Skip to main content
Page is available only in Latvian

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši endodontista specialitātes prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai endodontista specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

 • Konservatīvā endodontija
 • Ķirurgiskā endodontija
 • Vispārējā zobārstniecība
  • Karioloģija
  • Periodontoloģija
  • Mutes, sejas un žokļu ķirurģija
  • Zobu protezēšana
  • Ortodontija
  • Infekcijas kontrole zobārstniecībā
 • Orālā patoloģija
 • Orālā histoloģija
 • Orālā mikrobioloģija
 • Psihosomatiskā medicīna un psiholoģija
 • Datormācība un statistika
 • Neatliekamā palīdzība un narkoze stomatoloģijā
 • Prakse
 • Problēmlekcijas
 • Pedagoģiskais darbs
 • Pētnieciskais darbs

Prasības, sākot studijas

Zobārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Uz pierādījumiem balstītas zināšanas endodontisko slimību patoloģijā, mikrobioloģijā, endodontisko slimību diagnostikā, profilaksē, ārstēšanas plānošanā, konservatīvā un ķirurģiskā ārstēšanā, prognozes noteikšanā
 • Endodontisko slimību saistības ar citām zobārstniecības un medicīnas nozarēm
 • Zinātnes metodoloģija un kritiska literatūras novērtēšana

Prasmes

 • Veikt endodontisko slimību diagnostiku un diferenciālo diagnostiku
 • Izmantot uz pierādījumiem balstītas ārstēšanas metodes konservatīvā un ķirurģiskā endodontiskā ārstēšanā
 • Veikt integrētu, ar citām zobārstniecības nozarēm saistītu ārstēšanas plānošanu
 • Profesionāli komunicēt ar pacientiem, personālu un kolēģiem

Kompetence

 • Augstākās pakāpes kompetence endodontijā atbilstoši zobārstniecības subspecialitātes endodontijā nolikumam
 • Būt kompetentam strādāt zobārstniecības iestādēs atbilstoši savas specialitātes profilam, ko nosaka profesionālā asociācija, privātpraksē atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un augstskolā studentu un ārstu apmācībā

Pārbaudījuma veids

Katra studiju kursa beigās teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude, ietverot referātus, esejas veida atbildes, klīnisko gadījumu analīzi, testus

Valsts pārbaudījumā tiek veikta teorētisko zināšanu pārbaude un pētnieciskā projekta aizstāvēšana