Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Pasaules elpa
Darbiniekiem
Zobārstniecība, mutes medicīna
Studentiem
Starptautiskā sadarbība

No 15. līdz 18. janvārim RSU Zobārstniecības fakultātes docētājiem notika Malmes Universitātes (Malmö University, Zviedrija) pārstāvju – profesoru – organizēti četru dienu kursi par zobārstniecības materiālu izmantošanu klīniskajā praksē. Kursu tēmas aptvēra gan izmantojamo materiālu testēšanas veidus, gan dažādo materiālu īpašību noteikšanu un to pielāgošanu dažādām klīniskajām situācijām. Apmācības notika RSU Stomatoloģijas institūta telpās.

Iepriekš ticis informēts, ka sadarbība starp RSU un Malmes Universitāti sākās aizvadītā gada martā, kad RSU Zobārstniecības fakultātē un RSU Stomatoloģijas institūtā viesojās Malmes Universitātes Zobārstniecības fakultātes pārstāvji. Toreiz tika pārrunātas sadarbības iespējas zobārstniecības izglītībā, kopīgu studiju programmu veidošanā un inovāciju projektiem. Malmes Universitātes pārstāvji sniedza ieskatu universitātes zobārstniecības mācību programmā, zobu tehniķu mācību programmā, kā arī Malmes Universitātes Inovāciju centra darbībā un pieredzē.

Savukārt šonedēļ notikušies kursi ir uzskatāms par pozitīvu piemēru abu augstskolu sadarbībai, kas turpināsies arī turpmāk, uzturot RSU zobārstniecības izglītību starptautiski izcilā kvalitātē.

Malmes Universitātes Zobārstniecības fakultāte ir starp pasaulē vadošajiem zobārstniecības izglītības un pētniecības institūtiem.