Skip to main content
Page is available only in Latvian
Pētniecība
Sabiedrības veselība
Uzturs

Šā gada novembrī LZP fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā sīvā konkurencē finansējumu izcīnīja projekts Liekais svars, uztura paradumi un D vitamīna un omega-3 taukskābju rādītāji grūtniecības laikā. Turklāt, izvērtējot projekta pieteikumu, starptautiskie eksperti norādīja, ka pētījums ir laba bāze šī pētniecības virziena turpināšanai Eiropas kontekstā.

Tas liecina, ka pētniecības virziens – grūtniecība kā turpmākās dzīves pamats – ir aizvien aktuāls un perspektīvs.

Šajā pētījumā īpašu uzmanību pievērsīsim grūtnieču uztura un dzīvesveida paradumu saistībai ar liekā svara problēmām, kā arī D vitamīna un Omega-3 taukskābju rādītājiem, kas līdz šim Latvijā nav pētīti.

Projekta vadītāja ir asoc. prof. Laila Meija. Pētījumā piedalīsies arī zināšanu un pieredzes bagātā RSU Sabiedrības veselības institūta vadītāja prof. Gunta Lazdāne, Fizikas katedras docētāja Vinita Cauce un četri studējošie.

Pašlaik tiek veikti sagatavošanas darbi projekta uzsākšanai.

Kur meklējami pirmsākumi grūtnieču uztura un dzīvesveida izpētei Latvijā?

Publicēti neskaitāmi zinātniski raksti, kas rāda, ka uzturs grūtniecības laikā ir svarīgs ne tikai jaundzimušā veselībai, bet arī bērna veselībai turpmākās dzīves laikā. Vajadzībām neatbilstīgs grūtnieces uzturs palielina risku, bērnam izaugot, slimot ar sirds-asinsvadu slimībām, cukura diabētu, vēzi un citām slimībām.
Nozīmīga ir arī izvēlētā uztura ietekme uz pašas grūtnieces veselību – pārmērīgs sievietes svara pieaugums grūtniecības laikā noved pie aptaukošanās un liekā svara problēmām pēc bērna piedzimšanas.

Lai pievērstu uzmanību grūtnieču uzturam un informētu par grūtnieču uztura vajadzībām, sadarbībā ar PVO tika izstrādātas uztura rekomendācijas.

 • Proper maternal nutrition during pregnancy planning and pregnancy: a healthy start in life (2017) Meija L., Rezeberga D. Recommendations for health care professionals – the experience from Latvia. Tiešsaistes adrese
 • Uztura ieteikumi "Piemērots uzturs, plānojot grūtniecību un grūtniecības laikā, – veselīga dzīves sākuma pamats. Ieteikumi veselības aprūpes speciālistiem.” Meija, L., Rezeberga, D. ir publicēti Veselības ministrijas mājaslapā

Ņemot vērā datu trūkumu par grūtnieču uztura un dzīvesveida paradumiem Latvijā, rekomendācijas tika izstrādātas, balstoties uz zinātniskās literatūras un citu valstu pētījumu datiem, tomēr sekmīgākai grūtnieču uztura paradumu maiņai būtu nepieciešams precīzi zināt aktuālo situāciju Latvijā.

2017. gadā sadarbībā ar PVO Latvijā tika sākts pētījums Latvijas grūtnieču uztura paradumi un to ietekmējošie faktori.

Pētījums aptver vairāk nekā 1000 grūtnieču. Tā mērķis ir novērtēt grūtnieču uztura kvalitāti Latvijā, analizējot dažādus rādītājus un paradumus:

 • grūtnieču ĶMI pirms grūtniecības un svara pieaugums grūtniecības laikā,
 • grūtnieču uztura ieradumi,
 • dzīvesveida paradumi, kaitīgie ieradumi,
 • fiziskā aktivitāte,
 • grūtnieču informācijas avoti par uzturu,
 • vitamīnu un minerālvielu lietošana,
 • medicīnas darbinieku zināšanas par grūtnieču uzturu un citi jautājumi.

Pētījuma rezultāti ļaus izvērtēt Latvijā dzīvojošo grūtnieču uztura un dzīvesveida saistību ar veselību apdraudošiem rādītājiem (piemēram, pārmērīgs svara pieaugums un dzelzs deficīta anēmija) un izstrādāt ieteikumus gan politikas veidotājiem un medicīnas profesionāļiem, gan grūtniecēm.

Pētījumu vada asoc. prof. Laila Meija. Tajā piedalās prof. Gunta Lazdāne, prof. Dace Rezeberga un statistikas speciāliste Vinita Cauce.

Pētījumu realizē otrā līmeņa profesionālās studiju programmas Medicīna, bakalaura programmas Uzturs un maģistra programmas Uzturzinātne studenti, kā arī rezidenti. Pētījuma dalībnieki ir Līva Ušpele, Violeta Bule, Helēna Dauvarte, Santa Ūdre, Santa Krama, Kristīne Klaramunta Antila, Anna Piskurjova, Lāsma Brenča, Ļubova Lapidus, Anete Vanaga, Lelde Gaspersone un Roberta Rezgale.

Paldies visām ārstniecības iestādēm, kuras atbalsta pētījuma veikšanu, īpaši Rīgas Dzemdību namam, Daugavpils reģionālajai slimnīcai, Liepājas reģionālajai slimnīcai, Jelgavas pilsētas slimnīcai,  Dobeles un apkārtnes slimnīcai, Siguldas slimnīcai, Jēkabpils reģionālajai slimnīcai, Tukuma slimnīcai, Preiļu slimnīcai, Līvānu slimnīcai, Rēzeknes slimnīcai, Ziemeļkurzemes reģionālajai slimnīcai, Kuldīgas slimnīcai un Jūrmalas slimnīcai.

Pētījumā iegūtos datus plānots publicēt starptautiski citējamos žurnālos, prezentēt 2021. gada RSU studentu zinātniskajā konferencē, kā arī starptautiskās konferencēs. Pirmie pētījuma rezultāti atspoguļoti tālāk uzskaitītajās tēzēs un zinātniskajos darbos.

Tēzes un zinātniskie darbi

RSU International Student Conference 2018

 1. Physical activity among healthy pregnant women in Latvia
  Santa Ūdre, Helēna Dauvarte, Violeta Bule, Līva Ušpele, Svetlana Žukova, Kamila Kerimova, Santa Krama, Laura Bluzmane, Sabīne Miķelsone, Kristīne Klaramunte, Biruta Lindemane
  Scientific research supervisors: MD, PhD Laila Meija, doc. Vinita Cauce
  Abstract book. Health Sciences, 16–17 March 2018, Rīga Stradiņš University, P.305
 2. Alcohol consumption IN LATVIAN women Before and During Pregnancy
  Violeta Bule, Helēna Dauvarte, Santa Ūdre, Laura Bluzmane, Sabīne Miķelsone, Santa Krama, Kamila Kerimova, Kristīne Klaramunte-Antila, Biruta Lindemane, Līva Ušpele
  Scientific research supervisors: MD, PhD Laila Meija, doc. Vinita Cauce
  Abstract book. Health Sciences, 16–17 March 2018, Rīga Stradiņš University P. 298
 3. Excess weight and dietary habits in pregnant women in Latvia
  Helēna Dauvarte, Violeta Bule, Santa Ūdre, Svetlana Žukova, Kamila Kerimova, Santa Krama, Laura Bluzmane, Kristīne Klaramunta-Antila, Biruta Lindemane, Līva Ušpele
   Scientific research supervisors: MD, PhD Laila Meija, doc. Vinita Cauce
  Abstract book. Health Sciences, 16–17 March 2018, Rīga Stradiņš University, P. 300
 4. Smoking in Latvian women before and during pregnancy
  Authors: Violeta Bule, Helēna Dauvarte, Santa Ūdre, Laura Bluzmane, Sabīne Miķelsone, Santa Krama, Kristīne Klaramunte-Antila, Biruta Lindemane, Svetlana Žukova,Līva Ušpele
  Scientific research supervisors: MD, PhD Laila Meija, doc. Vinita Cauce
  Abstract book. Health Sciences, 16–17 March 2018, Rīga Stradiņš University P. 297

2018. gada RSU Zinātniskā konference

 1. Dzelzs deficīta anēmija un dzelzs preparātu lietošana grūtniecības laikā
  Līva Ušpele, Vinita Cauce, Dace Rezeberga, Biruta Lindemane, Laila Meija
  RSU 2018. gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīgā, 2018. gada 22.–23. martā, 61.lpp.
 2. B grupas vitamīni Latvijas grūtnieču uzturā
  Biruta Lindemane, Vinta Cauce, Līva Ušpele, Laila Meija
  RSU 2018. gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīgā, 2018. gada 22.–23. martā, 49.lpp

Maģistra darbs

 1. Marina Kaplāne: Piena produkti Latvijas grūtnieču uzturā
  Darba vadītāja: Laila Meija

Bakalaura darbi

 1. Biruta Lindemane: B grupas vitamīni Latvijas grūtnieču uzturā
  Darba vadītāja: Laila Meija
 2. Kristīne Klaramunta-Antila: Dzelzs deficīta anēmija un grūtnieču uztura paradumi Latvijā
  Darba vadītāja: Laila Meija

Tēzes starptautiskā konferencē

 1. Self reported eating pattern changes and nutritional recommendations in pregnancy
  Meija L., Pudule I., Cauce V, Rūrāne A.,Rezeberga D, Ušpele L., Breda J.
  Obes Facts 2018;11 (suppl 1):1-358, P.146

Tēzes IV Pasaules latviešu zinātnieku kongresā (18.–20.06.2018.)

 1. Grūtnieču svars un dzīvesveids Latvijā (Weight and lifestyle during pregnancy in Latvia)
  Meija L., Cauce V., Ušpele L., Bule V., Ūdre S., Dauvarte H., Rūrāne A., Rezeberga D, Pudule I.

RSU International Student Conference 2019

 1. Fluid consumption in pregnant women in Latvia
  Žukova S., Miķelsone S., Blūzmane L., Krama S.
  Scientific research supervisor: Dr. med, asoc. prof. Laila Meija
  RSU 2019. gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīgā, 2019. gada 4.–5. aprīlī, 160. lpp.

International Conference on Medical and Health Care Sciences Knowledge for Use in Practice (01.–03.04.2019.)

 1. Iron Deficiency Anemia and Dietary Habits During Pregnancy in Latvia
  K. Klaramunta-Antila, B. Lindemane, L. Ušpele, S. Krama, V. Cauce, L. Meija

LM_jekabpils_1.jpg

LM photo 2.jpg

LM photo 4.jpg

LM photo 3.jpg