PIC Ziemas skola Skip to main content
This page is available in Latvian only.

Rīgas Stradiņa universitātes Pedagoģiskās izaugsmes centra kolektīvs aicina studiju programmu un katedru vadītājus, kā arī studiju kursu vadītājus un tajos iesaistītos docētājus pieteikties Ziemas skolai.

Tās saturā tiks aktualizēti dažādi izglītības kvalitātes temati, kuros balstās līdzšinējās RSU iniciatīvas – studentcentrētas pieejas īstenošanas sekmēšana, studiju programmu kvalitātes indikatoru izstrāde un mērījumi, studiju rezultātu kartēšana u. c. Ziemas skolā praktiskās darbnīcās tiks aktualizēti studiju programmu un studiju kursu izveides un īstenošanas jautājumi, ar kuriem saskaramies gan izstrādājot un aktualizējot studiju kursus, gan veidojot jaunas studiju programmas.

Mācību norises laiks

  • Studiju programmu un katedru vadītājiem – 8.–9. janvārī (Anniņmuižas bulvārī 26a, 146. telpa)
  • Studiju kursu vadītājiem un tajos iesaistītajiem docētājiem – 10.–12. janvārī (Dzirciema ielā 16, Senāta zāle)
Pieteikšanās – līdz piektdienai, 5. janvārim, vietnē E-studijas (RSU akadēmiskajam personālam) vai pa e-pastu picatrsu[pnkts]lv.

Location

Room
Senāta zāle; 146. telpa