Skip to main content
This page is available in Latvian only.

Objective

Sniegt izglītojamajiem priekšstatu par medicīnas informācijas elektronisko resursu daudzveidību, iegūt padziļinātas zināšanas par medicīnas informācijas meklēšanas iespējām internetā un praktiskas iemaņas darbā ar medicīnas elektroniskajiem resursiem un specializētajām medicīnas datubāzēm, prast izvērtēt un izgūt atrasto informāciju, lai apgūtās iemaņas praktiski lietotu profesionālajā darbā konkrētajā medicīnas nozarē, kā arī lai sekotu līdzi nozares jaunākajai informācijai, izmantojot jaunās un tradicionālās informācijas tehnoloģijas un rīkus.

Tēmas

 • Elektroniskās informācijas meklēšana internetā. Kvalitātes un drošības risku identifikācija un pārvaldība. Kvalitātes novērtēšana
 • Brīvpieejas un maksas resursu salīdzinājums. Zinātnisko publikāciju ieguve brīvpieejas resursos un atvērtos arhīvos. Publikāciju atsauču organizēšana
 • Medicīnas informācijas vērtēšanas kritēriji un informācijpratība
 • Medicīnas informācija internetā pacientiem un profesionāļiem
 • Jaunie plašsaziņas līdzekļi: informācijas saņemšanas un atspoguļošanas rīki (blogi; Wiki; RSS; starta lapas; paziņojumi; sociālie tīkli; kalendāri u. c.), to lietošana citās ierīcēs
 • Pasaules medicīnas citējamo žurnālu datubāzes PubMed raksturojums (PubMed vēsture; Medline, Oldmedline; PubMed un Medline atšķirības)
 • Meklēšanas stratēģijas veidošana datubāzē PubMed
 • Atlasītās informācijas apstrāde. Sasaiste ar tīklā pieejamiem resursiem
 • Pētījumu un pētījumu apkopojumu meklēšana
 • Uz pierādījumiem balstītās prakses jēdzienu teorētiskais skaidrojums
 • Uz pierādījumiem balstīto resursu raksturojums to hierarhiskajā skatījumā un atbilstošu informācijas avotu izvēle
 • Kritiskais medicīnisko publikāciju vērtējums

Pieteikties