Skip to main content
Page is available only in Latvian

Programmas mērķis

Nodrošināt teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguvi un pilnveidošanu atbilstoši hematoloģijas specialitātes nolikuma prasībām, lai ārstu sagatavotu sertifikācijai hematoloģijas specialitātē atbilstīgi Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem

Programmas saturs

Teorētiskā izglītība, piedaloties semināros, apmeklējot problēmlekcijas un praktiskās mācības studiju kursu un dežūru veidā, apgūstot obligāti veicamās manipulācijas. Teorētiskā izglītība ietver problēmlekcijas un seminārus. Praktiskās mācības atbilstoši studiju kursu plānam. Programmas noslēgumā tiek izstrādāts un aizstāvēts zinātniski pētnieciskais darbs.

Prasības, sākot studijas

Ārsta grāds

Studiju rezultāti

Zināšanas

 • Hematoloģiskās slimības, to diagnostikas, diferencēšanas un ārstēšanas metodes
 • Ķīmijterapija, staru terapija, aizvietojoša, simptomātiska un paliatīva terapija hematoloģiskajiem slimniekiem
 • Autologu un allogēnu cilmes šūnu transplantācijas metode
 • Transfuzioloģija un imūnhematoloģija
 • Bērnu hematoloģija
 • Reimatoloģija
 • Endokrinoloģija
 • Iekšķīgās slimības
 • Onkoloģija
 • Staru terapija
 • Laboratoriskā diagnostika
 • Infekciju slimības

Prasmes

 • Izmeklēt hematoloģisko slimnieku
 • Veikt kaulu smadzeņu aspirāciju un trepānbiosiju
 • Nozīmēt papildu laboratoriskos un vizuālās diagnostikas izmeklējumus
 • Izvirzīt diferenciāldiagnozes
 • Noteikt hematoloģisko slimību atbilstoši definētajiem kritērijiem un klasifikācijām
 • Veidot ārstēšanas plānu, kā arī realizēt hematoloģisko pacientu ārstēšanu un kontroli dinamikā
 • Izskaidrot pacientam viņa slimību, nepieciešamo ārstēšanu

Kompetence

 • Strādāt par ārstu hematologu
 • Patstāvīgi noteikt hematoloģisko slimību diagnozi
 • Veidot ārstēšanas plānu un to realizēt

Pārbaudījuma veids

Tiek vērtētas rezidenta praktiskās iemaņas un teorētiskās zināšanas pēc katra studiju kursa testa veidā (rakstiski vai praktiski, vai mutiski). Notiek zināšanu pārbaude atsevišķos izglītības posmos.

Valsts pārbaudījumā notiek rezidenta teorētisko zināšanu pārbaude. Rezidents komisijas klātbūtnē aizstāv sagatavotu zinātnisko, klīnisko vai lietišķo pētījumu, kas rakstveidā iesniegts komisijai, kā arī iesniedz apkopojumu par studiju laikā paveikto.