Skip to main content
This page is available in Latvian only.

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši imunoloģijas specialitātes nolikuma prasībām, lai sagatavotu ārstu sertifikācijai imunoloģijas specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

 • Klīniskā un laboratoriskā imunoloģiskā diagnostika
 • Imunoloģisko izmeklējumu laboratoriskās diagnostikas veikšana un interpretācija
 • Imūndeficīti pieaugušo un bērnu vecumā
 • Imūnkompleksu, autoimūno slimību imunoloģiskā diagnostika
 • Alergoloģija
 • Onkoimunoloģija
 • Imūnmodulējošā terapija
 • Pētnieciskais un pedagoģiskais darbs

Prasības, sākot studijas

 • Ārsta grāds
 • Derīga sertifikāta kopija (oriģināls jāuzrāda) jebkurā pamatspecialitātē

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Imūndeficīti
 • Autoimūnās slimības
 • Hipersensitivitāte
 • Onkoimunoloģija
 • Imūnterapija
 • Imunoloģisko laboratorisko diagnostika

Prasmes

 • Noteikt imunoloģiskās problēmas vai imunoloģiskās slimības diagnozi
 • Noteikt indikācijas imunoloģiskai izmeklēšanai
 • Veikt klīnisku un laboratorisku imunoloģisku pacienta izmeklēšanu
 • Strādāt imunoloģiskā laboratorijā

Pamata akadēmiskās prasmes

 • Vadīt studentu seminārus un praktiskās nodarbības
 • Veikt zinātniski pētniecisko darbu
 • Studēt zinātnisko literatūru
 • Lasīt lekcijas
 • Sagatavot un vadīt prezentācijas

Kompetence

 • Pacientu ar imunoloģiskām problēmām un citu specialitāšu ārstu konsultēšana
 • Īmūnmodulējošas terapijas norīkošana un efekta izvērtēšana
 • Prasme strādāt imuloģiskajā laboratorijā

Pārbaudījuma veids

Zināšanu pārbaude pēc katra studiju kursa

Valsts pārbaudījums