Skip to main content
This page is available in Latvian only.

Objective

Kursu mērķis ir apgūt valodas prasmes saziņai vienkāršās sadzīves un ar studijām saistītās situācijās, lietojot latviešu valodu atbilstīgi Eiropas Padomes izstrādātajiem Vienotajiem valodu prasmes standartiem visām valodām (A1/A2 līmenis).

Kursu laikā tiks apgūtas šādas tēmas:

  • iepazīšanās un sasveicināšanās frāzes,
  • mana dzīvesvieta un tās apkārtne,
  • mana ģimene un draugi,
  • situācijas kafejnīcā, veikalā, tirgū,
  • transports,
  • brīvais laiks.

Klausītāju skaits – ierobežots (grupā 5–15 dalībnieki).

Pieteikties RSU Kursu daļā, sūtot pieteikumu pa e-pastu kursiatrsu[pnkts]lv (pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, programmas nosaukums, kontakttālrunis, kā arī, ja nepieciešams – maksātāja rekvizīti).