Skip to main content
Page is available only in Latvian
Profesionālā pilnveide
COVID-19

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrs (MITC) izveidojis digitālus materiālus un tiešsaistes apmācību kursu ārstniecības un atbalsta personām. Izstrādātie materiāli ietver video apmācību un plakātus par individuālo aizsardzības līdzekļu uzvilkšanas un novilkšanas algoritmiem, aprūpējot pacientus ar aizdomām par COVID-19 vai ar apstiprinātu diagnozi.

Instrukcija A: aizsarglīdzekļu lietošana, aprūpējot pacientus ar aizdomām par COVID-19

terpa-uzvilksanas-instrukcija-dzeltens.png

terpa-novilksanas-instrukcija-dzeltens.png

Instrukcija B: aizsarglīdzekļu lietošana, aprūpējot pacientus ar apstiprinātu COVID-19 diagnozi

terpa-uzvilksanas-instrukcija-sarkans.png

terpa-novilksanas-instrukcija-sarkans.png

Video apmācības un vizuāli uzskates materiāli ir pieejami arī RSU Youtube kanālā un hakatona komandas izveidotajā vietnē www.partrauc-izplatibu.lv.

Sadarbībā ar RSU Tālākizglītības centru MITC speciālisti sagatavojuši profesionālās pilnveides kursu tiešsaistē veselības aprūpes darbiniekiem Droša individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana COVID-19 gadījumā, kas ietver jau minēto video apmācību un vizuālos uzskates materiālus par individuālo aizsarglīdzekļu uzvilkšanas un novilkšanas algoritmiem, kā arī testu ar situāciju uzdevumiem zināšanu pārbaudei. Pēc kursa apguves dalībniekiem tiek piešķirts apliecinājums par tālākizglītības punktu saņemšanu (1 TIP apjomā). Kursa apguve ir bez maksas. Profesionālās pilnveides kurss paredzēts ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām.

Pieteikties kursam“Marta sākumā organizējām simulācijās balstītu praktiskās gatavības izvērtējumu COVID-19 gadījumā Latvijas slimnīcās. Attīstoties situācijai, rīkot apmācības klātienē vairs nav iespējams, tādēļ, apkopojot mūsu komandas gūto pieredzi un balstoties Eiropas slimību profilakses un kontroles centra rekomendācijās, esam izveidojuši tiešsaistē pieejamu mācību programmu, kas veselības aprūpes speciālistiem ļauj attālināti apgūt individuālo aizsarglīdzekļu lietošanas algoritmus un to praktisku pielietojumu dažādās klīniskās situācijās,” par projekta attīstību stāsta MITC vadītāja Ieva Šlēziņa.

Sadarbībā ar industrijas partneri virtuālās realitātes jomā Exonicus izstrādes procesā vēl ir datorsimulācija, kas interaktīvā veidā palīdzēs veselības aprūpes profesionāļiem apgūt aizsarglīdzekļu drošu lietošanu.

Digitālie materiāli tapuši, attīstot virtuālā hakatona HackForce laikā pieteikto un atzinību guvušo ideju par individuālās aizsardzības līdzekļu lietošanu COVID-19 gadījumā.

Digitālie materiāli izveidoti, balstoties uz Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra, Pasaules Veselības organizācijas, Slimību profilakses un kontroles centra vadlīniju un rekomendāciju izpēti, kā arī pieredzi, ko RSU MITC ir guvis, īstenojot Praktiskās gatavības izvērtējuma programma rīcībai COVID-19 gadījumā vairākās Latvijas slimnīcās.