Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Darbiniekiem
Studentiem

Pirmdien, 5. novembrī uz pirmo sēdi sanāca jaunievēlētais Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Senāts. Par Senāta priekšsēdētāju vienbalsīgi tika ievēlēts profesors Jānis Gardovskis. Savukārt Senāta prezidijā tika ievēlēti profesors Andris Jumtiņš, Sarmīte Zeire un Aija Gulbe.

Kā jau ticis ziņots, otrdien, 30. oktobrī, RSU Satversmes sapulce ievēlēja RSU Senāta jauno sastāvu.

Senāta sastāvs

  • Profesoru un asociēto profesoru pārstāvji: Aigars Pētersons, Jānis Gardovskis, Tatjana Koķe, Andris Jumtiņš, Ludmila Vīksna, Ilga Kreituse, Signe Tomsone, Māra Pilmane, Andrejs Vilks, Andris Sprūds, Ilze Grope un Baiba Mauriņa.
  • Pārējā akadēmiskā personāla pārstāvji: Nora Jansone-Ratinika, Dins Šmits, Aija Gulbe, Toms Baumanis, Klāvs Sedlenieks un Aigars Reinis.
  • Vispārējo personālu Senātā pārstāvēs Sarmīte Zeire.
  • Studentu pārstāvjus Senātā ievēlē Studējošo pašpārvalde.

RSU Senāts ir RSU koleģiāla vadības lēmējinstitūcija. Senāta pilnvaru laiks ir trīs gadi. Saskaņā ar Augstskolu likumu augstskolas Senāta sastāvā 75 % jābūt akadēmiskā personāla pārstāvjiem, bet studentu īpatsvaram ir jābūt ne mazākam par 20 %. Attiecīgi RSU Senātā ir 24 senatori: 18 akadēmiskā personāla pārstāvji (no tiem 12 ir profesori un asociētie profesori, kā arī seši pārējā akadēmiskā personāla pārstāvji), viens vispārējā personāla pārstāvis un pieci studentu pārstāvji.