Skip to main content
Page is available only in Latvian
Jubilejas

Trešdien, 11. maijā, Rīgas Stradiņa universitātes vadība sveica 40. dzimšanas dienā Iekšķīgo slimību katedras asociēto profesoru, vadošo pētnieku Andri Skridi (attēla centrā).

skride_sveiksana_00.png

Asoc. prof. A. Skride strādā Rīgas Stradiņa universitātē jau 10 gadus, savukārt par ārstu kardiologu – kopš 2011. gada. No 2019. gada A. Skride vada Reto slimību kabinetu Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā un patlaban ir Latvijas Zinātnes padomes eksperts klīniskajā medicīnā.

A. Skride 2018. gadā Rīgas Stradiņa universitātē ieguvis medicīnas zinātņu doktora grādu, aizstāvot disertāciju par pulmonālo hipertensiju.

Pateicoties starptautiskajai sadarbībai ar Austriju, organizējis un līdzdarbojies pirmajā plaušu transplantācijā Latvijas vēsturē – pacientei ar idiopātiskas formas plaušu hipertensiju tā veikta Vīnē 2014. gada 15. aprīlī.

Asoc. prof. Skride līdzdarbojies kā pētnieks vai vadošais pētnieks astoņos klīniskajos pētījumos, ir turpat 100 zinātnisko publikāciju rakstu autors un uzstājies ar referātu piecās starptautiskajās zinātniskajās konferencēs Latvijā un ārvalstīs. A. Skride ir piecu vietējo un starptautisko profesionālo organizāciju biedrs, tostarp Latvijas Reto slimību speciālistu asociācijas vadītājs un dibinātājs.

Asoc. prof. A. Skrides sasniegumi

  • Kopējais zinātnisko publikāciju skaits, kas uzskaitīts bibliotēkas datubāzēs: 93
  • Zinātnisko publikāciju skaits pēdējos 6 gados: 82
  • Datubāzēs Scopus un Web of Science iekļauto publikāciju skaits pēdējos sešos gados: 76

Asoc. prof. Skride Rīgas Stradiņa universitātē docē studiju kursus Iekšķīgās slimības (kardioloģija) un Iekšķīgās slimības ar propedeitiku, ir vadījis trīs promocijas darbus.

Līdztekus darbam medicīnā A. Skride ir politiķis, 13. Saeimas deputāts.

A. Skride ir nodibinājuma Skrides fonds dibinātājs un valdes loceklis. Fonda mērķis ir veicināt izglītību, organizēt un atbalstīt kultūras pasākumus, kā arī popularizēt gleznotāja Arija Skrides vārdu.

Sveicam jubilāru!