Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Darbiniekiem

Svētdien, 4. novembrī, tika atjaunots Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) makšķernieku klubs, kuram ir 25 gadu senas tradīcijas.

Pirmajās sacensībās piedalījās deviņi dalībnieki – emeritētais prof. Jānis Raibarts, asoc. prof. Jānis Ķīsis, prof. Andris Jumtiņš, asoc. prof. Vilnis Lietuvietis, doc. Māris Sperga, Ardijs Ranks, Valters Brigmanis, Edijs Šauers un prof. Aigars Pētersons. RSU Rektora kausu ieguva Iekšķīgo slimību katedras docents Māris Sperga ar lomu – līdaka 6,8 kg.

Kluba atjaunošanas iniciatīvas līdzautors asoc. prof. J. Ķīsis par RSU makšķernieku kluba vēsturi

Rīgas Stradiņa universitātē (toreiz – Rīgas Medicīnas institūtā (RMI)) pagājušā gadsimta 80.–90. gados bija izveidota un sekmīgi darbojās Makšķernieku biedrības organizācija. Tas bija laiks, kad būt makšķerniekam, neatrodoties kādā organizācijā, bija sarežģīti un dažreiz pat neiespējami. RSU pārstāvji centrālās Makšķernieku un mednieku organizācijas kongresos vairāku gadu garumā iestājās un cīnījās par civilizētas un sportiskas makšķerēšanas kultūras paražu ieviešanu Latvijā, tostarp zivju migrācijas ceļu izveidošanu.

Atmodas laika gaisotnē, 1990. gada 16. martā, vairāki mūsu docētāji un administrācijas darbinieki nodibināja neatkarīgu Latvijas Makšķernieku klubu Salmo, izvirzot sev mērķi aktīvi iesaistīties daudzu, ar makšķerēšanas sportu saistītu jautājumu sakārtošanā, jaunas makšķerēšanas filozofijas iedibināšanā un tās nostiprināšanā gan likumdošanā, gan makšķernieku prātā un sirdī. Tādējādi tika turpinātas makšķerēšanas aktivitātes ārpus RSU.

Reiz mūsu augstskolas makšķernieku klubā bija 45 biedri. Notika regulāri copes izbraucieni uz ezeriem gan Latvijā, gan tuvējās kaimiņvalstīs. Lai nezustu pēctecība un makšķernieku gars, pēdējais RSU meistars ezera spiningošanā no laivas emeritētais prof. Jānis Raibarts vēlējās savas prasmes, iemaņas un talantu nodot tālāk jaunākās paaudzes makšķerniekiem. Līdz ar to radās priekšlikums, atjaunot RSU kluba darbību.