Skip to main content
Page is available only in Latvian


Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu, atbilstoši seksologa, seksopatologa specialitātes  prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai seksologa, seksopatologa specialitātē, atbilstīgi LR normatīvajiem dokumentiem.

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros (3 semināri mēnesī, 33 semināri gadā), apmeklējot problēmlekcijas, obligātās diskusiju dienas un praktiskās mācības studiju kursu  veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas.

Praktiskās mācības – atbilstīgi studiju kursu plānam.

Studiju kursi un ilgums

  • Androloģija, 8 nedēļas
  • Ginekoloģija, 8 nedēļas
  • Endokrinoloģija, 8 nedēļas
  •  Psihiatrija, 8 nedēļas
  • Psihoterapija I, 12 nedēļu
  • Psihoterapija II, 4 nedēļas
  • Klīniskā seksoloģija, 40 nedēļu

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds, psihiatra, neirologa, ginekologa, dzemdību speciālista, urologa, ģimenes (vispārējās prakses) ārsta, internista, pediatra, geriatra, tiesu medicīnas eksperta, dermatologa, venerologa, psihoterapeita vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta sertifikāts.

Studiju rezultāti

Zināšanas

Demonstrēs padziļinātas un paplašinātas zināšanas un izpratni medicīnā kopumā un seksologa, seksopatologa specialitātē; tās atbildīs specialitātes sertifikācijas prasībām, kas nodrošinās pamatu veiksmīgam klīniskajam darbam, ka arī pētniecībai seksoloģijas – seksopatoloģijas jomā.

Prasmes

Ļaus droši, efektīvi un moderni strādāt seksuālo traucējumu ārstēšanā; veikt atbilstīgas diagnostiskas, seksuālas funkcijas izvērtēšanas, seksuālo traucējumu diferenciāldiagnostiskas un ārstēšanas procedūras,

Kompetence

Piemēro iegūtās zināšanas, prasmes un attieksmi ārstnieciskajam darbam klīniskājā praksē, pētnieciskajai darbībai, sabiedrību izglītojošajam darbam masu medijos, atvertās lekcijās, medicīnas studentu izglītošanā.

Pārbaudījuma veids

Rezidentūras studiju programmas beigās:

  1. Valsts pārbaudījums  – tests ar 200 jautājumiem. Par pozitīvu rezultātu tiek uzskatīts 80 % pareizu atbilžu.
  2. Zinātniski pētnieciskā darba aizstāvēšana.