Skip to main content
This page is available in Latvian only.

Objective

Pilnveidot studentu zināšanas un praktiskās iemaņas profesionālo attiecību veidošanā un sarunu vadīšanā sociālajā darbā ar dažādām klientu grupām. Veidot izpratni par profesionālo saskarsmi un argumentācijas mākslu klienta pretestības apiešanai.
Iegūt zināšanas par motivējošo intervēšanu, veidot un attīstīt prasmes motivējošās sarunas pielietošanai praksē darbā ar klientiem. Noskaidrot nozīmīgākos aspektus individuālajā konsultēšanā un saskarsmē ar grupu uzvedības pārmaiņu procesā. Veicināt studentu izpratni par profesionālo attiecību veidošanas pamatprincipiem. Sniegt studentiem iespēju praktiskos treniņos veicināt saskarsmes vadīšanas prasmes un iemaņas.

Prerequisites

Saskarsmes psiholoģija, grupu psiholoģija.

Study course planning

Plānošanas periods:2021. gada pavasara semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SDN6BakalaursObligātsDaina Vanaga
Plānošanas periods:2021. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD5BakalaursObligāts