Skip to main content
Page is available only in Latvian

Sagatavošanas kursu mērķis ir palīdzēt sagatavoties studiju programmas Biomedicīna uzņemšanas prasībās paredzētajai zināšanu pārbaudei: testam dabaszinātnēs, kas sastāv no divām daļām – 30 bioloģijas jautājumiem un 25 ķīmijas jautājumiem.

Studiju programma Biomedicīna sniedz lielisku iespēju apgūt padziļinātas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas zinātniskajai darbībai biomedicīnas jomā vai citai darbībai, kas saistīta ar biomedicīnu, – darbam diagnostikas laboratorijās, farmakoloģiskajos uzņēmumos un citur, kā arī sekmē dažādu dabas zinātņu apakšnozaru speciālistu darbības integrāciju medicīnas problēmu risināšanā.

Sagatavošanas kursi Biomedicīna 2023. gadā notiks no 1. marta līdz 19. aprīlim.

Maksa par kursiem un maksāšanas kārtība

  • Dalības maksa – 50,00 EUR
  • Par dalību kursos tiks sagatavots rēķins, kuru nosūtīsim elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pastu
  • Par kursiem jāmaksā ar bankas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto RSU bankas kontu. Maksājums jāveic līdz rēķinā norādītajam datumam.

Vairāk par studiju programmu