Pārlekt uz galveno saturu

RSU Sabiedrības veselības institūta darbības mērķis ir veikt zinātnisko, izglītojošo, kā arī ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu saistītu darbību sabiedrības veselības un veselības aprūpes organizācijas jomā.

SVI infografiks 2024

Aktuālie pētniecības projekti

Starptautiskie projekti

Pētījums par veselību, novecošanu un pensionēšanos Eiropā (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)

Projekta mērķis: iegūt datus par veselības, psiholoģiskajiem, ekonomiskajiem, demogrāfiskajiem aspektiem un sociālo atbalstu iedzīvotājiem vecumā virs 50 gadiem dažādās Eiropas valstīs, sniedzot plašas iespējas pētniecībai un veselības politikas veidošanai.
Vietne

eu flag

SHARE_L_BS_LVA_0.jpg

ERA4Health partnerības HealthEquity projekts ePlatform for Promoting in Schools (ePro-Schools)

Projekta mērķis: izstrādāt e-veselības platformu un to īstenot, ar mērķi veicināt fiziskas aktivitātes un veselīgus ēšanas paradumus ar novatoriskas pieejas palīdzību pusaudžiem no nelabvēlīgas sociālās vides.
Vietne

cofunded EUera4health logo

Latvijas Zinātņu padomes projekti, valsts un nacionālās pētījumu programmas

Inovāciju fonds – nozaru pētījumu programma

VPP logo

Valsts pētījumu programmas projekts biomedicīnā, medicīnas tehnoloģijās un farmācijā

DP8 Veselības aprūpē integrēta poliģenētiskā riska kalkulatora prototipa izveide biežāko multifaktoriālo slimību profilaksei un ārstēšanai Latvijā.

Grupas mērķis: izveidot universālu, Latvijas populācijai pielāgotu rīku poliģenētiskā riska aprēķināšanai, izvērtēt tā veiktspēju biežāko multifaktoriālo slimību riska noteikšanai un izstrādāt rekomendācijas tā integrēšanai esošajos slimību profilakses un ārstēšanas programmās Latvijā.

Sabiedrības veselības institūts kā sadarbības partneris
Vietne


Valsts pētījumu programma Sabiedrības veselība

VPP logo

Jaunas zināšanas un pieejas antimikrobiālās rezistences mazināšanai, HIV ierobežošanai un sabiedrības vakcinācijas aptveres paplašināšanai

Projekta mērķis: attīstīt jaunas zināšanas un pieejas antimikrobiālās rezistences mazināšanai, HIV izplatības ierobežošanai un izmaksu efektīvai sabiedrības vakcinācijas aptveres paplašināšanai.
Vietne

Jaunas datorizētas novērtēšanas metodes izstrāde pusaudžu psihiskās veselības iznākumu mērīšanai un monitorēšanai post-COVID pandēmijas apstākļos

Projekta mērķis: izstrādāt jaunu datorizētu novērtēšanas sistēmu (CAAT), lai mērītu un monitorētu 13–19 gadīgu pusaudžu psihiskās veselības rādītājus, īpaši pievēršoties pašnāvnieciskas uzvedības riska faktoru noteikšanai pēc COVID pandēmijas.
Vietne


Projekts nr. KPVIS 5.2.1.1.i.0/2/24/I/CFLA/005
RSU iekšējā un RSU ar LSPA ārējā konsolidācija

finanse_es_nacionalais_attistibas_plans.jpg

Pacientu ziņotie iznākuma rādītāji krūts vēža pacientēm: pilotpētījums

Projekta mērķis: novērtēt pacientu veselības pašvērtējumu pēc krūts vēža ķirurģiskas ārstēšanas, izmantojot pacientu ziņotos iznākumu mērījumus (PROM), un novērtēt iespējas integrēt PROM ķirurģiskā onkoloģiskajā aprūpē Latvijā.
Vietne

Trausluma un ar kritieniem saistītās mirstības asociētie faktori gados vecākiem Latvijas iedzīvotājiem

Projekta mērķis: izvērtēt trauslumu un analizēt ar kritieniem saistītās mirstības asociētos faktorus 50 gadus un vecākiem Latvijas iedzīvotājiem.
Vietne

Modificējamie bio un dzīves stila marķieri kognitīvās funkcijas pasliktināšanās prognozēšanai (MOBILE-COG)

Projekta mērķis: noskaidrot, vai dažādi ilgtermiņa dzīvesveida marķieri var paredzēt pataloģisku kognitīvo spēju pasliktināšanos jau pirms klīnisko simptomu parādīšanās, īpaši - akcentējot ilgtermiņa fizisko aktivitāšu (jeb motoro rezervju) un dzīvesveida faktoru (kognitīvo rezervju) lomu.
Vietne

Sporta veida ietekme uz kakla funkcionālām spējām, kustību stereotipu un veselības risku sportā un para sportā

Projekta mērķis: novērtēt sporta veida un tā tehniskā izpildījuma ietekmi un kakla struktūrām, funkcionālajām spējām, kustību stereotipu un ar to saistīto veselības risku sportā un para sportā.
Vietne

 

Aktualitāšu arhīvs