Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Kursa apjoms
48 izglītības stundas
Cena
€192.00
Norises laiks
Tiek paziņots pēc grupu nokomplektēšanas
Otrdienās, trešdienās 17.30–19.30
Language
Latvian
Vadītājs

Vācu valodas kursa īstenošanas pamatā ir Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei principi. Valodu zināšanu līmeņi tiek noteikti saskaņā ar šīm pamatnostādnēm. Pabeidzot šos 48 akadēmisko stundu kursus, dalībnieki iegūs A1 (iesācēju) līmeni, t.i., kursu dalībnieki sapratīs bieži lietotus vienkāršus izteicienus un pamatfrāzes, kas nepieciešami ikdienas situācijās, un pratīs šos izteicienus un frāzes izmantot, pratīs iepazīstināt ar sevi un citiem, pavaicāt personas datus, piemēram, noskaidrot dzīves vietu, vecumu, pajautāt par paziņām vai priekšmetiem un pratīs atbildēt uz līdzīgiem jautājumiem, spēs risināt vienkāršas sarunas, ja sarunu partneris runā lēnām, skaidri un ir atsaucīgs.

Klausītāju skaits – ierobežots (grupā 6–12 dalībnieki).

Pieteikties RSU Kursu daļā, sūtot pieteikumu pa e-pastu kursiatrsu[pnkts]lv (pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, programmas nosaukums, kontakttālrunis, kā arī, ja nepieciešams – maksātāja rekvizīti).