Doctors Safe Train | RSU Pārlekt uz galveno saturu

doctors_safe_train.png

RSU_logo_bez_fona_vertikals.png

llu_logo.png

Fonds Doctors Safe Train izveidots 2013. gadā, apvienojoties divām Latvijas augstskolām – Rīgas Stradiņa universitātei un Latvijas Lauksaimniecības universitātei.

Vārdi Doctors Safe Train norāda uz to, ka personāla apmācībai jānorit droši, nekaitējot pacientiem – apstākļos, kas imitē reālu darbību operāciju zālē, izmantojot dzīvos audus. Sākot darbu klīnikā, mediķiem jābūt sagatavotiem tik labi, lai dažādu manipulāciju un operāciju posmi tiktu veikti bez aizķeršanās.

Mērķi

 • Veicināt studējošo un medicīnā strādājošo (ārstu, veterinārārstu, medicīnas māsu u. c.) teorētisko un praktisko zināšanas briedumu, lai ikviens mācību kursu dalībnieks spētu pielietot jauniegūtās vai papildinātās prasmes ikdienas darbā pārliecinoši un maksimāli droši, nenodarot kaitējumu pacientiem
 • Ieviest jaunāko un modernāko tehniku un tehnoloģiju pielietošanu vispirms pirmsklīniskajā un secīgi klīniskajā praksē
 • Izstrādāt jaunu un modernu manipulāciju, operāciju tehnikas un tehnoloģijas

Mūsu uzdevumi

 • Veikt studējošo apmācību pirmsklīniskajā mācību posmā realitātei pietuvinātos apstākļos, lai ierodoties klīnikā rezidenti būtu gatavi darbam operāciju zālē: asistēt ķirurgam, patstāvīgi veikt manipulācijas un arī patstāvīgi operēt pasniedzēja klātbūtnē
 • Veicināt medicīnā praktizējošā personāla teorētisko un praktisko iemaņu pilnveidi un to savstarpēju sintēzi
 • Mācībās uz dzīvajiem audiem nostiprināt mediķos pārliecību par savām prasmēm, kā arī cieņu un atbildības sajūtu pret pacienta audiem
 • Mācību laikā piesaistīt medicīnisko instrumentu un aparatūras ražotājus, tādējādi dodot kursu dalībniekiem iespēju rīkoties ar jaunāko, modernāko tehniku, instrumentiem un citiem ārstniecības līdzekļiem
 • Izstrādāt jaunas, modernas manipulāciju un operāciju metodikas, kā arī tehnoloģijas
 • Veikt pētniecisko darbu
 • Piesaistīt sadarbības partnerus ne vien no Latvijas, bet arī citām Eiropas attīstītāko valstu universitāšu klīnikām

Mūsu piedāvājums

 • Moderni aprīkotas operāciju zāles ar iespēju strādāt uz dzīvajiem audiem realitātei pietuvinātos apstākļos
 • Augsti kvalificētu ekspertu piesaiste no Latvijas un vadošajām ES valstīm
 • Individuāla pieeja ikvienam kursu dalībniekam (praktisko mācību laikā pie katra operāciju galda atrodas eksperts, kurš individuāli parāda un izskaidro pielietojamo manipulāciju tehniku)
 • Pētnieciskā darba (projektu) organizēšana un realizēšana

Iespējas mūsu centrā

Kas pieejams mācību kursu dalībniekiem

Tematiski, realitātei pietuvināti semināri. Semināru laikā kursanti apgūst teorētisko un praktisko daļu. Mēs dodam iespēju trenēties, izmantojot modernu operāciju aprīkojumu, simulātorus un narkotizētus dzīvos audus. Apmācību process notiek augsti kvalificētu ekspertu uzraudzībā, To nodrošina nozares profesionāļi no Latvijas, Baltijas un Eiropas valstu klīnikām. Mācību saturs dod iespēju darboties laparoskopiskajā ķirurģijā, minimāli invazīvajā bērnu ķirurģijā, traumu ķirurģijā, traumatoloģijā ortopēdijā, ginekoloģijā, invazīvajā radiololoģijā u. c., sākot ar bāzes kursu un tālāk.

Operāciju treniņi slimnīcas nodaļas virsārstam ar komandu

Klīnikas nodaļas atbildīgais ārsts ar savu komandu darbojas realitātei pietuvinātos mācību treniņos savas komandas darba iemaņu stiprināšanai. Treniņš sarežģītu operatīvo prasmju pilnveidošanai un atkārtošanai, kā arī iegūto zināšanu stiprināšanai. Dodam iespēju darboties moderni aprīkotā operāciju zālē, izmantojot narkotizētus vai avitālus dzīvos audus, realitātei tuvos audu modeļus.

doctors_safe_train_gen_36.png

Semināri pēc pasūtītāja programmas

Jums kā produkta ražotājam vai izplatītājam ir būtiski, lai potenciālie un esošie klienti mācētu strādāt ar to un jūsu darbinieki prastu to prezentēt klientiem. Palīdzēsim jums noorganizēt un, ja nepieciešams, novadīt mācību kursu pēc pasūtītāja programmas.

doctors_safe_train_gen_09.jpg

Produkta lietotāja treniņš (jaunu produktu, operatīvo metodiku apgūšana)

Komplekss treniņš ar jaunu produktu un operatīvo metodiku apgūšanu, izmatojot pacienta aizvietotājmodeļus (dzīvos audus un aizvietotājaudus).

Darba vide

Modernas operāciju zāles ar klīnisko aprīkojumu, kāds nepieciešams attiecīgu manipulāciju un ārstu un medicīniskā personāla tālākizglītības nodrošināšanai.

doctors_safe_train_gen_00.JPG

Pētnieciskais darbs

Moderni aprīkota pētījumu laboratorija un vivārijs, kur var netraucēti veikt zinātniskos pētījumus.

Kursu valoda

Mācības tiek organizētas latviešu, krievu un angļu valodā.

Pakalpojumu komplekss
 • Semināru vai kursu plānošana
 • Referentu nodrošinājums
 • Dalībnieku apziņošana
 • Tālākizglītības punktu organizēšana sadarbībā ar attiecīgās specialitātes mediķu asociāciju
 • Aprīkojuma, izmantojamo darba materiālu nodrošinājums
 • Atpūtas paužu organizēšana kursa starplaikā
 • Kursa plānošana atbilstīgi tiesiskajai likumdošanai un ētiskajiem aspektiem

doctors_safe_train_gen_38.jpg

 

Papildu piedāvājumi
 • Izdevīgākais lidojums uz Rīgu
 • Viesnīca
 • Transfērs
Vecāko kursu medicīnas studenti un rezidenti

Sadarbībā ar RSU Tālākizglītības fakultāti, Medicīnas fakultāti un Ārzemju studentu nodaļu nodrošinām medicīnas studentu un rezidentu praktisko nodarbību programmas uz dzīvajiem audiem un aizvietotājaudiem.

Vasaras skola

Mūsu rīkotajās vasaras skolas mācībās var apgūt jaunas prasmes un uzlabot esošās.

Individuāli

Ja gribas ieturēt pauzi no ikdienas steigas un veltīt sevi pamatīgai mācību vielas apguvei, jāatceras arī par brīvu brīdi pirms vai pēc intensīvas mācību dienas. Pēc jūsu pieprasījuma un vēlmēm piedāvājam aktīvo, kultūras vai gardēžu pauzi, lai prāts un ķermenis atslābt, bet nākamajā dienā turpinātu mācības ar jaunu sparu. Ja esat kopā ar ģimeni un vēlaties pagarināt savu uzturēšanos, piedāvāsim attiecīgu programmu dažām jaukām kopābūšanas dienām.

Fonda pilnvarotie pārstāvji un eksperti

 

 

 

Ilvita Švāne
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Mūžizglītības centra vadītāja