Skip to main content
Page is available only in Latvian

Objective

Kursu mērķis ir spēt aprakstīt pieredzēto un izteikties par dažādiem tematiem, pamatojot savu viedokli, lietojot latviešu valodu atbilstīgi Eiropas Padomes izstrādātajiem Vienotajiem valodu prasmes standartiem visām valodām (B1/B2 līmenis).

Kursu laikā tiks apgūtas šādas tēmas:

  • pamatinformācija par sevi,
  • dzīve dzimtenē un ārpus tās,
  • ēšanas paradumi, veselīgs dzīvesveids,
  • brīvā laika pavadīšanas iespējas,
  • profesijas, to izvērtējums,
  • dažādi ar politiku, ekonomiku un kultūru saistīti jautājumi.

Klausītāju skaits – ierobežots (grupā 5–15 dalībnieki).

Pieteikties RSU Kursu daļā, sūtot pieteikumu pa e-pastu kursiatrsu[pnkts]lv (pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, programmas nosaukums, kontakttālrunis, kā arī, ja nepieciešams – maksātāja rekvizīti).