Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Starptautiskā sadarbība

Sākoties COVID-19 pandēmijai, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ātri un veiksmīgi adaptēja Erasmus programmu virtuālajai videi, nodrošinot programmas darbības nepārtrauktību. Erasmus programmas aktivitātes ir viens no universitātes internacionalizācijas stūrakmeņiem.

Erasmus_virtual.jpg

Jau pandēmijas izraisītās krīze pirmajās dienās RSU, sadarbībā ar Erasmus partneraugstskolām, sniedza iespēju izbraucošajiem un iebraucošajiem apmaiņas studentiem apgūt studijas tiešsaistē. Lielākā daļa Erasmus studentu varēja pievienoties gan savas, gan uzņemošās augstskolas attālinātajiem studiju procesiem.

Savukārt, lai nodrošinātu RSU veiksmīgu dalību Erasmus programmā arī nākotnē, universitātes Starptautisko sakaru departaments (SSD) organizēja tiešsaistes atlases intervijas vairāk nekā 120 studentiem no dažādām RSU fakultātēm, kuri bija pieteikušies uz Erasmus programmas mobilitātēm nākošajā studiju gadā.

Tiešsaistes atlases interviju organizēšanā piedalījās arī RSU Ārvalstu studentu asociācija (ISA) un Studējošo pašpārvalde, kuras pārstāvji ir vienmēr iekļauti interviju atlases komisijas sastāvā.

“Ņemot vērā pašreizējo situāciju, intervijām bija jānotiek izmantojot aplikāciju Zoom. Kā interviju formātu izvēlējāmies paneļdiskusijas, kurās piedalījās desmit studenti un intervētāji. Šis formāts nodrošināja savstarpēji veiksmīgu saziņu, kuras laikā intervētāji varēja uztvert atlases dalībieku domas, idejas un izjūtas,” tā atlases komisijas locekla un ISA pārstāve Arati Naira (Arathi Nair).

Neskatoties uz pašreiz Eiropā spēkā esošajiem pārrobežu kustības ierobežojumiem, RSU studenti vēl joprojām izrāda lielu interesi par starptautiskās pieredzes iegūšanu kādā citā Eiropas augstskolā vai institūcijā nākotnē.

“Manuprāt, mēs varam tik ļoti daudz ko mācīties no citām valstīm, tādēļ ļoti labi izprotu RSU studentu degsmi izmantot Erasmus programmas sniegtās iespējas. Lielākā daļa atlases interviju kandidātu bija padziļināti izpētījuši universtātes, uz kurām vēlētos doties apmaiņas studijās. Daži kandidāti jau zināja vai pašlaik apgūst izvēlētās apmaiņu studiju valsts valodu. Tas liecina par viņu sagatavotību mobilitātei,” atzīmē žūrijas komisijas locekla un ISA pārstāve Frančeska Zangī (Francesca Zanghi).

ISA prezidente Hanna Katrīna Šoberla (Hannah Katharina Schöberl), arī atlases komisijas locekle, turpina: “Bija ļoti patīkami iepazīt studentus, kurus interesē citas valsts kultūra, kā arī veselības aprūpes un izglītības sistēmas. Uzskatu, ka Erasmus programmas pamatmērķis ir šādas pieredzes nodrošināšana.”

Pēc atlases intervijām SSD palīdz RSU studentiem labāk sagatavoties dalībai Erasmus programmā. Jau šajā nedēļā SSD sadarbībā ar Medicīnas fakultāti rīkoja tiešsaistes informatīvo semināru. Šajā pavasarī tiek plānoti vēl līdzīgi astoņi informatīvie semināri, kuru laikā studenti varēs uzdot sev aktuālos jautājumus.

Gatavojoties jaunajam Eiropas Komisijas finanšu plānošanas periodam 2021. gadā, kā viens no Eiropas Komisijas (EK) Erasmus programmas stratēģiskajiem attīstības virzieniem ir programmas digitalizācija. Izmantojot tiešsaistes iespējas, RSU jau laicīgi ir sagatavojies programmas realizācijai virtuālajā vidē, tādējādi nodrošinot universitātes iekļaušanos Eiropas izglītības telpā.

Erasmus programma RSU darbojas jau kopš 2003. gada un to koordinē Starptautisko sakaru departaments.