Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Rezidentūra

22. februārī Rīgas Stradiņa universitātē (RSU) viesojās 26 reģionālo ārstniecības iestāžu pārstāvji. Kopā ar RSU vadību tika pārrunāts, kā paplašināt praksi vecāko kursu medicīnas studentiem un rezidentu darba iespējas ārpus Rīgas.

Kā tikšanās laikā uzsvēra RSU rektors prof. Aigars Pētersons, esam gandarīti par mūsu sekmīgo sadarbību ar reģionālajām slimnīcām.

Aigars_Petersons_sq.png

Aizvadīto gadu laikā ir panākts ievērojams progress. Šobrīd kopā ar studentiem strādājam pie tā, lai palielinātu praksi vecāko kursu medicīnas studentiem. Kā labus sadarbības partnerus redzam reģionālās slimnīcas. Jau vairāki RSU studenti turp regulāri dodas praksē un rezidentūrā. Sadarbībā ir spēks!

Prof. Aigars Pētersons, Rīgas Stradiņa universitātes rektors

Tikšanās laikā veselības studiju prodekāns prof. Guntis Bahs jau detalizētāki iepazīstināja slimnīcu pārstāvjus ar priekšlikumu par praksi vecāko kursu medicīnas studentiem. Kopš pērnā gada valstī ir jauna profesija – medicīnas asistents. Tie, kuri ir pabeiguši Medicīnas fakultātes trešo kursu, var strādāt par medicīnas asistentiem, saņemot par to atalgojumu. Jau ir vairāki RSU studenti, kas to aktīvi dara, taču RSU vēlas šo iespēju paplašināt, un cer uz reģionālo slimnīcu atsaucību.
 
Reģionos praksē jau bijuši vairāki medicīnas fakultātes studenti un rezidenti. Veicot viņu aptauju, saņemti virkne pozitīvu vērtējumu un ieteikumu. Ar tiem klātesošos iepazīstināja Medicīnas fakultātes dekāne asoc. prof. Jana Pavāre. Uz sapulci bija ieradusies arī sestā kursa pediatrijas studente Liene Vītola, kas dalījās pozitīvā pieredzē par darbu Daugavpils Reģionālajā slimnīcā.

Tālākizglītības fakultātes dekāne prof. Ilze Grope savukārt informēja ārstniecības iestāžu pārstāvjus par jaunumiem RSU rezidentūras procesa norisē un pašreizējiem darba rezultātiem. Četru gadu periodā (2015.–2019.) RSU ir panākusi, ka reģionālajās ārstniecībās iestādēs studē un strādā 148 rezidenti. 2015. gadā tie bija tikai četri. Audzis arī līgumu skaits ar ārstniecības iestādēm par rezidentu apmācību. RSU tādi kopumā ir 71, no tiem 48 ir ar reģionālajām ārstniecības iestādēm. 2015. gadā šādi līgumi bija vien septiņi. RSU ir izveidojusi un sekmīgi uztur brīvo darbavietu platformu, tādējādi rūpējoties gan par prakses vietām rezidentiem, gan par ārstu piesaisti reģioniem.

Tāpat sapulces laikā tika pārrunāti rezidentūras procesa juridiskie un finanšu jautājumi.