Skip to main content
Page is available only in Latvian
Studentiem
Stipendijas

Stipendiju Studētgods, kas ir 175 eiro mēnesī, turpmāk būs iespējams saņemt visu kursu Latvijas augstskolu pilna laika klātienes bakalaura un koledžas līmeņa studentiem, kuri atbilst stipendijas Studētgods saņemšanas kritērijiem. Piesakies līdz 2023. gada 20. septembrim!

Stipendijai jāpiesakās katru semestri – arī tad, ja stipendiju jau iepriekš saņēmi. 

Stipendijai var pieteikties elektroniski, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portāla latvija.lv e-pakalpojumu Studētgods.

Uz stipendiju šajā akadēmiskajā gadā var pretendēt studenti

  • no daudzbērnu ģimenēm;
  • bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši;
  • ar I un II grupas invaliditāti.

Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi. Centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā jābūt ne zemākiem par 30 %, bet latviešu valodā – ne zemākiem par 40 %. Savukārt studiju laikā vidējai svērtajai atzīmei jābūt 6 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam un bez akadēmiskiem parādiem.

Pirms pieteikšanās iesakām studentam pārliecināties, vai studiju dati ir savadīti Valsts izglītības informācijas sistēmā (e-pakalpojums Mani dati izglītības reģistros).

Ja rodas problēmas ar pieteikuma iesniegšanu vai jautājumi, lūgums sazināties, rakstot e-pastu studetgodsatizm[pnkts]gov[pnkts]lvrel=" noopener" target="_blank".