Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Skolēniem
Attīstība

Regulāras vieslekcijas, mentori un iespēja īstenot savas pētnieciskās intereses, izmantojot augstskolas infrastruktūru – tie ir tikai daži no ieguvumiem skolēniem, kas piedalīsies Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) projektā Iesildies studijām! Projektu, kas paredz tuvināt vispārējās izglītības saturu augstākās izglītības prasībām, RSU sāks īstenot līdz ar jauno mācību gadu Rīgas Klasiskajā ģimnāzijā un Rīgas 41. vidusskolā, ar kurām šī gada pavasarī noslēgts sadarbības līgums. Lai atzīmētu šo notikumu, RSU vadība 3. septembrī piedalījās svinīgajā mācību gada atklāšanā abās sadarbības skolās.

“Šāda veida sadarbība strādā kā magnēts, un rezultāti iezīmējas jau tagad, pirms vēl pirmais Rīgas Stradiņa universitātes docētājs pabijis katrā no vidusskolām. Šajā mācību gadā, piemēram, mūsu augstskolas kaimiņiem – Rīgas 41. vidusskolai – audzēkņu skaits audzis par aptuveni 10 %, un, kā stāsta skolas vadība, liela loma tajā bija šai jaunuzsāktajai sadarbībai, par ko vēstījām jau pavasarī,” norāda RSU veselības studiju prorektors profesors Guntis Bahs, kurš piedalījās svinīgajā pasākumā 41. vidusskolā. Savukārt studiju prorektore profesore Tatjana Koķe Zinību dienā uzrunāja Rīgas Klasiskās ģimnāzijas vidusskolēnus, aicinot tos mērķtiecīgi pilnveidot zināšanas un izsvērti izvērtēt iespējamo nākotnes profesiju.

Turpmāk RSU ēkā regulāri notiks universitātes veselības aprūpes virziena docētāju vieslekcijas dabaszinātnēs Rīgas 41. vidusskolas un Rīgas Klasiskās ģimnāzijas 10. klašu skolēniem. RSU un abu vidusskolu mācībspēkiem sadarbojoties, dabaszinātņu stundu programma ir pielāgota universitātes prasībām, kas palīdzēs skolēniem sekmīgi nokārtot centralizētos eksāmenus, iestājpārbaudījumus un uzsākt studijas.

Sociālo zinātņu jomā 41. vidusskolā reizi nedēļā notiks vieslekcijas, kurās RSU docētāji mācīs skolēniem gan obligāto mācību programmu, piemēram, politiku un tiesības, gan papildu tēmas, piemēram, aktualitātes starptautiskajā politikā vai ievadu jaunuzņēmumu izveidē.

Skolēniem būs iespēja piedalīties dažādos zinātniskos pulciņos un tuvāk iepazīt pētniecību. Katram 10. klases skolēnam būs savs mentors, kurš palīdzēs izprast vidusskolas mācību un universitātes studiju atšķirības. Skolēni varēs vienas mācību dienas garumā kopā ar studentu apmeklēt lekcijas, lai iepazītu RSU mācību procesu un novērtētu savu piemērotību studijām.  

Sākot projekta īstenošanu, 20. septembrī RSU plāno rīkot iepazīšanās dienu abu skolu 10. klašu audzēkņiem, kurā jaunieši uzzinās par studiju programmu izvēles iespējām. Tam sekos iepazīšanās ar universitātes auditorijām, laboratorijām un citām mācību un prakses telpām.