Skip to main content
Page is available only in Latvian

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši dermatoveneroloģijas specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai dermatovenerologa specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Studiju process aptver teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi trīs gadus. Visus studiju gadus rezidenti RSU mācībspēku, asociāciju apstiprināto apmācīt tiesīgo ārstu vadībā piedalās ārstnieciskajā darbā, slimnieku aprūpē, studentu apmācībā, zinātniskajā darbā, kā arī profesionālās asociācijas pasākumos, apmeklē problēmlekcijas, dežurē 48 stundas mēnesī.

Pirmais studiju gads
 • Dermatoloģijas pamati
 • Normālā ādas histoloģija
 • Ādas patoloģiskā histoloģija
 • Alergoloģija
 • Imunoloģija
 • Uroloģija
 • Onkoloģija
Otrais studiju gads
 • Infekcijas slimības
 • Endokrinoloģija
 • Psihoterapija
 • Neiroloģija
 • Fizioterapija
 • Dermatoveneroloģija
Trešais studiju gads
 • Speciālā dermatoveneroloģija (pēc individuāla plāna)
 • Terapija (saistītā specialitāte)
 • Ķirurģija (saistītā specialitāte)

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti     

Zināšanas

Dermatoveneroloģijas specialitātēs (slimību etioloģijā, patoģenēzē, diagnostikā, ārstēšanā un profilaksē) un praksē

Prasmes

 • Lietot medicīnā izmantojamās tehnoloģijas
 • Patstāvīgi veikt pacienta izmeklēšanu un ārstēšanu
 • Orientēties medicīniskajā literatūrā un medicīnas dokumentācijā

Kompetence

Patstāvīgi praktizējošs, kompetents dermatovenerologs ar augstu zināšanu, prasmju un attieksmju apguves un lietošanas līmeni

Pārbaudījuma veids

Rezidenta praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas vērtē pēc katra studiju kursa un atsevišķos izglītības posmos.

Valsts pārbaudījumā notiek rezidenta teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu pārbaude darbā ar pacientu. Rezidents komisijas klātbūtnē aizstāv sagatavotu zinātnisko, klīnisko vai lietišķo pētījumu, kuru rakstveidā iepriekš iesniedz komisijai. Valsts pārbaudījuma komisijai viņš iesniedz apkopojumu par studiju laikā paveikto.