Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Pētniecība
Sabiedrības veselība

20.–23. novembrī Rīgas Stradiņa universitātē ar lekciju un semināru ciklu par pētniecības kapacitātes stiprināšanu un seksuālās un reproduktīvās veselības problēmām uzstājās RSU Sabiedrības veselības institūta viespētnieks, Bāzeles Universitātes (Šveice) emeritētais profesors Johaness Bicers (Dr. med. Johannes Bitzer).

Seksuālās un reproduktīvās jomas izpēte mūsdienās ir izteikti aktivizējusies, ko veicina stereotipu un aizspriedumu mazināšanās vienās valstīs un pretēja dinamika citās. Ir daudz neatbildētu jautājumu, un to apliecināja klausītāju diskusijas ar profesoru pēc lekcijām. Ļoti svarīga ir ne tikai pētījumu un publikāciju kvantitāte, bet arī kvalitāte.

Prof. Bicers lekciju un viessemināru ciklā sīkāk aplūkoja pētījumu veikšanas iespējas, prasības un sarežģījumus, ar kādiem varētu saskarties, un variantus, kā tos atrisināt.

Lekciju un semināru prezentācijas

Jautājumus par prezentāciju tematiem aicinām iesūtīt pa e-pastu sviatrsu[pnkts]lv.

Paldies visiem lekciju un semināru apmeklētājiem!