Skip to main content
Page is available only in Latvian

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši bērnu psihiatrijas specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai bērnu psihiatrijas specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Programma aptver visas SSK-10 diagnostiskās kategorijas. Kopējais mācību ilgums – četri gadi. Divi gadi psihiatra specialitātē, divi gadi (3. un 4. studiju gads) – bērnu psihiatra specialitātē. Rezidentūras laikā veic pētniecisko un pedagoģisko darbu.

 • Bērna attīstības novērtēšana
 • Bērnu psihiatrija
 • Neiroloģijas un epilepsijas īpatnības bērniem
 • Ģenētika
 • Pediatrija
  • Kardioloģija
  • Endokrinoloģija
  • Gastroenteroloģija
  • Bērnu infekcijas slimības un imunoloģija
 • Psihofarmakoterapija bērnu un pusaudžu praksē
 • Narkoloģijas īpatnības bērniem
 • Klīniskā psihopatoloģija
 • Audioloģija
 • Bērnu psihiatrija
 • Rehabilitācija un sociālā psihiatrija bērnu un pusaudžu praksē
 • Psihoterapija bērnu un pusaudžu praksē
 • Pediatrija – neatliekamā palīdzība, intensīvā terapija
 • Komandas darba principi bērnu psihiatrijā

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Bērnu un pusaudžu psihisko traucējumu un slimību izplatība, etioloģija, patoģenēze
 • Klīniskie simptomi, diagnostika un norise (pēc SSK-10)
 • Psihiatrijas neatliekamo stāvokļu ārstēšana
 • Ārstēšanas medikamentozie, psiholoģiskie un psihoterapeitiskie pamatprincipi
 • Psihisko slimību profilakse un pacientu sociālā rehabilitācija
 • Bērnu un pusaudžu psihiatriskā aprūpes dienesta organizācija, darbību, tās ētiskie un juridiskie principi
 • Kompetenču sadalījums starp dažādiem speciālistiem
 • Psihiski slimo pacientu aprūpes plānošana un organizēšana

Prasmes

 • Bērnu un pusaudžu psihiatrijā izmantojamās diagnostikas un ārstniecības metodes, tai skaitā objektīvās un subjektīvās psihiatriskās anamnēzes iegūšana
 • Pacienta psihiskā stāvokļa novērošana, novērtēšana un aprakstīšana
 • Psiholoģiskā un psihodiagnostiskā izmeklēšana
 • Speciālā neiroloģiskā izmeklēšanā psihiatram nepieciešamajā apjomā neiroloģiskas patoloģijas simptomu atklāšanai
 • Pamata prasmes narkoloģiskajā aprūpē un ārstēšanā
 • Pamata prasmes psihoterapijā
 • Psihofarmakoterapija un darbs ar bērnu psihiatrijā izmantojamām medicīniskajām ierīcēm un tehnoloģijām, psiholoģisko un psihodiagnostisko testu komplektiem
 • Izmeklēšanas metodika bērnu psihiatram nepieciešamajā apjomā

Kompetence

 • Pacientu aprūpe
 • Komunikācijā
 • Sadarbība un interpersoniskās prasmes
 • Vadīšanā (menedžments)
 • Aprūpes organizēšana un plānošana
 • Ētikas un juridiskie jautājumi
 • Izglītībā un zinātne, kas varētu nodrošināt bērnu un pusaudžu psihisko traucējumu un slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu un psihiatrisko rehabilitāciju

Pārbaudījuma veids

Teorētisko zināšanu pārbaude izvēles jautājumu un/vai jautājumu veidā, klīnisko gadījumu analīze

Valsts pārbaudījumā – teorētisko zināšanu pārbaude – rakstveida tests, klīnisko gadījumu analīze, un zinātniski pētnieciskā darba aizstāvēšana