Pārlekt uz galveno saturu

Īsumā par studiju kursu

Kredītpunkti / ECTS:2 / 3
Kursa vadītājs:Daina Vanaga
Studiju tips:Pilna laika
Līmenis:Bakalaura
Mērķauditorija:Sociālā labklājība un sociālais darbs
Valoda:Latviešu
Zinātnes nozare:Komunikācijas zinātne

Mērķis

Pilnveidot studentu zināšanas un praktiskās iemaņas profesionālo attiecību veidošanā un sarunu vadīšanā sociālajā darbā ar dažādām klientu grupām. Veidot izpratni par profesionālo saskarsmi un argumentācijas mākslu klienta pretestības apiešanai.
Iegūt zināšanas par motivējošo intervēšanu, veidot un attīstīt prasmes motivējošās sarunas pielietošanai praksē darbā ar klientiem. Noskaidrot nozīmīgākos aspektus individuālajā konsultēšanā un saskarsmē ar grupu uzvedības pārmaiņu procesā. Veicināt studentu izpratni par profesionālo attiecību veidošanas pamatprincipiem. Sniegt studentiem iespēju praktiskos treniņos veicināt saskarsmes vadīšanas prasmes un iemaņas.

Priekšzināšanas

Saskarsmes psiholoģija, grupu psiholoģija.

Rezultāti

Zināšanas

Studenti zina saskarsmes psiholoģijas pieejas un iespējas tās izmantot sarunu vadīšanā. Izprot jēdzienus profesionālā saskarsme, argumentācija, profesionālās attiecības un to specifiku sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas vidē.

Prasmes

Studenti prot argumentēt savu viedokli, lietot saskarsmes tehnikas sarunas vadīšanai, kā arī profesionāli klausīties.

Kompetences

Studenti ir kompetenti saskarsmes psiholoģijas teorētisko konceptu pamatnostādnes integrēt praktiskā sarunu vadīšanas un profesionālo attiecību veidošanas procesā.

Plānojums

Plānošanas periods:2023. gada rudens semestris
Studiju programmaStudiju semestrisProgrammas līmenisStudiju kursa kategorijaDocētājiGrafiks
Sociālais darbs, SD5BakalaursObligātsDaina Vanaga