Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Konferences, semināri
Pētniecība
Ziņas

Rīgas Stradiņa universitātes Ģimenes medicīnas katedra, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija un pētniecības organizācija European General Practice Research Network (EGPRN) 2017. gada 11.–14. maijā organizē starptautisku konferenci Hronisko slimību riska faktoru samazināšana ģimenes ārstu praksē.

Starptautiskā pētniecības organizācija EGPRN pirmo reizi tās vēsturē ir uzticējusi kārtējās konferences organizēšanu EGPRN pārstāvjiem no Latvijas, par norises vietu izvēloties Rīgu. EGPRN ir pētniecībā iesaistītu ģimenes ārstu un citu veselības aprūpes profesionāļu organizācija. Kopš 1974. gada šī pētniecības tīkla ietvaros divas reizes gadā Eiropas valstīs tiek rīkotas zinātniskās konferences, kurās piedalās aktīvākie Eiropas valstu pētnieki primārajā veselības aprūpē. Organizācijas mērķis ir nodrošināt un attīstīt pētniecību primārajā veselības aprūpē. Pētniecības attīstība ģimenes medicīnā pašlaik ir viena no RSU prioritātēm.

Rīgas konferences vadības grupā iekļauti pārstāvji no RSU Ģimenes medicīnas katedras un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas, kam vairāku gadu garumā izveidojusies aktīva un produktīva sadarbība ar EGPRN.

Konferences programmā plānota gan teorētiskā daļa RSU telpās, gan praktiskā, ar vizītēm uz ģimenes ārstu praksēm un veselības centriem.

Tēzes konferencei jāiesniedz līdz svētdienai, 15. janvārim, tās oficiālajā mājaslapā, kur publicēta arī konferences programma.