RSU Sabiedrības veselības institūts | RSU Pārlekt uz galveno saturu

RSU Sabiedrības veselības institūta darbības mērķis ir veikt zinātnisko, izglītojošo, kā arī ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu saistītu darbību sabiedrības veselības un veselības aprūpes organizācijas jomā.

akad_sanaksme_2018-14.jpg

Sabiedrības veselības institūta direktore prof. Gunta Lazdāne, saņemot RSU Gada balvu 04.09.2018. RSU aulā Akadēmiskajā sanāksmē.

Institūta uzdevumi

 • Zinātniskās ekspertīzes pakalpojumu nodrošināšana sabiedrības veselības, veselības vadības, veselības ekonomikas un veselības tehnoloģiju novērtēšanas jomās
 • Pētnieciskais darbs, jaunu pētniecības metožu izstrāde un aprobācija, sadarbība ar ārvalstu pētniecības institūtiem
 • Vadlīniju, standartu izstrāde, balstoties uz zinātniskiem pierādījumiem
 • Dalība nacionālos un starptautiskos zinātniskos grantos, programmās, pētnieciskajos projektos

Konsultatīvā padome *

 • Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore Santa Līviņa
 • Labklājības ministrijas valsts sekretārs Ingus Alliks
 • Nacionālā veselības dienesta direktore Inga Milaševiča
 • Slimību profilakses un kontroles centra Neinfekciju slimību datu analīzes un pētījumu nodaļas vadītāja Gunta Rožkalne
 • Veselības inspekcijas vadītāja Indra Dreika
 • Centrālās statistikas pārvaldes Sociālās statistikas datu apkopošanas un analīzes daļas vecākā referente Dace Krievkalne
 • Pasaules Veselības organizācijas Latvijas biroja vadītāja Aiga Rūrāne
 • Zāļu valsts aģentūras direktors Svens Henkuzens
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas priekšsēdētājs un Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš
 • Izglītības un zinātnes ministrijas, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta nozares eksperts Uldis Berķis **

* Apstiprināts RSU SVI Zinātniskās padomes sēdē 2018. gada 6. martā (prot. Nr. 23-a-11/1)
** Apstiprināts RSU SVI Zinātniskās padomes sēdē 2018. gada 20. novembrī (prot. Nr. 23-a-11/3)

Pētniecības projekti

ProgrammaProjekta nosaukumsMērķisĪstenošanas laiksProjekta vadītājs

ERA-NET HIVERA

European Research on Mathematical Modelling and Experimentation of HIV Testing In hidden Communities (HERMETIC)

Matemātiskās modelēšanas pielietošana HIV inficēšanās gadījumu ierobežošanā

2015.–2018.

Doc. Anda Ķīvīte-Urtāne

HORIZON 2020

Transfer of Organisational innovations for Resilient, Effective, equitable, Accessible, sustainable and Comprehnsive Health Services and Systems (TO-REACH)

Sagatavot kopēju Eiropas pētniecības programmu veselības sistēmu jomā

2016.–2019.

Daiga Behmane

ERIC, Horizon 2020, 7th Framework Programme

SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)

Pētījuma oficiālā mājaslapa

Pētījums par veselību, novecošanu un pensionēšanos Eiropā

No 2002. *

Andrejs Ivanovs

INTERREG Baltic Sea Region

Baltic City Prevention: Development of a socio-economic innovation – a model for prevention of lifestyle-related diseases of adolescents

Inovatīva, ar dzīvesveidu saistītu slimību profilakses modeļa jauniešiem izveide pašvaldībās

2017.–2020.

Doc. Inese Gobiņa,
Aigars Miezītis

EK COST Action programme

CA15222 / European Network for cost containment and improved quality of health care

Zinātniskā pētniecība un tehnoloģiju attīstība, kas nepieciešama, lai sasniegtu izrāvienu veselības aprūpes izmaksu samazināšanas jomā, vienlaicīgi saglabājot veselības aprūpes kvalitāti

2016.–2020.

Daiga Behmane

EK COST Action

CA17117 - Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research

Pētnieku un citu pētniecības procesā iesaistīto pušu vidū veicināt uz pierādījumiem balstītas pētniecības pieejas izmantošanu pētījumu plānošanā un īstenošanā, lai novērstu lieku un neefektīvu pētniecību

2018.–2022.

Elita Poplavska

INTERREG Baltic Sea Region

Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region – boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities (Healthy Boost)

Efektīva starpnozaru sadarbības modeļa izstrāde veselības un labklājības politiku īstenošanai pašvaldībās

2018.–2021.

Asoc. prof. Anita Villeruša

* SHARE īstenošanas laiks Latvijā ir no 2015. gada; RSU ir projekta koordinatore.

Projekti un pakalpojumi veselības aprūpes nozarei

Projekta / pakalpojuma veidsMērķis
Ārstniecības iestādes klīniskais auditsVeikt ārstniecības iestādes klīnisko jomu novērtējumu no resursu, procesa un rezultātu viedokļa
Ārstniecības iestādes kvalitātes un pacientu drošības sistēmas ieviešana un ārējā novērtēšanaSagatavot priekšlikumus kvalitātes un pacientu drošības sistēmas ieviešanai un veikt tās ārējo (pirmreizēju un atkārtotu) novērtējumu
Pacientu apmierinātības aptauju organizēšanaSagatavot anketēšanas instrumentu un organizēt pacientu apmierinātības aptauju veikšanu ārstniecības iestādē
Veselības tehnoloģiju klīniskā un ekonomiskā novērtēšanaVeikt veselības tehnoloģiju izmaksu efektivitātes novērtējumu
Slimību izmaksu analīze un novērtēšanaNovērtēt konkrētu slimību tiešās un netiešās izmaksas
Projektu ideju pieteikumus lūdzam sūtīt pa e-pastu sviatsvi[pnkts]lv.
Konsultācijas, papildu informācija: Daiga Behmane, SVI direktora vietniece, Daiga[pnkts]Behmaneatrsu[pnkts]lv.
SVI aktualitāšu arhīvs

Raksti
 • Behmane D., Villeruša, A., Berķis, U., Rūtītis, D. (2018). Evaluation of External Factors for the Development  of the Latvian Health Sector. Humanities and Social Sciences: Latvia (Volume 26(2), 46-63).

  https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/HSSLatvia/HSS_26-2/03__Behmane_Humanities-2018_2__01.pdf

 • Behmane D, Kalkis H, Villerusa A, Berkis A, Rutitis D. Significance of Technology Factors in the Context of Development of Health Care Sector in Latvia, Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Human Systems Integration (IHSI 2019): Integrating People and Intelligent Systems, February 7-10, 2019, San Diego, California, USA, Conference Proceedings Edited Springer Book (2019, VIII, 903 p.).

  https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-11051-2_38

 • Salmane-Kulikovska, I., Poplavska, E., Ceha, M., Mezinska, S. (2019). Use of Generic Medicines in Latvia: Awareness, Opinions and Experiences of the Population. Journal of Pharmaceutical Policy and Practice. 12:1

  https://doi.org/10.1186/s40545-018-0159-5
  https://rdcu.be/bfD8F

 • Behmane, D., & Rutitis, D. (2018). INTERNATIONAL HEALTH CARE REGULATION AT NATIONAL AND INSTITUTIONAL LEVELS IN LATVIA. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development, 40(4), 442–454.

  https://ejournals.vdu.lt/index.php/mtsrbid/article/view/194

 • ANSER, Ogbe, E., Van Braeckel, D., Temmerman, M., Larsson, E. C., Keygnaert, I., De los Reyes Aragón, W., Cheng, F., Lazdane, G., , Cooper, D., Shamu, S., Gichangi, P., Dias, S., Barrett, H., Nobels, A., Pei, K., Galle, A., Esho, T., Knight, L., Tabana, H. and Degomme, O. (2018). Opportunities for linking research to policy: lessons learned from implementation research in sexual and reproductive health within the ANSER network. Health Research Policy and Systems, 16(1), 123.

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6297973/pdf/12961_2018_Article_397.pdf

 • Teresa Leonardo Alves, Elita Poplavska, Signe Mezinska, Ieva Salmane-Kulikovska, Liga Andersone, Aukje K. Mantel-Teeuwisse and Barbara Mintzes. Disease awareness campaigns in printed and online media in Latvia: cross-sectional study on consistency with WHO ethical criteria for medicinal drug promotion and European standards. BMC Public Health (2018) 18:1322. doi.org/10.1186/s12889-018-6202-2.

  https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-018-6202-2

 • Bacci A., Hodorogea S., Khachatryan H., Babojonova S., Irsa S., Jansone M., Dondiuc I., Matarazde G., Lazdane G., Lazzerini M. What is the quality of the maternal near-miss case reviews in WHO European Region? Cross-sectional study in Armenia, Georgia, Latvia, Republic of Moldova and Uzbekistan. BMJ Open. 2018 Apr 12;8(4):e017696. doi: 10.1136/bmjopen-2017-017696.

  https://bmjopen.bmj.com/content/8/4/e017696.long

 • Marty L., Cazein F., Panjo H., Pillonel J., Costagliola D., Supervie V., HERMETIC Study Group. Revealing geographical and population heterogeneity in HIV incidence, undiagnosed HIV prevalence and time to diagnosis to improve prevention and care: estimates for France. Journal of the International AIDS Society, 2018; 21:e25100.

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/jia2.25100

 • Kokarevica A., Villerusa A., Behmane D, Berkis U., and Cauce V.  Latvian health care competitiveness in relation to its infrastructure and available resources, SHS Web of Conferences 40, 02003 (2018).

  https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/01/shsconf_shw2018_02003/shsconf_shw2018_02003.html

 • Gobina I., Villberg J., Välimaa R., et al. Prevalence of self‐reported chronic pain among adolescents: Evidence from 42 countries and regions. Eur J Pain. 2018; 00:1–11.  

Tēzes
 • Kojalo, U., Pildava S., Strēle I. “The impact of administrative reforms on quality of cancer registration: an example of Latvian Cancer Registry”. ENCR Scientific Meeting, Copenhagen, 26–28 Sep

 • Lazdane G., Rezeberga D., Pudule I., Zile I., Gavare I. Are There Urban-Rural Reproductive Health Disparities in Latvia? 7th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare”: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives (Rīga, 10–12 October 2018): Abstracts. Rīga: Rīga Stradiņš University, 2018. 76 p

 • Strautmane B., Behmane D., Ludviga I. Availability of Palliative Care in Latvia and Citizens’ Satisfaction with State Provided Services. 7th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare”: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives (Rīga, 10–12 October 2018): Abstracts. Rīga: Rīga Stradiņš University, 2018. 141 p

 • Zile I., Rezeberga D., Lazdane G., Gavare I. Comparison of Antenatal Care Factors and Pregnancy Outcome in Rural and Urban Context. 7th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare”: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives (Rīga, 10–12 October 2018): Abstracts. Rīga: Rīga Stradiņš University, 2018. 161 p

 • Bukova-Zideluna A., Villerusa A., Pudule I., Grinberga D., Velika B. Comparison of Risks in Road Safety Behaviour in Urban and Rural Areas in Latvia in 2016. 7th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare”: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives (Rīga, 10–12 October 2018): Abstracts. Rīga: Rīga Stradiņš University, 2018. 34 p

 • Gobina I., Pildava S., Apine M., Heiberga D., Millere E., Miezitis A., Straume I. Experience of Implementing Health Promotion Interventions at Health Promoting Schools and Municipalities in Latvia. 7th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare”: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives (Rīga, 10–12 October 2018): Abstracts. Rīga: Rīga Stradiņš University, 2018. 45 p

 • Utinans A., Ancane G., Villerusa A., Vetra J. Interrelations of Paranormal and Pseudoscientific Beliefs and Critical Thinking Disposition among Undergraduate Medical Students of Rīga Stradiņš University. 7th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare”: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives (Rīga, 10–12 October 2018): Abstracts. Rīga: Rīga Stradiņš University, 2018. 170 p

 • Villerusa A., Behmane D., Berkis U., Kokarevica A. Regional Differences in Healthcare Human Resources in Latvia. 7th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare”: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives (Rīga, 10–12 October 2018): Abstracts. Rīga: Rīga Stradiņš University, 2018. 154 p

 • Stokenberga I., Kivite A., Kelle I. To Educate or to Be Educated? Parents’ Attitude and Knowledge toward Sex Education in Latvia. 7th International Interdisciplinary Scientific Conference “Society. Health. Welfare”: Contemporary Social Dynamics and Welfare: Urban and Rural Development Perspectives (Rīga, 10–12 October 2018): Abstracts. Rīga: Rīga Stradiņš University, 2018. 140 p

 • Jermakova I., Kojalo U., Pilmane M., Kroiča J., Žodžika J., Plisko O.  "Dzemdes kakla vēža saslimstības tendences Latvijā. 1993.- 2016.gadu analīze.", 22.lpp.

  http://gyn2018.lv/pdf/abstracts.pdf

 • Krumina K., Zodzika J., Rezeberga D., Jermakova I., Kojalo U.  "Analysis or practices to visit a gyneacologist of woman who have not performed a cytological analysis of the cancer screening programme in Riga and two others regions of Latvia", P. 23.

  http://gyn2018.lv/pdf/abstracts.pdf

 • Kivite A., Kaupe R., Linina I., Upmace I., HERMETIC study group. Diagnostic accuracy, feasibility and acceptability of HIV oral fluid rapid tests among hard-to-reach key populations in Latvia, the country with highest infection rates in Europe. Journal of the International AIDS Society, 2018; 21 (S6): e25148 (pp. 171)

  https://onlinelibrary.wiley.com/toc/17582652/2018/21/S6

 • Behmane D., Villeruša A., Berķis U., Kokarevica A. Implementation of the EU cross-border  health care requirements as a condition for the competitiveness of health care sector in Latvia, LU 76. Starptautiskā zinātniskā konference, 2018

 • Behmane D., Rutitis D. Implementation of international health care regulation at national and institutional levels in Latvia, 11th Annual Scientific Baltic Business Management Conference, Riga, March 15–16, 2018

 • Berķis U., Villeruša A., Behmane D., Kokarēviča A. Veselības aprūpes reformas ietekme uz ārējās konkurētspējas ietvarnosacījumiem, RSU zinātniskā konference, Rīga, 22.–23.marts, 2018

 • Bule V., Dauvarte H., Ūdre S., Bluzmane L., Miķelsone S., Krama S., Kerimova K., Klaramunte-Antila K., Lindemane B., Ušpele L. Alcohol consumption in Latvian women before and during pregnancy. Scientific research supervisor: MD, PhD. Laila Meija, Vinita Cauce. Abstract book. Health Sciences, 16–17 March 2018, Rīga Stradiņš University P. 298

 • Bule V., Dauvarte H., Ūdre S., Bluzmane L., Miķelsone S., Krama S., Klaramunte-Antila K., Lindemane B., Žukova S., Ušpele L. Smoking in Latvian women before and during pregnancy. Scientific research supervisor: MD, PhD. Laila Meija, Vinita Cauce. Abstract book. Health Sciences, 16–17 March 2018, Rīga Stradiņš University P. 297

 • Dauvarte H., Bule V., Ūdre S., Žukova S., Kerimova K., Krama S., Bluzmane L., Klaramunta-Antila K., Lindemane B., Ušpele L. Excess weight and dietary habits in pregnant women in Latvia. Scientific research supervisors: MD, PhD Laila Meija, Vinita Cauce. Abstract book. Health Sciences, 16–17 March 2018, Rīga Stradiņš University, P. 300

 • Meija L., Cauce V., Ušpele L., Bule V., Ūdre S., Dauvarte H., Rūrāne A., Rezeberga D, Pudule I. Grūtnieču svars un dzīvesveids Latvijā (Weight and lifestyle during pregnancy in Latvia).

  https://congress.sciencelatvia.lv/wp-content/uploads/sites/89/2018/06/MEDICINA_KOPA_18062018.pdf

 • Meija L., Pudule I., Cauce V, Rūrāne A., Rezeberga D,  Ušpele L., Breda J. Self reported eating pattern changes and nutritional recommendations in pregnancy. Obes Facts 2018;11 (suppl 1):1-358, P.146

 • Lazdane G. Cultural diversity of sexuality education in Europe. (2018) Book of Abstracts: The 15th Congress of the European Society of Contraception and Reproductive Health, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 23:sup1, 1-143, P.3 DOI: 10.1080/13625187.2018.1442911.

  ttps://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13625187.2018.1442911?needAccess=true

 • Lazdane G. Overview of the process and outcome on development of the European Sexual and Reproductive Health Action Plan. WHO (2018) Book of Abstracts: The 15th Congress of the European Society of Contraception and Reproductive Health, The European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 23:sup1, 1-143, P.13 DOI: 10.1080/13625187.2018.1442911.

  https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13625187.2018.1442911?needAccess=true

 • Lindemane B., Cauce V., Ušpele L., Meija L. B grupas vitamīni Latvijas grūtnieču uzturā. RSU 2018. gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīgā, 2018.gada 22.–23. martā, 49. lpp.

 • Ušpele L., Cauce V., Rezeberga D., Lindemane B., Meija L. Dzelzs deficīta anēmija un dzelzs preparātu lietošana grūtniecības laikā.  RSU 2018.gada zinātniskā konference. Tēzes. Rīgā, 2018.gada 22.–23. martā, 61. lpp.

 • Ūdre S., Dauvarte H., Bule V., Ušpele L., Žukova S., Kerimova K., Krama S., Bluzmane L., Miķelsone S., Klaramunte K., Lindemane B. Physical activity among healthy pregnant women in Latvia. Scientific research supervisors: MD, PhD Laila Meija, Vinita Cauce. Abstract book. Health Sciences, 16–17 March 2018, Rīga Stradiņš University, P. 305

 • Villeruša A., Behmane D., Berķis U., Kokarēviča A., Cauce V. Veselības aprūpes konkurētspēju ietekmējošie faktori Latvijā, postera prezentācija, IV Pasaules latviešu zinātnieku kongress, Rīga, 18.–20. jūnijs 2018

Veselības politikas apskati (Latvija)
 • The Health Systems and Policy Monitor of the European Observatory on Health Systems and Policies. http://www.hspm.org/countries/latvia08052014/countrypage.aspx
  • Behmane D. Health Care Financing Law introduces compulsory health insurance in 2019.  Published 31/01/2018,
  • Behmane D. Reform of day care provision. Published 02/04/2018
  • Behmane D. New plan for maternal and child care. Published 23/07/2018

Izglītības un zinātnes ministrija tikko kā izsludinājusi pieteikšanos doktorantūras vietām prestižajā Eiropas Universitātes institūtā (EUI) Florencē. SVI viespētnieks Edgars Eihmanis stāsta par savu pieredzi tur.