Skip to main content

RSU Sabiedrības veselības institūta darbības mērķis ir veikt zinātnisko, izglītojošo, kā arī ar zinātniskās kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu saistītu darbību sabiedrības veselības un veselības aprūpes organizācijas jomā.

Institūta uzdevumi

  • Zinātniskās ekspertīzes pakalpojumu nodrošināšana sabiedrības veselības, veselības vadības, veselības ekonomikas un veselības tehnoloģiju novērtēšanas jomās
  • Pētnieciskais darbs, jaunu pētniecības metožu izstrāde un aprobācija, sadarbība ar ārvalstu pētniecības institūtiem
  • Vadlīniju, standartu izstrāde, balstoties uz zinātniskiem pierādījumiem
  • Dalība nacionālos un starptautiskos zinātniskos grantos, programmās, pētnieciskajos projektos

Pētniecības projekti

ProgrammaProjekta nosaukumsMērķisĪstenošanas laiksPētnieki
ERA-NET HIVERAEuropean Research on Mathematical Modelling and Experimentation of HIV Testing In hidden Communities (HERMETIC)Matemātiskās modelēšanas pielietošana HIV inficēšanās gadījumu ierobežošanā2015.–2018.Doc. Anda Ķīvīte
HORIZON 2020Transfer of Organisational innovations for Resilient, Effective, equitable, Accessible, sustainable and Comprehnsive Health Services and Systems (TO-REACH)Sagatavot kopēju Eiropas pētniecības programmu veselības sistēmu jomā2016.–2019.Daiga Behmane

INTERREG

Baltic City Prevention: Development of a socio-economic innovation – a model for prevention of lifestyle-related diseases of adolescentsInovatīva ar dzīvesveidu saistītu slimību profilakses modeļa jauniešiem izveide pašvaldībās2017.–2020.Doc. Inese Gobiņa
Aigars Miezītis
EK COST Action programmeCA15222 / European Network for cost containment and improved quality of health careZinātniskā pētniecība un tehnoloģiju attīstība, kas nepieciešama, lai sasniegtu izrāvienu veselības aprūpes izmaksu samazināšanas jomā, vienlaicīgi saglabājot veselības aprūpes kvalitāti2016.–2020.Daiga Behmane