Pārlekt uz galveno saturu

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Vēstures muzejs ir pētnieciska un izglītojoša RSU struktūrvienība, kas nodarbojas ar universitātes (iepriekš – Rīgas Medicīnas institūts, Latvijas Medicīnas akadēmija) kultūrvēsturiskā mantojuma dokumentēšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm, kā arī krājuma eksponēšanu.

RSU Vēstures muzejs nodarbojas ar akadēmiskās medicīnas un sociālo zinātņu izglītības vēstures liecību saglabāšanu Latvijā, lai iedvesmotu plašu sabiedrību studēt, izzināt, pētīt un atklāt cilvēku tā mijiedarbībā ar pasauli.

Par muzeja dibināšanas dienu var uzskatīt 2001. gada 4. septembri, kad RSU Senāta sēdē tika apstiprināts tā nolikums, kurā ietverti muzeja darbības galvenie principi un uzdevumi.

Muzeja pastāvīgā ekspozīcija

Pastāvīgā ekspozīcija par augstskolas vēsturi atrodas RSU centrālajā ēkā, Rīgā, Dzirciema ielā 16, K korpusā, 102. telpā. 

Ekspozīcijas darba laiks darba dienās no 9.00 līdz 19.00.

Piedāvājam RSU Vēstures muzeja pastāvīgās ekspozīcijas apskati gida pavadībā latviešu, krievu un angļu valodā bez maksas.

Muzeja krājums

Muzeja krājumā tiek iekļautas gan materiālās, gan nemateriālās (audio un audiovizuālie ieraksti, elektroniskie dokumenti, fotogrāfijas u. c.) kultūrvēstures vērtības, kas attiecas uz Rīgas Stradiņa universitātes pastāvēšanu kopš 1950. gada. RSU Vēstures muzeja krājumā ir piecas kolekcijas.

Iepazīstieties ar RSU Vēstures muzeja krājuma priekšmetiem arī Nacionālajā muzeju krājuma kopkatalogā!

Institucionālās attīstības vēsture

Kolekcijā ietverti materiālie un nemateriālie kultūrvēsturiskie priekšmeti, kas atspoguļo RSU/AML/RMI statusu un nosaukuma maiņu. Vēsturiskais periods – no 1950. gada līdz mūsdienām. Kolekcijā tiek iekļauti lietiskie, rakstiskie, audio vizuālie un IT muzeja priekšmeti. 

goda_raksts_1975.jpg

Latvijas PSR Augstākās padomes prezidija Goda raksts. 1975. gads

rmi-darbinieka-aplieciba.jpg

Rīgas Medicīnas institūta darbinieka apliecība, izdota 1950. gadā asistentei Mildai Ratniecei.

RSUM_25_full.jpg

Dokumentu mape ar Latvijas Medicīnas akadēmijas simboliku. Ražota ap 1995. gadu.

 

Struktūrvienību vēsture

Kolekcijā ietverti materiālie un nemateriālie kultūrvēstures priekšmeti, kas atspoguļo RSU/AML/RMI vadības struktūru un struktūrvienību darbības principus. Vēsturiskais periods – no 1950. gada līdz mūsdienām. Kolekcijā tiek iekļauti lietiskie, rakstiskie, audio vizuālie un IT muzeja priekšmeti.

studentu-apsveikums.jpg

Studentu sacerēts apsveikuma dzejolis kādai Farmācijas katedras lektorei 1958. gada 18. decembrī.

skanuplate.jpg

Skaņuplate nr. 25 no "Lielās medicīnas enciklopēdijas" II izdevuma skaņu ierakstu komplekta. 
Ražota Maskavā, rūpnīcā Апрелевский завод no 1955. līdz 1965. gadam. Ieraksts plates abās pusēs, sirds toņi (perikardīti). Skaņuplate piederējusi ārstei, Pediatrijas katedras vadītājai (1982.-1998. g.) prof. Ievai Rankai un kalpojusi par mācību uzskates līdzekli Pediatrijas fakultātē.

iekskigo-slimibu-katedras-plaksne (1).jpg

Metāla plāksne ar norādi "Latvijas Medicīnas akadēmijas 2. iekšķīgo slimību katedra". 
Katedra atradās Rīgas pilsētas 3. slimnīcā (tagad slimnīca "Bikur Holim"). 20. gadsimta 90. gadi.

stomatologijas_pulcins_full (1).jpg

Studentu zinātniskās biedrības Terapeitiskās stomatoloģijas pulciņa ziņojums RMI direktoram par studentu referātu tēzēm. 20. gadsimta 50. gadu otrā puse.

 

Studiju un pētnieciskās/ akadēmiskās darbības vēsture

Kolekcijā ietverti materiālie un nemateriālie kultūrvēstures priekšmeti, kas atspoguļo studiju procesa organizāciju un saturu, zinātniski pētniecisko darbību augstskolā utml. Vēsturiskais periods – no 1950. gada līdz mūsdienām. Atsevišķos gadījumos – vēsturiskā atkāpē no 1919. gada, jo RMI izveidoja uz LU Medicīnas fakultātes bāzes. Kolekcijā tiek iekļauti lietiskie, rakstiskie, audio vizuālie un IT muzeja priekšmeti. 

ierakstu-gramata.jpg

Patoloģiskās fizioloģijas katedras eksāmenu žurnāls. Ieraksti no 1947./48. līdz 1957. gada jūnijam.

Personības, kas nozīmīgas RSU vēsturē

Kolekcijā ietverti materiālie un nemateriālie kultūrvēstures priekšmeti, kas ir liecības par augstskolas un valsts vēsturē nozīmīgu personu dzīvi un profesionālo darbību. Vēsturiskais periods – no 1950. gada līdz mūsdienām. Atsevišķos gadījumos – vēsturiskā atkāpē no 1919. gada, jo RMI izveidoja uz LU Medicīnas fakultātes bāzes, vai senāk – atbilstoši personības dzīves gājumam. Kolekcijā tiek iekļauti lietiskie, rakstiskie, audio vizuālie un IT muzeja priekšmeti.

prof-korzans-vaki_0.jpg

Grāmatu vāki, kuros prof. Vladislavs Korzāns glabājis lekciju plānu "Biochemistry and Medicine. Proteini Structure". Prof. V. Korzāns bijis viens no pirmajiem, kurš lasījis lekcijas ārvalstu studentiem. 20. gadsimta 90. gadi.

 

Tradīciju un ārspusstudiju organizāciju vēsture

Kolekcijā ietverti materiālie un nemateriālie kultūrvēstures priekšmeti, kas ir liecības par augstskolas pašdarbības un sporta kolektīvu, dažādu sabiedrisku un politisko organizāciju darbību, kā arī par dažādos laikos augstskolā iedibinātām un iedzīvinātām tradīcijām. Vēsturiskais periods – no 1950. gada līdz mūsdienām. Kolekcijā tiek iekļauti lietiskie, rakstiskie, audio vizuālie un IT muzeja priekšmeti. 

Krājuma pieejamība

RSU Vēstures muzeja darbinieki piedāvā iespēju izmantot muzeja krājuma materiālus pētniecībai, izstādēm un prezentācijām un konsultācijas. Muzeja krājuma telpas atrodas Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a. Darba laiks – darbdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00. Par krājuma pieejamību ārpus darba laika lūdzam sazināties ar RSU muzeja darbiniekiem pa tālruni 22003426 vai pa e-pastu muzejsatrsu[pnkts]lv.