Pārlekt uz galveno saturu

Izaugsmes portāls RSU Grow ir vieta, kur satiekas vadītājs ar darbinieku, RSU stratēģija ar darbinieka individuālajiem mērķiem un attīstības vēlmēm un veidojas saruna par izaugsmi.

Izaugsmes portāls RSU Grow palīdz vadītājiem un darbiniekiem efektīvi īstenot darba izpildes vadības procesu, kas nepieciešams, lai veicinātu darbinieku izaugsmi, kompetenču attīstību, un darba kvalitātes uzlabošanos sasaistē ar RSU stratēģiskajiem mērķiem.

Darba izpildes vadības procesa posmi

  • Darba izpildes un izaugsmes plānošana
  • Darba izpilde un izaugsme
  • Darba izpildes un izaugsmes vērtēšana

Izaugsmes portāls RSU Grow piedāvā RSU darbiniekiem dažādas funkcijas, kas palīdz ne tikai plānot un novērtēt darba izpildi un izaugsmi, bet arī plānot un fiksēt ikdienas uzdevumus, plānot sarunas vadītājam ar darbinieku un fiksēt sarunās izrunāto, kā arī iegūt atgriezenisko saiti par darbinieka kompetencēm. Sistēmas funkcijas plānots laika gaitā papildināt ar jaunām.

Izaugsmes portāla RSU Grow rokasgrāmatā atradīsiet:

  • vadlīnijas, kurās aprakstīti mērķu, uzdevumu un kompetenču pārvaldības un progresa sarunu principi;
  • instrukciju, kurā aprakstīts kā izmantot izaugsmes portāla RSU Grow funkcijas;
  • mācību prezentāciju un video par mērķu pārvaldības principiem un sistēmas funkciju izmantošanu.

Papildu informāciju par izaugsmes portālu RSU Grow var saņemt RSU Personāla departamentā, rakstot e-pastu growatrsu[pnkts]lv vai kontaktējoties personiski ar personāla attīstības speciālistēm Anci Brici vai Ievu Spruģevicu.

Aicinām ikvienu RSU darbinieku izpētīt un novērtēt izaugsmes portāla RSU Grow priekšrocības.

Jaunajā 2022. gada darba izpildes plānošanas posmā līdz 1. jūlijam struktūrvienību vadītāji nosaka un deleģē mērķus savai komandai kā arī organizē sarunas, lai izskaidrotu mērķus un prioritātes un to sasaisti ar RSU stratēģiskajiem mērķiem.

No 2022. gada 1. jūnija izaugsmes portāls RSU Grow ir pieejams arī docētājiem un zinātniekiem. Ja tas nepieciešams efektīvai RSU stratēģijas izpildei, struktūrvienības un individuālā darba plānošanai, pēc vadītāja ieskatiem vai pēc docētāja vai zinātnieka izvēles ir iespēja izmantot izaugsmes portāla RSU Grow piedāvātas iespējas. Mērķu noteikšana un novērtēšana izaugsmes portālā RSU Grow docētājiem un zinātniekiem patlaban tiešā veidā nav saistīta ar atlīdzību, tāpēc tā nav obligāta.

Piekļuve iepriekšējai darba izpildes vadības sistēmai (DIV 2014–2021) būs atvērta līdz 2022. gada 31. decembrim; pēc tam piekļuve tiks slēgta.

Lai ikviens no mums aug kopā ar RSU!

RSU Grow lietotāju mācības

Maijā un jūnijā Personāla departaments piedāvā mācības visiem RSU darbiniekiem, lai pastāstītu par par jauno izaugsmes portālu RSU Grow un mērķu pārvaldību tajā.

Ar laiku plānots organizēt mācības par citām RSU Grow funkcijām.

Mācības paredzētas atsevišķi struktūrvienību un biroju vadītājiem, kā arī darbiniekiem.

Visu mācību saturs ir vienāds, jāizvēlas dalībai tikai vienas mācības atbilstīgi amata grupai (struktūrvienības vadītājs, biroja vadītājs vai darbinieks). Paredzētais mācību ilgums – 1 stunda 30 min.

Grafiks