Skip to main content
Page is available only in Latvian

Informācija tiks papildināta 

Grāmata

Vispārēja shēma: Autora uzvārds, vārds vai iniciāļi. Izdošanas gads. Nosaukums oriģinālvalodā (slīprakstā). Izdevums (kurš pēc kārtas). Daļa (sējums). Izdošanas vieta: Izdevējs.

  • Eglīte, K. 2013. Anatomija: mācību līdzeklis bioloģijas, pedagoģijas, optometrijas, farmācijas un citās ne medicīnas studiju programmās. 3. izd. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds.
  • Holmlund, C. 2002. Impossible Bodies: Femininity and Masculinity at the Movies. New York: Routledge.

Divi un/vai vairāki autori:

  • Craton, M. and Saunders, G. 1992. Islanders in the Stream: A History of the Bahamian People. Athens: University of Georgia Press.
  • Carrol, K. C. et al. 2015. Jawetz Melnick & Adelbergs Medical Microbiology. 27th ed. New York: McGraw-Hill Education.
Grāmatas nodaļa

Vispārēja shēma: Nodaļas (raksta) autora uzvārds, iniciāļi, nākamā autora uzvārds, iniciāļi. Izdošanas gads. Nodaļas (raksta) nosaukums oriģinālvalodā. No (angļu val. – In, krievu val. – В): Grāmatas redaktora uzvārds, iniciāļi., red. (angļu val. – ed./eds.; krievu val. – ред.) Monogrāfijas nosaukums (slīprakstā). Izdošanas vieta: Izdevējs, lpp.

  • Thompson, B. C. and Ciorciari, J. 2016. Respiratory biophysics. In: Wood, A. W., ed. Psysiology Biophysics and Biomechanical Engeneering. London: CRC Press. 293-326.
Žurnāla raksts

Vispārēja shēma: Autora uzvārds, vārds vai iniciāļi. Izdošanas gads. Raksta nosaukums. Žurnāla nosaukums (slīprakstā). Žurnāla sērijas numurs jeb volume number (žurnāla numurs jeb issue number), lapaspuses no–līdz.

  • Welzel, C. 2002. Effective Democracy, mass culture, and the quality of elites: The human development perspective. International Journal of Comparative Sociology. 43(317), 317-349.

Atsaucoties uz elektronisku resursu, obligāti jānorāda: ieguves veids (adrese); norādīt adresi elektroniskam resursam var divējādi: Iegūts no (Available from): http://www.rsu.lv vai Iegūts no (Available from): doi:10.1016/j.accinf.2015.04.002 un skatīšanas laiks kvadrātiekavās: [sk. 02.04.2015.]/ [viewed 02.04.2015.].

Vispārēja shēma: Autora uzvārds, vārds vai iniciālis. Žurnāla izdošanas gads. Raksta nosaukums. Žurnāla nosaukums (slīprakstā). Žurnāla sērijas numurs vai volume number(žurnāla numurs vai issue number), lapaspuses no– līdz.  Iegūts no:        [sk.].

  • Gruber, C., Koller, U., Murauer, M. E., Hainzl, S., Huttner, C., Kocher, T., South, A. P., Hinter, H. and Bauer, J. W. 2013. The design and optimization of RNA trans-splicing molecules for skin cancer therapy. Molecular Oncology. 7(6), 1056–1068.  Available from: doi:10.1016/j.molonc.2013.08.005 [viewed 02.02.2021.].