Skip to main content
This page is available in Latvian only.

Trešdien, 5. februārī, Rīgas Stradiņa universitātē norisināsies Zinātnieku brokastis par tēmu Matemātiskā modelēšana.

Programma

9.00–9.50

Matemātiskā modelēšana bezjēdzīgu eksperimentu ierobežošanai

1. Sistēmbioloģija un mehānistiskā modelēšana
2. Modelēšanas priekšrocības, trūkumi, ierobežojumi
3. Vielmaiņas matemātiskā modelēšana
→ mikroorganismu inženierijā
→ medicīnā
4. Farmakokinētikas modelēšana
5. Signalizācijas procesu matemātiskā modelēšana

Dr. sc. ing. Egils Stalidzāns, Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūta Skaitļošanas sistēmbioloģijas grupas vadītājs
M. sc. Jānis Kurlovičs, http://biosystems.lv/

9.50–10.40

Diskusija

Darba valoda: latviešu (tulkojums netiks nodrošināts)

Location

Room
Senāta zāle
Date:

Contacts