Skip to main content
Page is available only in Latvian

Izaugsmes portāls RSU Grow ir vieta, kur satiekas vadītājs ar darbinieku, RSU stratēģija ar darbinieka individuālajiem mērķiem un attīstības vēlmēm un veidojas saruna par izaugsmi.

Izaugsmes portāls RSU Grow palīdz vadītājiem un darbiniekiem efektīvi īstenot darba izpildes vadības procesu, kas nepieciešams, lai veicinātu darbinieku motivāciju, izaugsmi, kompetenču attīstību, un darba kvalitātes uzlabošanos sasaistē ar RSU stratēģiskajiem mērķiem.

Darba izpildes vadības procesa posmi

  • Darba izpildes un izaugsmes plānošana
  • Darba izpilde un izaugsme
  • Darba izpildes un izaugsmes vērtēšana

Izaugsmes portāls RSU Grow piedāvā RSU darbiniekiem dažādas funkcijas, kas palīdz ne tikai plānot un novērtēt darba izpildi un izaugsmi, bet arī plānot un fiksēt ikdienas uzdevumus, plānot sarunas vadītājam ar darbinieku un fiksēt sarunās izrunāto, kā arī iegūt atgriezenisko saiti par darbinieka kompetencēm. Sistēmas funkcijas plānots laika gaitā papildināt ar jaunām.

Izaugsmes portāla RSU Grow rokasgrāmatā atradīsiet:

  • vadlīnijas, kurās aprakstīti mērķu, uzdevumu un kompetenču pārvaldības un progresa sarunu principi;
  • instrukciju, kurā aprakstīts kā izmantot izaugsmes portāla RSU Grow funkcijas;
  • mācību prezentāciju un video par mērķu pārvaldības principiem un sistēmas funkciju izmantošanu.

Informāciju un konsultācijas par izaugsmes portālu RSU Grow var saņemt Personāla departamentā, rakstot e-pastu growatrsu[pnkts]lv vai piesakoties uz konsultāciju (skat. portāla sadaļu Kontakti).

Izaugsmes portāls RSU Grow ir pieejams arī docētājiem un zinātniekiem. Ja tas nepieciešams efektīvai RSU stratēģijas izpildei, struktūrvienības un individuālā darba plānošanai, pēc vadītāja ieskatiem vai pēc docētāja vai zinātnieka izvēles ir iespēja izmantot izaugsmes portāla RSU Grow piedāvātas iespējas. Mērķu noteikšana un novērtēšana izaugsmes portālā RSU Grow docētājiem un zinātniekiem patlaban tiešā veidā nav saistīta ar atlīdzību, tāpēc tā nav obligāta.

Aicinām ikvienu RSU darbinieku izpētīt un novērtēt izaugsmes portāla RSU Grow priekšrocības.

Lai ikviens no mums aug kopā ar RSU!


Projekts tiek īstenots ESF līdzfinansētajā projektā Pārvaldības procesu pilnveide un studiju programmu satura modernizācija Rīgas Stradiņa universitātē (nr. 8.2.3.0/18/A/011).

NAP_ESF.png