Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Konferences, semināri
Psiholoģija

25.–27. aprīlī Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā notiks 5. starptautiskā zinātniski praktiskā konference Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja.

Konferences darbā aicināti piedalīties psihologi, veselības aprūpes speciālisti, supervizori, sociālie darbinieki, citu palīdzošo un izglītojošo profesiju pārstāvji, kā arī studējošie.

Konferences galvenās tēmas

  • Psiholoģiskā izpēte un novērtēšana dažādās klientu un pacientu grupās
  • Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupām, pašpalīdzības veidi
  • Profesionālā kompetence un tās attīstība, profesionālā identitāte
  • Kvalitatīvās pētniecības metodoloģija psiholoģiskās palīdzības attīstīšanai
Darba valodas: latviešu, angļu
Dalība konferencē – bez maksas
Par dalību konferencē tiks piešķirti 36 tālākizglītības punkti

Konferenci organizē Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra.