Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Struktūrvienība: Juridiskā fakultāte
Kredītpunkti / ECTS:4 / 6
Kursa vadītājs:Aldis Lieljuksis
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Maģistra
Mērķauditorija:Tiesību zinātne
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Tiesību zinātnes

Mērķis

Pārbaudīt studentu priekšaizstāvēšanai iesniegtā darba kvalitāti un gatavību turpmākai virzībai, kā arī zināšanas un prasmes korektas darba prezentācijas sagatavošā un izmantošanā.

Priekšzināšanas

Sekmīgi nokārtoti visi akadēmiskā maģistra studiju programmā ietvertie studiju kursi. Iesniegts maģistra darbs atbilstoši RSU JF noteikumos paredzētā apjomā, 99% gatavībā (obligāti pabeigta pilnībā ievada, nobeiguma, secinājumu daļas).

Rezultāti

Zināšanas

Students iegūst zināšanas par prasībām un kārtību, lai sekmīgi aizstāvētu maģistra darbu, saņem komisijas novērtējumu par iesniegtā maģistra darba un tā prezentācijas kvalitāti.

Prasmes

Students iegūst iemaņas prezentācijas sagatavošanā maģistra darba priekšaizstāvēšanai un aizstāvēšanai, norādes uz nepieciešamajām izmaiņām maģistra darbā un/ vai prezentācijas materiālā.

Kompetences

Students spēs patstāvīgi maģistra darba vadītāja vadībā veikt nepieciešamos uzlabojumus maģistra darbā, sagatavoties maģistra darba priekšaizstāvēšanai un aizstāvēt to valsts komisijai.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMa4MaģistrsObligātsAldis Lieljuksis, Sandra Kaija, Dace Tarasova, Inga Kudeikina, Lidija Rozentāle
Tiesību zinātne, TZMjaz3MaģistrsObligātsAldis Lieljuksis, Sandra Kaija, Dace Tarasova, Inga Kudeikina, Lidija Rozentāle
Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Tiesību zinātne, TZMaz4MaģistrsObligātsInga Kudeikina
Tiesību zinātne, TZMja3MaģistrsObligātsInga Kudeikina