Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Viedoklis

Rīgas Stradiņa universitātes rektors profesors Aigars Pētersons

Kvalitatīva veselības aprūpe ir svarīgs priekšnosacījums ilgtspējīgas valsts attīstībai, jo ne tikai gudra, bet arī vesela sabiedrība var investēt tautsaimniecībā, zinātnē, pētniecībā un inovācijās arvien lielāku finansējumu. Kvalitatīva veselības aprūpe ir gan šīsdienas operatīva nepieciešamība, gan arī eiropeiskas sabiedrības izaugsmes nosacījums. Lai to panāktu, nepieciešams pietiekams un stabils finansējums, kvalitatīvi aprīkotas ārstniecības iestādes un visa centrā jābūt labi izglītotam un pienācīgi atalgotam darbiniekam. Tātad cilvēkam, kam ir augstākajiem profesionālajiem standartiem atbilstošas zināšanas, prasmes un kompetences, jo tieši viņš rūpēsies par medicīnas iestāžu modernizāciju un jaunām ārstniecības metodēm.

Kvalificētam speciālistam nepieciešama mūsdienu starptautiskajām prasībām atbilstoša izglītība. Veselības aprūpē šāda izglītība nav iedomājama bez simulāciju izmantošanas. Pirms vairākiem gadiem tradicionālo studiju laikā jaunietis pēc kvalitatīvas teorētisko zināšanu apguves uzreiz nokļuva pie pacienta slimnīcā, bet tagad neatņemama nozīme studiju procesā ir prasmju un iemaņu apguvei, izmantojot datorizētas mulāžas, kas dod iespēju mācīties bez jebkādiem riskiem, kā arī droši attīstīt jaunas kompetences, izvairoties no riskiem, kas skar pacienta veselību.
 
Lai varētu nodrošināt mūsdienīgu un modernu izglītību, piecu gadu laikā Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir investējusi vairāk nekā piecus miljonus eiro studiju procesā, kas balstīts stimulācijās, – gan pašu pelnītos līdzekļus, gan Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu. Esam izstrādājuši sistēmu simulācijām pirmsklīnikā, komandu un procesu simulācijām un simulācijām reālā slimnīcā. RSU Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā, kas tika atklāts 2013. gadā, ir ieguldīti gandrīz trīs miljoni eiro. Tajā prasmes apguvuši un nostiprinājuši vairāk nekā 15 000 studentu un rezidentu. Zobārstniecības fakultātes pirmsklīnikā, kurā investēti 1,6 miljoni eiro, līdz šim apmācīti sešsimt studentu. Sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti izveidotā mācību centra Doctors Safe Train attīstībā, kurā, imitējot reālu darbību operāciju zālē, tiek izmantoti dzīvie audi, RSU ir ieguldījusi 50 tūkstošus eiro. Šajā centrā zināšanas un prasmes ieguvuši un pilnveidojuši vairāk nekā tūkstotis rezidentu un ārstu, un tā ir visas Latvijas priekšrocība Baltijas mērogā, kas būtu stratēģiski jāstiprina. Uz simulācijām balstītu izglītību esam attīstījuši arī RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā un Liepājas filiālē, kur studē medicīnas māsas un ārsta palīgi.

Pirmsklīnikā RSU studentiem notiek obligāti apgūstamo manipulāciju treniņš, kā arī komandu un procesu simulācija, kurā piedalās vairāki cilvēki. Svarīgākais te ir komandas saskaņotais darbs, katram veicot savu, jau apgūtu manipulāciju vienotā darbības algoritmā. Savukārt simulācijas klīnikās ir paredzētas ne tikai studentiem, bet arī pieredzējušiem ārstiem, medicīnas māsām un atbalsta personālam, kuri ir sava darba profesionāļi, bet vēlas atjaunot prasmes vai tās uzlabot, piemēram, pēc atvaļinājuma vai tad, kad jāapgūst jaunas metodes. Piemēram, mūsdienās būvējot modernu slimnīcu ASV, pirmais ir simulāciju stāvs ar mācību operāciju zālēm, ievadnarkozes telpām, reanimācijas nodaļām, bet otrajā stāvā ir īsta slimnīca ar pacientiem. Ārsti un medicīnas māsas vispirms iziet cauri simulācijas procesam un tikai tad nonāk reālajā vidē pie pacienta klīnikā.

RSU uzskata, ka nepietiek tikai ar dažādu simulācijas metožu ieviešanu, jo nepieciešams ik dienu sekot jaunākajām tendencēm, tehniskajām iespējām, kas nepārtraukti attīstās. Bieži vien konkrēta simulācija noveco piecu gadu laikā un ir jāievieš uz jaunākajiem atklājumiem balstītas un modernākas tehnoloģijas. Pašlaik RSU veido mācību centrus trīs universitāšu slimnīcās – Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā un Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Tajos ne tikai studenti un rezidenti, bet arī pieredzējuši ārsti ikdienā varēs trenēt savas ārstniecisko manipulāciju prasmes. Mēs aktīvi atbalstām nepieciešamību izveidot līdzīgus centrus četrās reģionālajās slimnīcās – Daugavpilī, Valmierā, Liepājā un Ventspilī. Lai mūsu izglītība turpinātu būt tikpat konkurētspējīga starptautiskā mērogā kā līdz šim, RSU simulāciju programmas un metodes tiek sinhronizētas ar ārvalstu universitātēm, piemēram, Vācijā un Skandināvijā.

Simulāciju izmantošana studentu sagatavošanā un arī jau pieredzējušo ārstu prasmju pilnveidē ir pašsaprotams process pasaules vadošajās klīnikās. Piemēram, viens no izcilākajiem RSU absolventiem, Latvijas Ārstu un zobārstu apvienības valdes loceklis, Kardiotorakālās nodaļas vadītājs McGuire Richmond VA Medicīnas centrā Ričmondā (ASV) Dr. Gundars J. Katlaps ir uzsvēris, ka “simulācijās balstīta izglītība ir neatņemama mūsdienu medicīnas sastāvdaļa. Jaunās tehnoloģijas ir pavērušas vēl nebijušus apvāršņus gan studentu sagatavošanai, gan jau pieredzējušo ārstu praktisko iemaņu pilnveidei visa mūža garumā. Ir komplicētas un inovatīvas manipulācijas, ko līdz perfekcionismam var noslīpēt, visai komandai izmantojot simulāciju tehnoloģijas un atrodot efektīvāko ārstu komandas rīcības algoritmu. Dažādu simulācijas veidu pareizi plānota ieviešana veselības izglītības un aprūpes sistēmā varētu dot ievērojamu uzlabojumu pacientu drošībā ilgtermiņā”.

Neskatoties uz pasaules praksi, simulācijās balstītas izglītības ieviešana Latvijā ne tikai saturiski, bet arī finansiāli līdz šim ir bijusi tikai pašas RSU pārziņā. Valstij nav bijuši līdzekļi, lai finansētu simulāciju sistēmu. Tāpēc jau tuvākajā laikā ir jāspēj izmantot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi, kā arī jāmeklē vēl citas finansējuma iespējas, lai studenti turpinātu saņemt modernu un kvalitatīvu izglītību. Turklāt pacientu drošības vārdā simulācijās balstīta apmācība ir jāiekļauj ārstu mūžizglītībā kā obligāts nosacījums, un tas ir jāatbalsta valstiski!