Skip to main content
Page is available only in Latvian

3. februārī notika kārtējās RSU Zinātnieku brokastis. Pasākuma temats – Kā sociālās zinātnes palīdz saprast un pārvarēt COVID-19 pandēmijas sekas? VPP projekta “Dzīve ar COVID-19” rezultāti.

COVIDzive_COLife_logo_jpg.jpg

Prezentācijas

Projekts Dzīve ar COVID-19. Struktūra, mērķi, uzdevumi, īstenotāji
Alise Tīfentāle, RSU Komunikācijas fakultātes pētniece, projekta Dzīve ar COVID-19 vadītāja

Latvijas sabiedrības portrets krīzes pirmajā vilnī. Dzīve ar COVID-19 galvenie secinājumi
Vineta Kleinberga, RSU Eiropas studiju fakultātes pētniece, projekta Dzīve ar COVID-19 koordinatore

Sabiedrības daudzveidība un atgriezeniskā saite. Pandēmijas mācības
Sergejs Kruks, RSU Komunikācijas fakultātes studiju programmas Komunikācijas kultūra un multimediji vadītājs, profesors

COVID-19 krīzes psiholoģiskās sekas ģimenēs
Baiba Martinsone, LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Psiholoģijas nodaļas profesore klīniskajā psiholoģijā

Krīze darba devēju un darba ņēmēju acīm: attālinātā darba problēmas pandēmijas laikā
Ivars Vanadziņš, RSU Darba drošības un vides veselības institūta direktors, asociētais profesors

Pedagogu vajadzības un digitālās prasmes attālinātā mācību un studiju procesa nodrošināšanai pandēmijas laikā
Velta Ļubkina, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskā institūta direktore, profesore
Svetlana Ušča, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Reģionālistikas zinātniskā institūta vadošā pētniece

Galvenās atziņas par valsts stratēģiju, stratēģisko komunikāciju un valdības komunikāciju COVID-19 krīzes kontekstā
Gatis Krūmiņš, Vidzemes Augstskolas asociētais profesors un vadošais pētnieks

Latvijas sabiedrības attieksme pret COVID-19 ziņām un pandēmijas dezinformāciju saslimšanas riska pašvērtējuma kontekstā
Anda Rožukalne, RSU Komunikācijas fakultātes dekāne, profesore

Pilsoniskā līdzdalība krīzē: #paliecmājās (#vieglipalīdzēt) brīvprātīgo kustības analīze COVID-19 pandēmijas pirmā viļņa laikā
Vineta Silkāne, Vidzemes Augstskolas asociētā profesore un pētniece

 

Šo pētījumu finansē Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija, projekta nosaukums Dzīve ar COVID-19: Novērtējums par koronavīrusa izraisītās krīzes pārvarēšanu Latvijā un priekšlikumi sabiedrības noturībai nākotnē, projekta nr. VPP-COVID-2020/1-0013
Room
tiešsaistē, platformā Zoom
Date: