Skip to main content

Work experience

2018 - Present

Dean of the Department of Doctoral Studies

Rīga Stradiņš University

2009 - Present

Head of the Chemotherapy and Haematology Clinic

Riga Eastern Clinic University Hospital

2005 - Present

Professor in Haematology (Diploma P-D No. 0038)

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine, Department of Internal Diseases

2002 - 2016

Deputy director on medical issues

Riga Center of Haematology

1994 - 2009

Head of the National Center of Haematology

Riga Eastern Clinic University Hospital, clinic "Linezers"

1998 - 2005

Assistant Professor

Rīga Stradiņš University, Faculty of Medicine, Department of Internal Diseases

1996 - 1998

Assistant

Medical Academy of Latvia, Department of Oncology

1993 - 1996

Assistant

Medical Academy of Latvia, Department of Therapy

1993 - 1995

Chief Haematologist

Ministry of Welfare of the Republic of Latvia

1991 - 1993

Assistant

Medical Academy of Latvia, Department of Continuing Education of Doctors

Education and training

2017

Full Member of the Latvian Academy of Sciences

2013

Corresponding author of the Latvian Academy of Sciences

1998

Doctor's degree of Medicine (diploma G-D No. 000466)

Medical Academy of Latvia

1987 - 1990

Clinical internship in haematology (certificate in haematology No. A-13029)

Medical Academy of Latvia

1981 - 1987

Doctor's qualification (Diploma cum laude No. 368015)

Rīga Medical Institute, Faculty of Medicine

1970 - 1981

Secondary education - graduated cum laude

Jēkabpils Secondary School No. 3

Achievements

Supervised study programme

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Medicine

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Medicine

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Medicine

Rīga Stradiņš University, Doctoral, Full-time studies, Medicine

Head of the study programme

Head of the study programme "Medicine",Rīga Stradiņš University, Department of Doctoral Studies

Supervised study course

Haematology

Lectured study course

Differential Diagnostics and Current Issues in Treatment of Internal Diseases

Haematology

Introduction to Clinical Medicine (Propedeutics)

Memberships

 

2011–Present Member of the Faculty of Medicine Council​

2011 - present Member of the Sciences Council, Rīga Stradiņš University​

2013 - present Member of the Quality Council for the study direction "Healthcare",Rīga Stradiņš University​

 

Objects of intellectual property

 

Hroniskas limfoleikozes variantu prognozēšanas paņēmiens : LV 14164 B : patents / izgudrotāji: A.Rivkina, S.Lejniece, A.Lejnieks. - Pieteikts: 15.02.2010 ; publicēts: 20.01.2011.

 

Objects of intellectual property rights

Hroniskas limfoleikozes variantu prognozēšanas paņēmiens : LV 14164 B : patents / izgudrotāji: A.Rivkina, S.Lejniece, A.Lejnieks. - Pieteikts: 15.02.2010 ; publicēts: 20.01.2011.

Publications

 

Research articles​​

 

Auziņa, Daiga. Prognostic value of the bone turnover markers in multiple myeloma / D.Auzina, R.Erts, S.Lejniece // Experimental Oncology. - Vol.39, No.1 (2017, March), p.53-56. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Janicka, Brigita. Hematoloģiskās slimības un HIV infekcija / B.Janicka, S.Lejniece // Latvijas Ārsts. - Nr.12 (2017, dec.), 26.-29.lpp.

Kundziņa, Linda. Klippel–Trenaunay–Weber syndrome with atypical presentation of hypersplenism and nephrotic syndrome : a case report [Elektroniskais resurss] / L.Kundzina, S.Lejniece // Journal of Medical Case Reports [Elektroniskais resurss]. - Vol.11 (2017, Aug.), article No.243, [3 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5563946/

Lejniece, Sandra. Generic imatinib in the treatment of chronic myeloid leukemia : two years' experience in Latvia / S.Lejniece, I.Udre, A.Rivkina // Experimental Oncology. - Vol.39, No.2 (2017, June), p.151-154. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lejniece, Sandra. Limfomas pacientiem dāvāta iespēja : [par limfomas ārstēšanas iespējām : stāsta Rīgas Stradiņa universitātes profesore, nodibinājuma "O fonds" vadītāja, hematoonkoloģe] / S.Lejniece, I.Valdheima, Ž.Kovaļova ; materiāla sagatavotājs E.Ritums // Medicus Bonus. - Nr.33 (2017, dec.), 12.-14.lpp.

Lejniece, Sandra. Pārdomas par šodienas internās medicīnas izpratnes maiņas nepieciešamību ārstu profesionālajā attīstībā / S.Lejniece, A.Lejnieks // Latvijas Ārsts. - Nr.5/6 (2017, maijs/jūn.), 22.-32.lpp.

Lejniece, Sandra. Ruksolitinibs mielofibrozes pacientu ārstēšanai līdzjūtības programmā : klīniska gadījuma apraksts / S.Lejniece, G.Kluce, J.Nazarovs // Latvijas Ārsts. - Nr.7 (2017, jūl.), 39.-41.lpp.

Pulmonary arterial hypertension in a patient treated with dasatinib : a case report [Elektroniskais resurss] / A.Skride, A.Lejnieks, S.Lejniece ...[et al.] // Journal of Medical Case Reports [Elektroniskais resurss]. - Vol.11 (2017, Dec.), article No.362, [4 p.]. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5747081/

Effect of HHV-6 and HHV-7 infection on the post-transplant process and the development of complications in patients after autologous stem cell transplantation / I.Trociukas, S.Čapenko, Z.Zazerska, M.Murovska, S.Lejniece // Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Sect.B. - Vol.70, No.4 (2016), p.151-159. - Starptautiski citējamā izdevumā.

FVIII inhibitor development according to concentrate : data from the EUHASS registry excluding overlap with other studies [Elektroniskais resurss] / K.Fisher ...[et al.] ; on behalf of EUHASS collaborators: S.Lejniece, G.Kluce ...[et al.] // Haemophilia [Elektroniskais resurss]. - Vol.22, Issue 1 (2016, Jan.), p.e36-e38. - Resurss aprakstīts 2017.g. 1.martā. - Starptautiski citējamā izdevumā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/hae.12764/pdf

Mielomas šūnu morfoloģisko un imūnhistoķīmisko prognostisko parametru raksturojums un to saistība ar nieru funkcionālajiem rādītājiem / J.Nazarovs, S.Lejniece, A.Breikša, D.Auziņa, R.Kleina // Zinātniskie raksti : 2015.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 282.-292.lpp.

Inhibitor development in non-severe haemophilia across Europe / K.Fisher ...[et al.] ; EUHASS Participants: S.Lejniece ...[et al.] // Thrombosis and Haemostasis. - Vol.114, No.4 (2015, Oct.), p.670-675. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lejniece, Sandra. Dzelzs deficīta ārstēšana pieaugušiem pacientiem / S.Lejniece // Latvijas Ārsts. - Nr.3 (2015, marts), 60.-64.lpp.

Nazarovs, Jurijs. Morfoloģisko un imūnhistoķīmisko kritēriju korelācija ar klīniski laboratoriskajiem rādītājiem sekretējošas multiplas mielomas gadījumos / J.Nazarovs, S.Lejniece, R.Kleina // Zinātniskie raksti : 2014.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 242.-254.lpp.

Peripheral blood lymphocyte phenotype of ZAP-70⁺ and ZAP-70⁻ patients with B-cell chronic lymphocytic leukaemia / A.Rivkina, I.Holodnuka-Kholodyuk, M.Murovska, M.Soloveichika, S.Lejniece // Experimental Oncology. - Vol.37, No.1 (2015, March), p.73-76. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The EUTOS population-based registry : incidence and clinical characteristics of 2904 CML patients in 20 European Countries / V.S.Hoffmann, M.Baccarani, S.Lejniece ...[et al.] // Leukemia. - Vol.29, No.6 (2015, Jun.), p.1336-1343. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The pharmacokinetics of a B-domain truncated recombinant factor VIII, turoctocog alfa (NovoEight®), in patients with hemophilia A / V.Jiménez-Yuste, S.Lejniece, R.Klamroth ...[et al.] // Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol.13, No.3 (2015, March), p.370-379. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lejniece, Sandra. Ķīmijterapijas inducēta neitropēnija : diagnostika, simptomātika un terapijas iespējas: Latvijas pieredzes apkopojums / S.Lejniece, S.Plāte // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2014, janv.), 41.-42.lpp.

Lejniece, Sandra. Mielomas slimība un pašreizējās ārstēšanas vadlīnijas / S.Lejniece, I.Trocjuka, D.Auziņa // Latvijas Ārsts. - Nr.6/7 (2014, jūn./jūl.), 27.-31.lpp.

Lejniece, Sandra. Pseidotrombocitopēnija / S.Lejniece, A.Lejnieks, A.Rivkina // Latvijas Ārsts. - Nr.8 (2014, aug.), 32.-34.lpp.

Vitamin D status and its seasonal variations and association with parathyroid hormone concentration in healthy women in Riga / A.Lejnieks, A.Slaidina, U.Soboleva, S.Lejniece ...[et al.] // Medicina (Kaunas). - Vol.49, No.7 (2013), p.329-334. - Starptautiski citējamā izdevumā.

High-dose imatinib induction followed by standart dose maintenance in pre-treated chronic phase chronic myeloid leukemia patients - final analysis of a randomized multicentre, phase III trial / A.L.Petzer, D.Fong, S.Lejniece ...[et al.] // Haematologica. - Vol.97, N 10 (2012), p.1562-1569. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Lejnieks, Aivars. Progress antikoagulantu terapijā: orālie trombīna un Xa faktora tiešie inhibitori : [par jaunajiem orāliem antikoagulantiem, to darbības mehānismu, priekšrocībām un ierobežojumiem] / A.Lejnieks, S.Lejniece // Latvijas Ārsts. - Nr.1 (2012), 13.-14., 16., 18.-[19.]lpp.

Relationship between beta-herpesviruses reactivation and development of complications after autologous peripheral blood stem cell transplantation / S.Chapenko, I.Trociukas, S.Donina, M.Chistyakov, A.Sultanova, S.Gravelsina, S.Lejniece, M.Murovska // Journal of medical virology. - Vol.84, N 12 (2012, Dec.), p.1953-1960. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The international factor IX treatment network survey / E.Berntrop, A.D.Shapiro, S.Lejniece ...[et al.] // Haemophilia. - Vol.18, Issue 3 (2012, May), p.e60-e87. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Beta-herpesvīrusu infekcijas reaktivācija pacientiem pēc alogēnisko cilmes šūnu transplantācijas / A.Sultanova, I.Trociukas, S.Čapenko, M.Čistjakovs, S.Grāvelsiņa, S.Lejniece, M.Murovska // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 2.sēj., 116.-120.lpp.

Identifying the stage of new CLL patients using TK, ZAP-70, CD38 levels / A.Rivkina, G.Vitols, M.Murovska, S.Lejniece // Experimental Oncology. - Vol.33, N 2 (2011, June), p.99-103. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Presence of HHV-6A, HHV-^B and EBV DNA in peripheral blood of primary chronic lymphocytic leukemia patients and its inffluence on B-cell subpopulation profile / A.Spaks, R.Birkenfelde, I.Spaka, A.Rivkina, M.Upmane, I.Sasoveca, S.Lejniece, V.Kalnina, I.Holodnuka // Workshop "Immunomodulating human herpesviruses and their role in human pathologies" (Riga, Oct.13-14, 2011) : agenda, presentations summaries / Rīga Stradiņš University. A.Kirchenstein Institute of Microbiology and Virology. - Riga, 2011. - P.32-37.

Progressive multifocal leukoencephalopathy following fludarabine treatment in a chronic lymphocytic leukemia patient / S.Lejniece, Z.Jaunmuktane, S.Chapenko, M.Murovska, L.Feldmane, A.Lejnieks ...[et al.] // Experimental Oncology. - Vol.33, N 4 (2011, Dec.), p.239-241. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Relationship between beta-herpesviruses reactivation and complications development after peripheral blood stem cell transplantation / I.Trociukas, S.Chapenko, A.Sultanova, S.Gravelsina, M.Chistjakovs, S.Donina, S.Lejniece, M.Murovska // Workshop "Immunomodulating human herpesviruses and their role in human pathologies" (Riga, Oct.13-14, 2011) : agenda, presentations summaries / Rīga Stradiņš University. A.Kirchenstein Institute of Microbiology and Virology. - Riga, 2011. - P.27-31.

Splenektomijas komplikācijas aknu cirozes slimniekiem ar hipersplenismu / S.Lejniece, I.Vidmane-Ozola, V.Boka ...[u.c.] // Zinātniskie raksti : 2010.g. medicīnas nozares pētnieciskā darba publikācijas / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 1.sēj., 212.-221.lpp.

The thymidine kinase's level correlation with different clinical parameters of chronic lymphocytic leukemia patients / A.Rivkina, S.Lejniece, G.Vitols, M.Murovska // Collection of Scientific Papers 2010 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.29-34.

Transcription of B-cell surface chemokine receptors CCR1 and CCR2 in EBV-negative malignant and EBV-positive non-malignant B-cell lines / I.Holodnuka (Kholodnyuk), S.Kozireva, A.Rivkina, S.Lejniece, M.Murovska, S.Imreh // Collection of Scientific Papers 2010 : Research articles in medicine & pharmacy / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2011. - P.122-127.

 

Abstracts​​

 

Auziņa, Daiga. Kaulu bojājumu analīze pacientiem ar mielomas slimību / D.Auziņa, S.Lejniece, R.Erts // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 120.lpp.

Auziņa, Daiga. Kaulu resorbcijas kontrole mielomas slimniekiem / D.Auziņa, S.Lejniece, R.Erts // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 121.lpp.

Iga mieloma ar ekstraosālu izplatību un izteiktu audzēja šūnu anaplāziju gados jaunam pacientam [Elektroniskais resurss] : tēzes / D.Auziņa, S.Lejniece, S.Ņikuļšins ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 6.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Jaukta himērisma stabilitāte ilgtermiņā bez recidīva pēc alogēnas cilmes šūnu transplantācijas pacientei ar akūtu mieloleikozi [Elektroniskais resurss] : tēzes / I.Trociukas, M.Āboliņa, S.Lejniece ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 11.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Korelācija starp NK šūnu līmeņiem, CD38 un HLL stadijas [Elektroniskais resurss] : tēzes / A.Rivkina, I.Holodnjuka, S.Lejniece ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 6.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Nazarovs, Jurijs. CD56, p53 un ciklīna D1 ekspresijas biežums multiplās mielomas šūnās un tā saistība ar klīniskajiem un laboratoriskajiem saslimšanas rādītājiem / J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece // 2017.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2017.g. 6.-7.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2017. - 204.lpp.

Nazarovs, Jurijs. Characteristic of the bone marrow morphological criteria, Cyclin D1, p53 expressions and that correlation with different stages and ß-2 microglobulin level of patient with multiple myeloma / J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece // Virchows Archiv. - Vol.471, Suppl.1 (2017, Sept.), p.S136. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Safety of turoctocog alfa for prophylaxis and treatment of bleeding episodes in patients with severe haemophilia A : final results from the guardianTM2 trial / S.Lejniece, M.Martin-Salces, I.Matytsina ...[et al.] // Haemophilia. - Vol.23, Issue S2 (2017, Febr.), p.127. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Spontaneous bleeding rate on turoctocog alfa prophylaxis in a large cohort of patients with haemophiliaa followed for up to 5 years – trends over time and across geography / E.Santagostino, M.Martin-Salces, S.Lejniece, ...[et al.] // Haemophilia. - Vol.23, Issue S2 (2017, Febr.), p.56. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The correlations between levels of NK cells, ZAP-70 and stages of CLL [Elektroniskais resurss] : tēzes / M.Soloveičika, A.Rivkina, S.Lejniece, I.Holodņuka // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 13.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Vienlaikus primāri diagnosticēta al amiloidoze un mielomas slimība [Elektroniskais resurss] : tēzes / D.Auziņa, S.Lejniece, I.Trociukas ...[u.c.] // Latvijas Ārstu kongress (Rīga, 2017.g. 21.-23.sept.) / Latvijas Ārstu biedrība [Elektroniskais resurss]. - Rīga, 2017. - 1 lpp. - Resurss aprakstīts 2017.g. 6.okt. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.arstukongress.lv

Гематологические опухоли и добавочные селезенки / В.Монкевич, И.Видмане-Озола, С.Лейниеце ...[и др.] // Сборник научных работ III Петербургского международного онкологического форума "Белые ночи 2017" (Россия, Санкт-Петербург, 23-25 июня, 2017 г.) : [тезисы форума]. - Санкт-Петербург, 2017. - С.183.

Auziņa, Daiga. A population based study of primary simultaneous diagnosed multiple myeloma and al amyloidosis in Latvia (2011-2015) / D.Auziņa, S.Lejniece, K.Rācenis // 3rd International Conference on Multiple Myeloma (Milan, Italy, Oct. 7-9, 2016) : [Abstracts]. - Paris, 2016. - Poster No.9.

Auziņa, Daiga. Kaulu minerālā blīvuma noteikšana pacientiem ar mielomas slimību / D.Auziņa, I.Daukšte, S.Lejniece // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 183.lpp.

Ķermeņa masas indeksa raksturojums pacientiem ar mielomas slimību / J.Nazarovs, A.Breikša, S.Lejniece, R.Kleina // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 205.lpp.

Nazarovs, Jurijs. Expression of cyclin D1 and p53 protein as prognostic factor at different stages and beta-2 microglobulin level of multiple myeloma / J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece // Virchows Archiv. - Vol.469, Suppl.1 (2016, Sept.), p.S113. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Nazarovs, Jurijs. p21 antigēna ekspresijas biežuma korelācija ar multiplās mielomas klīniski laboratoriskajiem rādītājiem / J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece // 2016.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2016.g. 17.-18.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2016. - 184.lpp.

Safety of turoctocog alfa for prophylaxis and treatment of bleeding episodes in patients with severe haemophilia A : results from the guardianTM2 trial / S.Lejniece, M.Martin-Salces, I.Matytsina ...[et al.] // Haemophilia. - Vol.22, Issue S2 (2016, Febr.), p.98. - Starptautiski citējamā izdevumā.

A population based study of newly diagnosed multiple myeloma patients in Latvia (2007-2009 years) / D.Auzina, S.Lejniece, J.Nazarovs, I.Strele // Haematologica. - Vol.100, Suppl.1 (2015, June), p.518. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Analysis of final data from the multinational, non-interventional, observational emmos study (NCT01241396) in patients (Pts) with multiple myeloma (MM) in real-world clinical practice / M.Mohty, E.Terpos, S.Lejniece ...[et al.] // Blood. - Vol.126, No.23 (2015), p.3034. - Starptautiski citējamā izdevumā. -

Analysis of treatment and outcome data of 2904 patients from the EUTOS population-based registry / S.Lejniece, V.S.Hoffmann, M.Baccarani ...[et al.] // Haematologica. - Vol.100, Suppl.1 (2015, June), p.181. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Auziņa, Daiga. Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikā stacionēto mielomas slimnieku datu analīze / D.Auziņa, S.Lejniece, J.Nazarovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 265.lpp.

Bone marrow morphology and immunohistochemistry as a prognostic factor of renal insufficiency in case of multiple myeloma / J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece, D.Auziņa // Virchows Archiv. - Vol.467, Suppl.1 (2015, Sept.), p.194. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Citomegalovīrusa un Epšteina-Barra vīrusa reaktivācija pēc alogēnas cilmes šūnu transplantācijas / I.Trociukas, S.Čapenko, S.Lejniece, M.Murovska // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 215.lpp.

Epstein-Baar virus reativation following allogeneic stem cell transplantation in early period post-transplant / I.Trociukas, S.Chapenko, M.Murovska, S.Lejniece // European EBV meeting 2015 (Stockholm, Sweden, June 15-16, 2015) : [Abstract Book]. - Stockholm, 2015. - P.48.

Expression of chemokine receptors CCR1 and CCR2 from the chromosome instability region at human 3P21.31 is impaired in EBV-carrying Burkitt's lymphoma cell lines / I.Kholodnyuk, A.Rivkina, S.Lejniece, M.Murovska, S.Kozireva ...[et al.] // European EBV meeting 2015 (Stockholm, Sweden, June 15-16, 2015) : [Abstract Book]. - Stockholm, 2015. - P.21.

Expression of chemokine receptors CCR1 and CCR2 in B-cell in inflammation and B-cell lymphomas / I.Holodņuka, A.Rivkina, S.Lejniece, A.Kadiša, A.Lejnieks, M.Murovska, S.Kozireva ...[et al.] // The 1st Baltic Conference "Immunological Modelling: Theory and Practice" (Riga, Latvia, May 13-15, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.76-77.

Expression of cyclin D1 as prognostic factor at different stages of multiple myeloma / A.Breikša, J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.83.

Expression of p53 in plasma cells and its correlation with clinical stages of multiple myeloma / J.Nazarovs, A.Breikša, R.Kleina, S.Lejniece // The 8th Baltic Morphology Scientific Conference "Interdisciplinary nature of contemporary morphology" (Vilnius, Lithuania, Nov.12-14, 2015) : [Abstract Book] / Vilnius University. - Vilnius, 2015. - P.107.

Frequency of HHV-6 and HHV-7 infections activation in patients with autologous and allogeneic peripheral blood stem cell transplantation / I.Trociukas, S.Chapenko, M.Abolina, S.Lejniece, M.Murovska // Bone Marrow Transplantation. - Vol.50, Suppl.1 (2015, March), p.S575-S576. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Frontline induction therapy for multiple myeloma (MM) in real-world clinical practice : third interim analysis of the multinational, observational EMMOS study (NCT01241396) / S.Lejniece, M.Mohty, E.Terpos ...[et al.] // Haematologica. - Vol.100, Suppl.1 (2015, June), p.504. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Human cytomegalovirus reactivation and the results after allogeneic stem cell transplantation during outpatient treatment / I.Trociukas, S.Čapenko, M.Murovska, S.Lejniece // The 1st Baltic Conference "Immunological Modelling: Theory and Practice" (Riga, Latvia, May 13-15, 2015) : Programme and Abstracts / Rīga Stradiņš University. - Riga, 2015. - P.95-96.

Izdzīvotības analīze pacientiem ar mielomas slimību / D.Auziņa, I.Strēle, S.Lejniece, J.Nazarovs // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 264.lpp.

Kaulu smadzeņu rutīnas morfoloģisko diagnostisko kritēriju novērtējums saistībā ar multiplās mielomas klīniski laboratoriskiem rādītājiem / J.Nazarovs, S.Lejniece, R.Kleina, D.Auziņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 287.lpp.

Mielomas slimības un cukura diabēta saistības biežums un nozīme saslimšanas prognozē / J.Nazarovs, S.Lejniece, R.Kleina, D.Auziņa // 2015.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2015.g. 26.-27.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2015. - 286.lpp.

Treatment and outcome analysis of 2,904 pateints from the EUTOS population based registry / V.S.Hoffmann, M.Baccarani, S.Lejniece ...[et al.] // Blood. - Vol.126, No.23 (2015), p.2780. - Starptautiski citējamā izdevumā. -

Auziņa, Daiga. Bone disease in case of newly diagnosed myeloma patients in Latvia D.Auzina, S.Lejniece // 9th Baltic Conference of Hematology (BCH) (Vilnius, Lithuania, Apr.24-26, 2014) : Final Programme and Abstract Book. - Vilnius, 2014. - P.47-48.

Baseline characteristics of CML patients accross Europe - comparing real-world patients with patient collectives included in clinical trials / M.Baccarani, V.S.Hoffmann, S.Lejniece ...[et al.] // Blood. - Vol.124, No.21 (2014), p.3160. - Starptautiski citējamā izdevumā. -

Cell-surface expression of chemokine receptors CCR1 and CCR2 in PB B-lymphocytes of patients with rheumatoid arthritis, osteoarthritis, and B-cell lymphoproliferative disorder : [abstract] / I.Kholodnyuk Holodnuka, A.Kadisa, P.Studers, A.Vilkaite, S.Gravelsina, A.Rivkina, S.Lejniece, A.Lejnieks, M.Murovska ...[et al.] // Acta Reumatológica Portuguesa. - Vol.39, Suppl. (2014, Nov.), p.36. - 8th European Workshop on Immune-Mediated Inflammatory Diseases (EWIMID) (Funchal-Madeira, Portugal, Nov.5-7, 2014).

Datu analīze par pacientiem ar multiplo mielomu pēc autologās cilmes šūnu transplantācijas Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas Ķīmijterapijas un hematoloģijas klīnikā / I.Trocjuka, M.Āboliņa, S.Lejniece, M.Murovska // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 259.lpp.

Granulocītu koloniju stimulējošā faktora (filgastrim) izmantošana perifēro asiņu cilmes šūnu mobilizācijā pacientiem ar mielomu / I.Trocjuka, S.Lejniece, M.Murovska, A.Rivkina ...[u.c.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 260.lpp.

Hypercalcemia in case of multiple myeloma in Latvia 2009-2013 data / D.Auzina, S.Lejniece, I.Blimhena, J.Nazarovs // XXXV World Congress International Society of Hematology (Beijing, China, Sept.4-6, 2014) : Abstracts Book. - Beijing, 2014. - Abstr. No.EP-08-008.

Incidence of CML in Europe - a comparison of 19 European Countries with US SEER data / V.S.Hoffmann, D.Lindoerfer, S.Lejniece ...[et al.] // Blood. - Vol.124, No.21 (2014), p.3145. - Starptautiski citējamā izdevumā. -

Investigation of cell surface chemokine receptors CCR1 and CCR2 in peripheral blood mononuclear cells of patients with rheumatoid arthritis, osteoarthritis and chronic lymphocytic leukemia / A.Kadisa, P.Studers, A.Rivkina, S.Lejniece, M.Murovska, I.Holodnuka ...[et al.] // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 272.lpp.

Kilosonija, Ņina. Iegūta VIII faktora deficīta izraisīta masīva asiņošana jaunai sievietei pēc ginekoloģiskas operācijas - gadījuma apraksts / Ņ.Kilosonija, N.Lietuviete, S.Lejniece // 7. Latvijas Dzemdību speciālistu un ginekologu kongress / 1. Baltijas Kolposkopijas konference sadarbībā ar Eiropas Kolposkopijas federāciju : programma & tēzes = 7th Congress of Latvian Obstetricians and Gynaecologists / 1st Baltic Colposcopy Conference in collaboration with European Federation for Colposcopy : programme & abstracts (Rīga, 2014.g. 16.-18.okt.). - Rīga, 2014. - 101.lpp.

Nazarovs, Jurijs. Kaulu smadzeņu trepānbiopsiju imūnhistoķīmisks raksturojums pacientiem ar dažādām mielomas slimības klīniskām stadijām / J.Nazarovs, S.Lejniece, R.Kleina // 2014.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2014.g. 10.-11.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2014. - 278.lpp.

Renal failure of newly diagnosed patients with multiple myeloma in Latvia : 2009-2013 data / D.Auzina, S.Lejniece, J.Nazarov // 2nd International Conference on Multiple Myeloma (Athens, Greece, Nov.7-9, 2014) : [Abstracts]. - Athens, 2014. - Poster No.7.

Amyloidosis of upper gastrointestinal tract in case of lymphoma / R.Kleina, S.Lejniece, I.Franckeviča ...[et al.] // Collection of Scientific Papers 2013 : Research articles in medicine & pharmacy : Abstracts from VI Latvian Gastroenterology Congress with International participation (Riga, Latvia, Dec.7, 2013) / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - Suppl.1, p.57.

CML patients in clinical trials represent fairly well the general population of CML patients : a comparative analysis of 5803 patients from the EUTOS Registry [Elektroniskais resurss] : [abstract] / S.Lejniece, V.S.Hoffmann, D.Lindoerfer ...[et al.] // Blood [Elektroniskais resurss]. - Vol.122, No.21 (2013, Oct.), 2735. - Starptautiski citējamā izdevumā.

EBV-linked immunophenotypes of Burkitt's lymphoma cell lines defined by 5-color flow cytometric analysis / I.Spaka, J.Osmjana, S.Kozireva, A.Rivkina, S.Lejniece, V.I.Kalnina, I.Holodnuka ...[et al.] // 2013.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2013.g. 21.-22.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2013. - 275.lpp.

Immunophenotypes of Burkitt's lymphoma cell lines alter at different Epstein-Barr Virus (EBV) infection latency types [Elektroniskais resurss] : [abstract] / I.Spaka, S.Kozireva, J.Osmjana, S.Lejniece, I.Kholodnyuk ...[et al.] // 15th International Congress of Immunology (ICI) (Milan, Italy, Aug.22-27, 2013) [Elektroniskais resurss]. - Milan, 2013. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2014.g. 5.martā. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.frontiersin.org/10.3389/conf.fimmu.2013.02.00399…)

Nazarovs, Jurijs. AL amyloidosis in patient with myeloma : a case report J.Nazarovs, R.Kleina, S.Lejniece // Baltic Morphology VII Scientific Conference "Morphological sciences in the experimental and clinical medicine" (Rīga, Latvia, Nov.7-9, 2013) : Abstract Book / Riga Stradiņš University. - Riga, 2013. - P.90.

The international, observational EMMOS registry of myeloma patients treated in routine clinical practise : first results / M.Mohty, E.Terpos, S.Lejniece ...[et al.] // Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia. - Vol.13, Suppl.1 (2013, April), p.S229.-S230. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The pharmacokinetics of turoctocog alfa are consistent over different concentrations and production lots [Elektroniskais resurss] : [abstract] / S.Lejniece, V.Jiménez-Yuste, R.Klamroth ...[et al.] // Blood [Elektroniskais resurss]. - Vol.122, No.21 (2013, Oct.), 4783.

Changes in circulating B-cell subset profile associated with the presence of human herpes virus 6 (HHV-6) DNA in blood of primary chronic lymphocytic leukemia (CLL) patients / A.Spaks, R.Birkenfelde, A.Rivkina, I.Sasoveca, V.Kalnina, I.Holodnuka (Kholodnyuk), S.Lejniece ...[et al.] // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 289.lpp.

Correlation between ZAP-70 level and others prognostics markers in B-CLL patients / A.Rivkina, M.Murovska, G.Vitols, S.Lejniece // Haematologica. - Vol.97, Suppl.1 (2012, June), p.522. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Hematoloģiskie audzēji un papildliesas / I.Vidmane-Ozola, V.Boka, E.Cunskis, S.Lejniece // 2012.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2012.g. 29.-30.martā) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2012. - 268.lpp.

Sīmanis, Raimonds. Clinical course of hepatitis C -natural clearance : [abstract] / R.Simanis, S.Lejniece, L.Viksna // BIT's Annual World Congress of Microbes -2012 (Guangzhou, China, July 30 - Aug.1, 2012). - Guangzhou, 2012. - P.89.

A case of essential thrombocythemia and version of hereditary thrombophilia - MTHFR mutation / S.Lejniece, V.Dunska-Petersone, A.Toma, A.Lejnieks // Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol.9, Suppl.2 (2011, July), p.88. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Complete ITP remission in adults following the splenectomy in Latvia / I.Vidmane-Ozola, S.Lejniece, V.Boka, I.Kalnins // Haematologica. - Vol.96, Suppl.2 (2011, June), p.649-650. - Starptautiski citējamā izdevumā.

Expression of cell surface chemokine receptors CCR1 and CCR2 in B-cell sub-populations of chronic lymphocytic leukemia patients / A.Rivkina, A.Spaks, R.Birkenfelde, S.Lejniece, M.Murovska, V.Saulite ...[et al.] // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 317.lpp.

Expression of chemokine receptors CCR1 and CCR2 in B-cell lymphoma cell lines and on CD10-positive B-cells in peripheral blood of patients with B-cell lymphoproliferative disorders / I.Kholodnyuk, V.I.Kalnina, S.Kozireva, A.Rivkina, S.Lejniece, M.Murovska ...[et al.] // Haematologica. - Vol.96, Suppl.2 (2011, June), p.149-150. - Starptautiski citējamā izdevumā.

HHV-6 and HHV-7 infection in the patients with autologous peripheral blood stem cell transplantation : [abstract] / S.Chapenko, I.Trocjukas, S.Gravelsina, M.Chistyakov, A.Sultanova, S.Donina, Z.Nora-Krukle, S.Lejniece, M.Murovska // 7th International Conference on HHV-6&7 (Reston, Virginia, USA, Febr.27-March 2, 2011) : Program Book. - Reston, 2011. - P.63.

Laparoscopic versus open splenectomy for hematological patients / I.Kalnins, U.Teibe, S.Lejniece ...[et al.] // 4th Central European Congress of Surgery (Budapest, Hungary, Apr.28-30, 2011) : Book of Abstracts. - Riga, 2011. - P.40.

Pravaine, Dace. Grūtniecības norise un iznākums pacientēm ar Villebranda slimību / D.Pravaine, M.Jansone, S.Lejniece // 6. Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu kongress & 4. RCOG/Latvijas Ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas konference : tēzes un programma = 6th Congress of Latvian Gynecologists and Obstetricians & 4th Joint Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG)/Latvian Association of Gynecologists and Obstetricians Eurovision Conference : abstracts and programme (Rīga, 2011.g. 13.-15.okt.). - Rīga, 2011. - 78.lpp.

Predictive factors of complications following the splenectomy / I.Kalnins, S.Lejniece, V.Boka ...[et al.] // 15th Annual Meeting of European Society of Surgery (Krakow, Poland, Nov.17-19, 2011) : Abstract Book. - Krakow, 2011. - P.78.

Successful treatment of prostate cancer in a case of severe haemophilia A patient / S.Lejniece, A.Lejnieks, G.Kluce ...[et al.] // Journal of Thrombosis and Haemostasis. - Vol.9, Suppl.2 (2011, July), p.219. - Starptautiski citējamā izdevumā.

The European population-based CML registry : objectives and first results [Elektroniskais resurss] : [abstract] / J.Hasford, A.Almeida, S.Lejniece ...[et al.] // 16th Congress of European Hematology Association (London, UK, June 9-12, 2011) [Elektroniskais resurss]. - London, 2011. - 1 p. - Resurss aprakstīts 2012.g. 16.apr. - Pieejas veids: Tīmeklis WWW.URL: http://www.postersessiononline.eu/aula_poster.asp?grupo=442…

Timidīnkināzes koncentrācijas izmaiņas hroniskas limfoleikozes ārstēšanas gaitā / A.Rivkina, S.Lejniece, I.Ūdre, G.Vītols, M.Murovska // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 278.lpp.

Vidmane-Ozola, Ieva. Laparoskopiskās splenektomijas pielietojums pacientiem ar hematoloģiskiem audzējiem / I.Vidmane-Ozola, V.Boka, S.Lejniece // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 275.lpp.

ZAP-70 kā nemainīgs prognostisks rādītājs hroniskas limfoleikozes gadījumā / A.Rivkina, S.Lejniece, I.Ūdre, M.Murovska // 2011.gada Zinātniskās konferences tēzes (Rīga, 2011.g. 14.-15.aprīlī) / Rīgas Stradiņa universitāte. - Rīga, 2011. - 279.lpp.

 

Books and brochures​​

 

Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā ; [autori: D.Rezeberga, L.Balode, D.Baltiņa, V.Bathena, K.Embure-Zapoļska, B.Geidāne, Z.Grabe, M.Jansone, O.Kalējs, O.Koļesova, I.Konrāde, I.Kreicberga, S.Lejniece, A.Lejnieks, L.Meija, I.Miltiņa, A.Miskova, H.Plaudis, E.Rancāns, N.Vedmedovska, V.Veisa, E.Vītols, D.Zavadska, J.Žodžika ... u.c. ; recenzents J.Zaļkalns]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 858, [1] lpp.

Grūtniecība un sistēmiskas slimības / S.Lejniece, I.Konrāde, A.Lejnieks, V.Veisa, D.Rezeberga, O.Kalējs, E.Vītols, M.Jansone, H.Plaudis, D.Baltiņa ...[u.c.] // Dzemdniecība / profesores D.Rezebergas redakcijā. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2016. - 37.nod., 609.-[766.]lpp.

Lejniece, Sandra. Dzelzs deficīta anēmija / S.Lejniece ; [medicīnas redaktore M.Šetlere ; literārais redaktors J.Loja]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2015. - 77, [1] lpp.

Lejniece, Sandra. Hematoloģija / S.Lejniece, J.Jirgensons // Propedeitika / G.Orļikova, J.Voicehovskas un K.Pičkura redakcijā. - Rīga : RSU, 2014. - 293.-329.lpp.

Lejnieks, Aivars. Retās slimības / A.Lejnieks, V.Skuja, A.Derovs, A.Kaļiņins, G.Karelis, Z.Krūmiņa, S.Lejniece, A.Pētersons ... [u.c.] ; [atbildīgie red.: A.Lejnieks, V.Skuja]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2014. - 195, [1] lpp.

Metodiskās rekomendācijas vitamīna K antagonistu lietošanā un kontrolē klīniskajā praksē / darba grupas vad.: A.Lejnieks, J.Ptašeks; darba grupa: O.Kalējs, S.Lejniece, A.Mača, A.Strēlnieks, L.Zvaigzne. - Rīga : 2014. - 47 lpp.

Liesas slimības / M.Pūce, G.Trofimovičs, S.Lejniece, V.Boka // Ķirurģija / J.Gardovska redakcijā. - Rīga : Rīgas Stradiņa universitāte, 2013. - 34.nod., 869.-884.lpp.

Dziļo vēnu tromboze : diagnostika, profilakse un ārstēšana : vadlīnijas / [darba grupa: D. Krieviņš, A. Kalvelis, S. Lejniece, A. Lejnieks, J. Gardovskis, A. Sondore, M. Jansone ...[u.c.]]. - [Rīga], 2012. - 83 lpp. - "Projektu atbalsta Bayer Health Care".

Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā ; [autoru kolektīvs: H.Čerņevskis, A.Kadiša, O.Kalējs, I.Konrāde, J.Kroiča, S.Lejniece, A.Lejnieks, A.Platkājis, I.Mihailova, H.Mikažāne ...[u.c.]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2012. - 3.grām., 548 lpp.

Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā ; [autoru kolektīvs: I.Konrāde, S.Lejniece, A.Platkājis, B.Rozentāle ...[u.c.]]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2012. - 2.grām., 699 lpp.

Laboratoriskā diagnostika / H.Čerņevskis, A.Kadiša, O.Kalējs, I.Konrāde, S.Lejniece ...[u.c.] // Klīniskā medicīna / prof. A.Lejnieka redakcijā. - Rīga, 2012. - 3.grām., 4.nod., 409.-535.lpp.

Propedeutics / [authors: O.Kalējs, J.Karpovs, J.Lācis, S.Lejniece, G.Orļikovs, K.Pičkurs, J.Voicehovska ... [et al.] ; translate from Latvian J.Voicehovska] ; edited by G.Orļikovs and K.Pičkurs ; Rīga Stradiņš University. Department of Internal Diseases. - Rīga : Rīga Stradiņš University, 2012. - 396, [1] lpp.

Sertifikācijas jautājumi internā medicīnā / A.Lejnieka redakcijā ; [sast. darba grupa: H.Čerņevskis, A.Danilāns, A.Kadiša, A.Kalvelis, I.Konrāde, S.Lejniece, A.Lejnieks, E.Livčāne, A.Pētersons, J.Pokrotnieks, I.Siliņš]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2012. - 276 lpp.

Limfoma : jautājumi un atbildes / S.Lejniece, I.Trocjuka, Dz.Bubire ... [u.c.]. - Rīga : Medicīnas apgāds, 2011. - 48.lpp.

Hroniskas limfoleikozes variantu prognozēšanas paņēmiens : LV 14164 B : patents / izgudrotāji: A.Rivkina, S.Lejniece, A.Lejnieks. - Pieteikts: 15.02.2010 ; publicēts: 20.01.2011.

Contacts

Colleagues

Alexander Lerner
Visiting professor
Aigars Pētersons
Rector, Academic Staff
Ludmila Vīksna
Head of the Department, Academic Staff, Chair, Convent of Councillors
Guntis Bahs
Vice-Rector for Health Studies, Academic Staff
Ilze Grope
Dean, Academic Staff
Pēteris Tretjakovs
Head of the Department, Head of Study Programme
Gunta Ancāne
Head of the Department, Academic Staff
Maija Eglīte
Head of the Department, Academic Staff
Dace Gardovska
Head of the Department, Academic Staff, Director of Strategic Relations
Juta Kroiča
Head of the Department, Academic Staff, Deputy Chair of the Senate
Guna Laganovska
Head of the Department, Academic Staff
Dace Rezeberga
Head of the Department, Academic Staff
Ilze Štrumfa
Head of the Department, Academic Staff
Ilona Hartmane
Academic Staff
Regīna Kleina
Academic Staff
Gaida Krūmiņa
Academic Staff
Gunta Lazdāne
Academic Staff, Director