Pārlekt uz galveno saturu

RSU ir tradīcijām bagāta augstskola ar senu vēsturi, ko glabā un sabiedrībai pieejamu dara RSU muzejs. Muzeja ekspozīcija galvenokārt tiek paplašināta, pateicoties vēsturisku priekšmetu ziedojumiem (dāvinājumiem). Absolventu asociācija sadarbībā ar RSU muzeju ir izveidojusi platformu, kas palīdzēs vienkārši ziedot priekšmetus RSU muzeja krājumam.

Ko var ziedot muzejam?

Šobrīd RSU muzejs īpaši meklē priekšmetus, kas saistīti ar:

 • rektoriem prof. Ernestu Burtnieku, prof. Vasiliju Kalbergu,
 • AML/RSU Senātu, tā izveidi, turpmāko darbību,
 • AML/RSU Padomnieku konventu, tā izveidi un turpmāko darbību,
 • RMI/AML/RSU studiju laiku – mācību palīglīdzekļi, piemēram, studenta plānotājs/kalendārs, rakstāmlietas, baltais virsvalks/halāts ar RSU logo, dažādi kontroldarbi/pārbaudes darbi, špikeri, citi ne-papīra priekšmeti,
 • bijušo studentu rakstītas vēstules, kurās atspoguļota dzīve augstskolā – mācības, sabiedriskie pasākumi, sadzīve kopmītnēs u.c.,
 • sporta aktivitātēm RMI/AML/RSU (piemēram, tērpi ar logo),
 • RMI MF Vakara nodaļu (zināms, ka bijuši trīs izlaidumi no 1966. līdz 1969. gadam),
 • RMI Centrālo zinātniski pētniecisko laboratoriju (pastāvēja no 1963. līdz 1993. gadam),
 • RMI/AML Saimniecības daļu,
 • RMI prorektoru audzināšanas darbā (padomju laikos bija šāds postenis).

Lai ziedotu kādu no minētajiem priekšmetiem vai citu ar RSU saistītu relikviju, lūdzu, aizpildiet ziedojuma pieteikuma anketu!

Ziedojums RSU muzeja krājumam

Par priekšmeta uzņemšanu muzeja krājumā lemj Krājuma komisijas sēdēs. Muzeja pārstāvji izvērtēs katra pieteikuma atbilstību RSU muzeja kolekcijai un sazināsies ar jums personīgi.

Kā tiek papildināta muzeja kolekcija?

 1. Muzejam piedāvāto priekšmetu ar pagaidu aktu pieņem muzejā līdz izvērtēšanai muzeja krājuma komisijas sēdē.
 2. Ne retāk kā četras reizes gadā notiek krājuma komisijas sēdes, kurās tiek izvērtēti muzeja kolekcijās no jauna iekļaujamie priekšmeti.
 3. Ja krājuma komisija lemj par piedāvātā priekšmeta iekļaušanu kolekcijā, ar priekšmeta ziedotāju tiek noslēgts dāvinājuma līgums. Pēc līguma parakstīšanas priekšmetu dāvinātājam vairs nevar atgriezt.
 4. Kad priekšmets tiek iekļauts muzeja krājumā, tas kļūst par nacionālā muzeju krājuma daļu, un informāciju par to ieraksta Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogā (nmkk.lv), kur ar to var iepazīties katrs interesents.

muzejs2.png