Pārlekt uz galveno saturu

5. starptautiskā zinātniski praktiskā konference
Veselība un personības attīstība: starpdisciplinārā pieeja
2019. gada 25.–27. aprīlī
Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā
Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a

Konferences galvenās tēmas

  • Psiholoģiskā izpēte un novērtēšana dažādās klientu un pacientu grupās
  • Psiholoģiskā palīdzība un atbalsts darbā ar dažādām klientu un pacientu grupām, pašpalīdzības veidi
  • Profesionālā kompetence un tās attīstība, profesionālā identitāte
  • Kvalitatīvās pētniecības metodoloģija psiholoģiskās palīdzības attīstīšanai

Prezentācijas

Atklāšanas prezentācija

Psiholoģiskās palīdzības konteksts

Valsts pētījuma programma Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai, Baiba Rivža
Video

Gribas trenēšana kā sabiedriskuma priekšnoteikums: Romantisma filozofijas pēdas Latvijas politikā, Sergejs Kruks
Video

Sociālā vide kā sabiedriskuma priekšnoteikums: G. Hofstedes indeksu vērtības Latvijas sabiedrībā, Diāna Kalniņa
Video

Psiholoģiskās palīdzības jēdziena un psiholoģiskās palīdzības sniedzēju Latvijā raksturojums, Rolands Bortaščenoks, Kristīne Mārtinsone
Video

Pašpalīdzības prakse kā viens no psiholoģiskās palīdzības veidiem, Indulis Paičs, Kristīne Mārtinsone, Jeļena Ļubenko
Video

Latvijas Klīniskais personības tests

Latvijas Klīniskā personības testa apguves un izmantošanas aktualitātes profesionāļiem, Viktorija Perepjolkina, Jeļena Koļesņikova, Kristīne Mārtinsone, Ainārs Stepens
Video

Psiholoģiskā izvērtēšana

Latvijas klīniskā personības testa profilu interpretācija – viena konkrētā gadījuma analīze, Mārtiņš Taranda, Viktorija Perepjolkina, Jeļena Koļesņikova

Emociju regulācijas prasmju aptaujas adaptācija Latvijā, Inese Paiča, Kristīne Mārtinsone

Attieksme pret novecošanos aptaujas izstrāde, Zane Ulmane, Viktorija Perepjolkina

Pašregulācijas aptaujas adaptācija Latvijā, Ilze Dreifelde, Maija Zakriževska-Belogrudova

Misticisma skalas adaptācijas pirmais posms, Daiga Bitēna, Kristīne Mārtinsone

Kognitīvo kļūdu jeb izkropļojumu (Cognitive distortion quest, CD-Quest (deOliveira et al, 2015)) aptaujas adaptācijas I posms, Laura Regzdiņa, Kristīne Mārtinsone

Supervīzijas konflikta risināšanas stila aptaujas adaptācijas pirmais posms, Liene Babure-Šabane, Kristīne Mārtinsone

Uz mākslu balstīto izvērtēšanas instrumentu iespējas un ierobežojumi klientu/pacientu izvērtēšanā: CILVĒKS, KURŠ PLŪC ĀBOLU NO KOKA piemērs, Jeļena Ciniņa, Kristīne Mārtinsone

Digitālā laikmeta kognitīvo procesu izmaiņas un to ietekme uz psiholoģisko izvērtēšanu, Ingūna Griškēviča

Intelekta struktūras testa adaptācijas pirmais posms, Inese Jokste, Jeļena Ļubenko

Datu ieguves metožu problemātika demences pacientiem, Rudīte Terehova, Jeļena Ļubenko

Objektīvo mērījumu lietojums kognitīvo rezervju izvērtēšanā: ātrais pārskats, Kristīne Šneidere, Sara Mondini, Ainārs Stepens

Perfekcionisma izpēte: mērķgrupas un mērījumi, Inese Jokste

Psiholoģiskās palīdzības metodes dažādām klientu un pacientu grupām

Auditory Processing and Verbal Factors Predicting Reading Skills in First Graders: Longitudinal Study Data, Katažyna Labanienė

MePlusMe tīmekļa intervences aprobācija RSU studentu izlasē, Jeļena Ļubenko, Anete Porozova, Inese Gaspare

Psiholoģisko intervenču pielietošana hronisko sāpju pacientiem, Jeļena Harlamova

12 soļu programmas principu izmantošana ambulatorā praksē pacientiem ar atkarību, Aelita Vagale

Mātes neverbālā pieskaņošanās bērnam un bērna uzvedības problēmas, Kristīne Vende-Kotova

Mākslu terapija kā viens no psiholoģiskās palīdzības veidiem, Jana Duhovska

Mūzikas terapija insulta pacientu kustību traucējumu mazināšanai: nejaušinātu kontrolētu pētījumu sistemātiskais pārskats ar metaanalīzi, Sanita Šuriņa, Jana Duhovska, Kristīne Mārtinsone

Trīs uz resursu apzināšanu vērstu receptīvās un aktīvās mūzikas terapiju tehniku pielietojuma izvērtējums vēža pacientiem subakūtās rehabilitācijas posmā, Jana Duhovska, Inga Millere

Apzinātībā balstītas deju un kustību terapijas darba modelis hronisku sāpju pacientiem, Indra Majore-Dūšele

Mākslas terapijas muzejā programma personām ar demenci subjektīvās labizjūtas uzlabošanai, Diāna Serga, Rudīte Terehova

Darba modelis pamatprincipu izstrādei MT darbā ar dažādām klientu / pacientu grupām, Indra Majore-Dūšele, Anda Upmale-Puķīte

Response Art: the practice of self-care through art and imagery, Julia Volonts

Profesionālā kompetence un profesionālā identitāte

Supervīzija no dalībnieku un pasūtītāju perspektīvas uzņēmējdarbības jomā Darbības teorijas kontekstā, Nataļja Roze, Sanita Šuriņa

Latvijas mākslas terapeitu personības iezīmju, pašcieņas un kolektīvā pašvērtējuma rādītāju savstarpējās sakarības, Zane Krieķe, Kristīne Mārtinsone, Baiba Purvlīce

Mākslas terapeita profesionālās identitātes veidošanās un attīstība, Elīna Akmane, Kristīne Mārtinsone

Profesionālās identitātes attīstība studiju praksē, Aira Aija Krūmiņa, Jeļena Koļesņikova

Biona pamatpieņēmumu grupas teorijas izmantojamība grupas supervīzijās, Laura Miķelsone, Velga Sudraba, Anita Pipere

Plenārsēde, II diena

APOE and cognition across the lifespan, Jennifer Rusted
Video

Neuroscience of behavioural change: goals and habitual actions, Ekaterina Vinnik
Video

Kvalitatīvā pētniecība psiholoģiskās palīdzības prakses attīstībai

Qualitative research in social sciences and health care (sciences), Vilma Žydžiūnaitė
Video

Exploring the creative art of living, Thaddeus Müller
Video

Conducting grounded theory research: at social risk family context, Rimvydas Augutavičius
Video

Latviskā kultūrtrauma, kompleksi, stāsti un dziedināšana: Kvalitatīvs pētījums analītiskās psiholoģijas skatījumā, Evija Volfa Vestergaard

Kvalitatīvie pētījumi un to perspektīvas veselības psiholoģijā, Anita Pipere

Kvalitatīvās pētniecības vēsture psiholoģijā, Baiba Purvlīce

Sociālo reprezentāciju pētījumi: kvalitatīvās pētniecības metodes, Rolands Bortaščenoks

Tēvu pieredzes pētījums: interpretatīvā fenomenoloģiskā analīze, Juris Zuitiņš, Anita Pipere, Velga Sudraba

Intervijas analīzes piemērs pamatotajā teorijā, Indra Majore-Dūšele

35–44 gadus vecu vīriešu rūpes par veselību: kvalitatīva pētījuma rezultāti, Vineta Silkāne

Meistarklases

Is phenomenology the best approach to health care research?, Vilma Žydžiūnaitė
Video

Organizāciju psihologa mūsdienu izaicinājums jeb kā uzņēmumam piesaistīt vislabākos darbiniekus, Ervīns Čukurs

Psychobiology of cognitive ageing and dementia, Jennifer Rusted
Video

The practice of qualitative research: interviewing and writing, Thaddeus Müller
Video

Aptauja konferences dalībniekiemKonferences programma

Konferenci organizē Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedra.