Skip to main content
This page is available in Latvian only.
Absolventiem
Darbiniekiem

RSU ir tradīcijām bagāta augstskola ar senu vēsturi, ko glabā un sabiedrībai pieejamu dara RSU muzejs. Muzeja ekspozīcija galvenokārt tiek paplašināta, pateicoties vēsturisku priekšmetu ziedojumiem (dāvinājumiem). Absolventu asociācija sadarbībā ar RSU muzeju ir izveidojusi platformu, kas palīdzēs atvieglot priekšmetu ziedošanu RSU muzeja krājumam.

Platformas mērķis ir atvieglot ziedošanas procesu ikvienam, kurš vēlas dāvināt vēsturisku priekšmetu RSU muzejam. Tagad to var izdarīt, aizpildot ziedojuma pieteikuma anketu. Pēc anketas aizpildīšanas ar potenciālo ziedotāju sazināsies RSU muzeja pārstāvis.

muzejs2.png

RSU muzejs aicina studentus, pasniedzējus un darbiniekus nodot muzejam priekšmetus, kas saistīti ar darbu vai studijām mūsu augstskolā, izstāstot arī stāstus par to nozīmi. Tie tiks saglabāti RSU muzeja krājumā un vēstīs par augstskolas vēsturi nākamajām paaudzēm.

Par priekšmeta uzņemšanu RSU muzeja krājumā lemj Krājuma komisijas sēdēs, kas notiek ne retāk kā četras reizes gadā. Ja krājuma komisija lemj par piedāvātā priekšmeta iekļaušanu kolekcijā, ar priekšmeta ziedotāju tiek noslēgts dāvinājuma līgums, un pēc līguma parakstīšanas priekšmetu dāvinātājam vairs nevar atgriezt. Kad priekšmets tiek iekļauts muzeja krājumā, tas kļūst par nacionālā muzeju krājuma daļu, un informāciju par to ieraksta Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā (nmkk.lv), kur ar to var iepazīties katrs interesents.

RSU muzejs īpaši meklē priekšmetus, kas saistīti ar

  • rektoriem prof. Ernestu Burtnieku, prof. Vasiliju Kalbergu,
  • AML/RSU Senātu, tā izveidi, turpmāko darbību,
  • AML/RSU Padomnieku konventu, tā izveidi un turpmāko darbību,
  • RMI/AML/RSU studiju laiku – mācību palīglīdzekļi, piemēram, studenta plānotājs/kalendārs, rakstāmlietas, baltais virsvalks/halāts ar RSU logo, dažādi kontroldarbi/pārbaudes darbi, špikeri, citi ne-papīra priekšmeti,
  • bijušo studentu rakstītas vēstules, kurās atspoguļota dzīve augstskolā – mācības, sabiedriskie pasākumi, sadzīve kopmītnēs u.c.,
  • sporta aktivitātēm RMI/AML/RSU (piemēram, tērpi ar logo),
  • RMI MF Vakara nodaļu (zināms, ka bijuši trīs izlaidumi no 1966. līdz 1969. gadam),
  • RMI Centrālo zinātniski pētniecisko laboratoriju (pastāvēja no 1963. līdz 1993. gadam),
  • RMI/AML Saimniecības daļu,
  • RMI prorektoru audzināšanas darbā (padomju laikos bija šāds postenis).

RSU-Daiga-Dupate.jpg

RSU muzejam ir nozīmīgi saņemt dāvinājumus no absolventiem, lai nākamās paaudzes var gūt pieredzi no mūsu zināšanām, mācīties no tām, iedvesmoties un uzzināt par mūsu laika vērtībām, kā arī kopumā veidot priekšstatu par sabiedrības attīstību. Muzeja krājums ir cilvēces garīgās un materiālās atmiņas glabātuve.

Daiga Dupate, RSU muzeja vadītāja

RSU muzeja krājums tiek veidots saskaņā ar RSU muzeja misiju: iedvesmot potenciālos un esošos studentus studijām, bet darbiniekus – darbam Rīgas Stradiņa universitātē; veicināt sabiedrības izpratni par Rīgas Stradiņa universitāti kā vienu no vadošajām Latvijas augstskolām, šim nolūkam saglabājot un darot sabiedrībai pieejamu vēsturisko mantojumu par šo augstskolu no 1950. gada līdz mūsdienām.