aortas loka zaru stenozēm un oklūzijām, akūtām dziļo vēnu trombozēm, torako-abdominālas aortas disekciju un aneirismu
 • Kompetenti veikt valstī insulta profilaksi, izmantojot skrīninga programmu un aktīvu revaskularizāciju

Pārbaudījuma veids

Katra studiju kursa beigās teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, ietverot referātus, esejas veida atbildes, klīnisko gadījumu analīzi, testus

Valsts pārbaudījumā tiek veikta teorētisko zināšanu pārbaude un pētniecisko projektu aizstāvēšana