Skip to main content
Page is available only in Latvian

Objective

Pārbaudīt studentu priekšaizstāvēšanai iesniegtā darba kvalitāti un gatavību turpmākai virzībai, kā arī zināšanas un prasmes korektas darba prezentācijas sagatavošā un izmantošanā.

Prerequisites

Sekmīgi nokārtoti visi akadēmiskā maģistra studiju programmā ietvertie studiju kursi. Iesniegts maģistra darbs atbilstoši RSU JF noteikumos paredzētā apjomā, 99% gatavībā (obligāti pabeigta pilnībā ievada, nobeiguma, secinājumu daļas).

Study course planning

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMaz 4MaģistrsObligātsInga Kudeikina, Inga Bēniņa, Aldis Lieljuksis, Dace Tarasova, Lidija Juļa
Tiesību zinātne, TZMja 3MaģistrsObligātsInga Kudeikina, Inga Bēniņa, Dace Tarasova, Lidija Juļa
Plānošanas periods:2024. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMa 4MaģistrsObligātsSandra Kaija, Aldis Lieljuksis, Dace Tarasova, Inga Kudeikina, Lidija Juļa
Tiesību zinātne, TZMjaz 3MaģistrsObligātsSandra Kaija, Aldis Lieljuksis, Dace Tarasova, Inga Kudeikina, Lidija Juļa