Skip to main content
Page is available only in Latvian

Objective

Kursa mērķis ir attīstīt angļu valodas prasmes vidējā līmenī (B1, B2), lai varētu komunicēt lielākajā daļā situāciju, kas saistītas ar darbu, izglītību, ceļojumu, pakalpojumu sniegšanu un pieprasīšanu un citiem gadījumiem. Praktiskajās nodarbībās tiek apgūtas standarta frāzes, vārdu krājums un gramatiskās struktūras, kas nepieciešamas gan mutvārdu, gan rakstiskai saziņai, lai aprakstītu notikumus, uzskatus, pārdzīvojumus, plānus, kā arī sniegtu detalizētāku informāciju par interesējošiem tematiem. Kursa dalībniekiem jābūt gataviem iesaistīties dialogos, diskusijās un aktīvā viedokļu apmaiņā.

Klausītāju skaits – ierobežots (grupā 6–10 dalībnieki).

Pieteikties RSU Kursu daļā, sūtot pieteikumu pa e-pastu kursiatrsu[pnkts]lv (pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, programmas nosaukums, kontakttālrunis, kā arī, ja nepieciešams – maksātāja rekvizīti).