Skip to main content
Page is available only in Latvian
Attīstība
Darbiniekiem
Konferences, semināri

27. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) notika ikgadējā zinātniski praktiskā konference Mūsdienu sabiedrības drošības nostiprināšanas izaicinājumi un risinājumi. Tajā piedalījās iekšlietu ministrs Māris Kučinskis, RSU studiju prorektore prof. Tatjana Koķe, Latvijas Juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs, RSU Juridiskās fakultātes dekāns prof. Jānis Grasis, RSU un citu Latvijas augstskolu docētāji, pētnieki, studenti un darbinieki.

Pirms konferences iekšlietu ministrs Māris Kučinskis apmeklēja RSU Juridisko fakultāti, kur iepazinās ar studiju procesa vidi. Fakultātes vadošā kriminālistikas eksperte Aelita Zīle demonstrēja praktiskās nodarbības studiju kursā Kriminālistika.

Konferences plenārsēdē ievadrunas teica RSU studiju prorektore prof. Tatjana Koķe, iekšlietu ministrs Māris Kučinskis un Latvijas Juristu biedrības prezidents Aivars Borovkovs. Turpinājumā konferences dalībnieki noklausījās četrus ievadreferātus: Iekšējās drošības akadēmija – iespējas izmeklēšanas iestāžu profesionalitātes izaugsmei un riski šo iespēju realizācijā (autore – Kristīne Strada-Rozenberga, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes dekāne un profesore), Top International Security Challenges for NATO: An Overview from the U. S. Perspective (autors – Ričards Damstra, Amerikas Savienoto Valstu vēstniecība), Estonian Academy of Security Sciences and Baltic cooperation in tackling hybrid threats (autore – Inge Lindsāra, Igaunijas Drošības zinātņu akadēmija) un Mākslīgā intelekta ietekme uz juridiskās izglītības procesu. Ieguvumi un riski (autors – Uldis Ķinis, RSU profesors).

Konferences dalībnieki akcentēja Iekšējās drošības akadēmijas izveides nozīmi. Tā ir Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas koledžas, Rīgas Stradiņa universitātes un Latvijas Universitātes kopīgi veidota apvienība vienota mērķa sasniegšanai - apvienojot resursus, sagatavot augsti kvalificētus speciālistus darbam Latvijas tiesībaizsardzības iestādēs.

Konferences ietvaros notika piecas paralēlas sekcijas par tiesībsargājošo iestāžu amatpersonu izglītības sistēmas pilnveidi,  sabiedrības iekšējās drošības stāvokli, drošības starptautisko dimensiju, civiltiesiskā regulējuma attīstību un valsts tiesību regulējuma pilnveides problemātiku.