Skip to main content
Page is available only in Latvian
Darbiniekiem

Sestdien, 19. jūnijā, mūžībā devies ievērojamais ārsts akadēmiķis Viktors Kalnbērzs (1928.–2021.).

kalnberzsv.jpg

Foto avots: la.lv (Oskars Ludvigs)

Viktors Kalnbērzs bija leģendāra personība, izcils ķirurgs. Akadēmiķis Viktors Kalnbērzs ir devis ievērojamu ieguldījumu medicīnas attīstībā, veicot pētījumus un unikālas operācijas, kā arī praktiski izgudrojot un ieviešot daudzas medicīnas ierīces, piemēram, kaulu lūzumu ārstēšanai.

Viktors Kalnbērzs saņēmis nozīmīgus apbalvojumus, tostarp, Triju Zvaigžņu ordeni, Paula Stradiņa balvu un Gada balvu medicīnā par mūža ieguldījumu.

Viktors Kalnbērzs ir beidzis Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāti (1945.–1951.). No 1951. līdz 1955. gadam viņš bija Rīgas Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniski pētnieciskā institūta zinātniskais līdzstrādnieks, no 1955. līdz 1959. gadam – Rīgas Medicīnas institūta (RMI; pašlaik – Rīgas Stradiņa universitāte) Hospitālās ķirurģijas, pēc tam Traumatoloģijas, ortopēdijas un karalauka ķirurģijas katedras asistents. 

1958. gadā aizstāvēja medicīnas zinātņu kandidāta disertāciju. No 1959. līdz 1994. gadam Viktors Kalnbērzs bija Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniski pētnieciskā institūta direktors, bet no 1960. līdz 1994. gadam – RMI Traumatoloģijas, ortopēdijas un karalauka ķirurģijas katedras vadītājs. 1968. gadā aizstāvēja medicīnas doktora disertāciju, 1969. gadā viņu ievēlēja par RMI profesoru un PSRS Medicīnas Zinātņu akadēmijas korespondētājlocekli. 1970. gadā Viktors Kalnbērzs pirmais PSRS veica dzimuma maiņas operāciju.

Viktors Kalnbērzs ir veicis plašus pētījumus par kaulu fiksāciju ar metāla stieņiem kaulu lūzuma gadījumos, kā arī par osteosintēzi ar metāla plāksnēm un stieņiem garo stobrkaulu lūzumu gadījumos. Izstrādājis kompresijas un distrakcijas ārējās fiksācijas aparātu lūzumu un ortopēdisku saslimšanu ārstēšanai ar vairākām šīs metodes modifikācijām.

Viktors Kalnbērzs ir saņēmis dažādus Latvijas PSR un PSRS apbalvojumus par ieguldījumu medicīnā, ir apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (2000.), Paula Stradiņa balvu (2001.) un Gada balvu medicīnā par mūža ieguldījumu (2015.). 

Viktoram Kalnbērzam ir bijusi izšķiroša nozīme 1. Latvijas Ārstu kongresa organizēšanā 1989. gadā un Latvijas neatkarības atjaunošanas veicināšanā.

Rīgas Stradiņa universitāte izsaka visdziļāko līdzjūtību akadēmiķa Viktora Kalnbērza tuviniekiem.